16 iunie 2024
Chisinau
Cultura

Opera artistului plastic Andrei Mudrea va rămâne pentru posteritate una de referinţă

Loading
Cultura Opera artistului plastic Andrei Mudrea va rămâne pentru posteritate una de referinţă
Opera artistului plastic Andrei Mudrea va rămâne pentru posteritate una de referinţă
Vocea poporului

O veste tristă a zguduit lumea artelor din Republica Moldova, pe 15 ianuarie, în clipele când sărbătoream cu toții Ziua Cul­turii Naționale. Cunoscutul artist plastic Andrei Mudrea a plecat la cele veșnice la vârsta de 67 de ani. Tablouri­le lui Andrei Mudrea, pictate în manieră postmodernistă, şi obiectele sale de artă se află în numeroase colecţii publice, cum ar fi cele ale Ministerului Culturii, Fondul Uniunii Artişti­lor Plastici de la Chişinău şi de la Moscova, Muzeul Naţional de Artă, dar şi în colecţii private în Austria, Canada, Franţa, Ger­mania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia şi SUA.

Potrivit unui comunicat al Mi­nisterului Culturii, astăzi este pre­matur să vorbim despre Andrei Mudrea la timpul trecut. „Opera sa va rămâne pentru veşnicie una de referinţă sau chiar de avangar­dă artistică românească. Autor al mai multor lucrări de pictură, grafică, sculptură şi artă-obiect, fondator şi membru al „Grupului Zece”, creaţia plasticianului Andrei Mudrea consemnează o evolu­ţie ce marchează mai multe etape de ascensiune. Ea poarta un mesaj individual, cu caracter profund fi­losofic, corespunzător aspiraţii­lor artistice, raportate la schimbă­rile ce intervin în ambianţa cultu­rală naţională. Andrei Mudrea va rămâne în amintirile noastre ca fiind unul dintre cei mai talentaţi pictori basarabeni”.

Solicitat de „Moldpres”, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, Dumitru Bolbocea­nu, a menționat că Andrei Mudrea a fost unul dintre cei mai buni artiști de la noi. „Andrei Mudrea a avut o bogată experiență artistică și expozițională. Având o pregăti­re academică, de la primele lucrări a venit în artă cu o viziune proprie. A muncit foarte mult. Îi plăcea să experimenteze și această dorință a lui de a exploata culoarea în di­ferite tehnici l-a adus la un rezul­tat foarte bun. A expus în multe galerii de artă și muzee, iar lu­crările lui au intrat în colecțiile instituțiilor respective. A partici­pat la elaborarea Stemei de Stat. Plecarea lui este o mare pierdere pentru cultura noastră”, a subliniat Dumitru Bolboceanu.

„Întotdeauna implicat în viața Cetății, Andrei Mudrea a suferit cumplite trădări și dezamăgiri. A fost nu numai un artist excep-țional, ci și un mare luptător cu-rajos pentru valorile naționale, oricând gata să intervină, atunci când lichelele mai puneau la cale vreo pacoste.

Ne rămân tablourile sale pline de lumina tulburătoare a sufletu­lui său și a locurilor pe care le-a iubit”, a consemnat Ana Lucia Culev, critic de artă.

În opinia scriitoarei Ana Bantoș, arta lui Andrei Mudrea te pune pe gânduri, te îndeamnă să reflec­tezi, să te conectezi la anumite momente legate de istoria nea­mului din care faci parte, dar, de­opotrivă, și la istoria culturală a lumii. Ea se înscrie într-o paradig­mă a artei contemporane, care constă în reconfigurarea sensului normalității, statutul artistului și al consumatorului de artă schimbân­du-se.

Andrei Mudrea s-a născut la 29 aprilie 1954 în satul Mitocul Vechi, raionul Orhei. Din 1969 până în 1973, studiază la Școala de Arte Plastice „I. Repin”, actu­almente Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămă­deală” din Chișinău. Din 1975, lu­crează și studiază pictura în ateli­erul lui Mihai Grecu. Începând cu anul 1975 și până în 1985, este profesor la Școala de Arte Plasti­ce pentru copii din orașul Orhei. În 1978, debutează cu tablou­rile „Mama” și „Casa părinteas­că” , iar din anul 1978 și până la sfârșitul vieții a participat la toate expozițiile organizate de Uniunea Artiștilor Plastici din R. Moldova. A fost distins cu Premiul Tinere­tului, Premiul Național şi cu titlul onorific „Maestru în Artă”, precum şi cu mai multe premii naţionale şi internaţionale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand