25 iunie 2024
Chisinau
Social

OIM și SECO: colaborare pentru a accelera crearea de locuri de muncă în țara noastră

Loading
Social OIM și SECO: colaborare pentru a accelera crearea de locuri de muncă în țara noastră
OIM și SECO: colaborare pentru a accelera crearea de locuri de muncă în țara noastră
sindicate.md

Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Secretariatul de Stat Elvețian pentru Afaceri Economice (SECO) și-au unit eforturile pentru promovarea ocupării forței de muncă, dez­voltarea competențelor și for­malizarea, pentru a crea noi lo­curi de muncă, în special, pentru păturile vulnerabile, inclusiv tinerii, femeile și comunitățile rurale din Republica Moldova.

Chiar dacă decalajul de dezvol­tare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-a redus în ultimii ani, țara noastră se confrun­tă în continuare cu o rată scăzută de ocupare a forței de muncă, un nivel ridicat al economiei informa­le și condiții de muncă ce trebuie îmbunătățite. Aceste probleme structurale au fost agravate de pandemia de Covid-19. Recent, piața forței de muncă și sistemele de securitate socială au fost su­puse unor presiuni suplimentare ca urmare a crizei energetice și a refugiaților, cauzate de războiul din Ucraina vecină.

Programul OIM privind munca decentă 2021-2024 pentru Repu­blica Moldova abordează aceste provocări, concentrându-se pe ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, siguranța la locul de mun­că și dialogul social îmbunătățit. Guvernul elvețian a propus să susțină Programul de Țară privind Munca Decentă cu un pachet com­plementar de intervenții privind crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune, o capacitate de inserție profesională îmbunătățită a persoanelor prin intermediul sis­temului TVET și al învățării pentru adulți, precum și formalizarea locu­rilor de muncă.

Lansarea proiectului a avut loc la Chișinău, pe 16 februarie cu­rent, cu participarea lui Gilbert F. Houngbo, directorul general al OIM, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova, și a lui Heinz Koller, director regional pentru Europa și Asia Centrală.

În cadrul lansării, Gilbert F. Houngbo a apreciat, de asemenea, eforturile  depuse de R. Moldova pentru a oferi refugiaților ucraineni protecție și acces la mijloace de trai și locuri de muncă. „Acest lucru este cu atât mai lăudabil, cu cât Re­publica Moldova însăși se confrun­tă cu mai multe provocări econo­mice și sociale. R. Moldova și OIM  cooperează încă din 1991. Progra­mul actual abordează o parte din provocările cu care se confruntă Republica Moldova, în special, rata scăzută de ocupare, nivelul înalt al informalității și necesitatea de a îmbunătăți condițiile de muncă și protecția salariaților”, a spus el.

 

Un nou contract social

La eveniment a fost prezent și Igor Zubcu, președintele Con-federației Naționale a Sindicatelor din Moldova, CNSM fiind partener de implementare a acestui pro­iect. În luarea sa de cuvânt, Igor Zubcu s-a referit în special la rolul și esența unui nou contract so­cial, dar și la eficiența dialogului social, care ar impulsiona nu doar elaborarea unui nou contract, dar și realizarea acestuia.

„Evenimentul de astăzi se în-scrie în obiectivul promovat pen­tru o muncă decentă, pentru o creștere eficientă a economiei. Acest fapt coincide și cu învestirea noului Guvern. Este practic o rese­tare pentru noi toți, inclusiv pentru dezvoltarea parteneriatului social. Avem nevoie de o transformare a parteneriatului social în Republica Moldova. Cea mai bună formă de realizare a acestuia este cea tripar­tită – Guvern, patronate și sindicate – și fiecare componentă ar trebui să aibă o importanță egală în luarea deciziilor de dezvoltare pentru viitor a Republicii Moldova”, a afirmat președintele CNSM.

El a adăugat că ideea de nou contract social a fost lansată la ulti­mul congres al CNSM. Acesta pre­supune o justiție socială, o echitate socială și reguli ale economiei de piață.

„În opinia noastră, pentru mo­ment, aceste reguli urmăresc profi­tul, iar noul contract social ar trebui să prevadă ca să transformăm eco­nomia de piață în una socială, care să fie orientată nu pe profit, dar pe interesele omului  muncii. Or cri­za pandemică și alte crize care au fost la nivel  regional și continuă la nivel mondial demonstrează că doar prin resursele umane pregă­tite, protejate, bine plătite, care au un loc de muncă decent, putem să soluționăm toate probleme cu care se confruntă omenirea”, a subliniat Igor Zubcu.

Domnia sa a relevat că sindica­tele propun la acest capitol să aibă loc un dialog deschis între partene­rii sociali și nu doar pe platformele oficiale ale Comisiei naționale pen­tru consultări și negocieri colective, în  comisiile la nivel de ramuri, să se fortifice rolul comisiilor sociale la nivel de unități, între angajatori și reprezentanții salariaților.

„Și desigur, foarte mult aș vrea ca noul contract social să devină într-adevăr legea părților și să fie respectat de fiecare parte implica­tă în proces. Această lege a părților nu doar să fie semnată, negociată, dar monitorizată, cum este aplica­tă în practică și să vedem care este feedback-ul  dialogului social, de­oarece de multe ori părțile își sta­bilesc anumite reguli de joc, care pe parcurs le mai încalcă și acest lucru este unul regretabil în cadrul parteneriatului social”, a conchis președintele CNSM.

Bugetul pus la dispoziție de Guvernul Elveției este de 2,1 mili­oane de dolari SUA, completat de contribuțiile OIM cu aceeași sumă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand