22 iunie 2024
Chisinau
Oficial

OIM consolidează relațiile de cooperare cu CNSM mai ales sub aspect umanitar

Loading
Oficial OIM consolidează relațiile de cooperare cu CNSM mai ales sub aspect umanitar
OIM consolidează relațiile de cooperare cu CNSM mai ales sub aspect umanitar
Vocea poporului

Sindicatele din Republica Mol­dova sunt apreciate de Organizația Internațională a Muncii drept par­teneri de încredere în soluționarea problemelor sociale, un luptă­tor serios în apărarea drepturi­lor salariaților și, mai nou, pentru implicarea în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

În perioada 3-7 aprilie, la Chișinău s-a aflat într-o vizită de lucru Sergejus Glovackas, director al Bi­roului Organizației Internaționale a Muncii pentru Europa și Asia Centrală (ILO-ACTRAV). Pe agenda sa, a fost acordată o atenție spo­rită întâlnirilor cu sindicatele. Re­prezentantul OIM a avut o întreve­dere cu conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova, apoi cu membrii Comitetu­lui Confederal al CNSM, a vizitat Institutul Muncii, casele de odihnă de la Vadul lui Vodă și Sanatoriul „Bucuria-SIND”, unde sunt cazați refugiați din Ucraina.

Problema principală discuta­tă în cadrul întrevederilor a vizat situația ucrainenilor care au fugit din calea războiului și și-au găsit adăpost în Republica Moldova. Referindu-se la poziția oficială a OIM față de ce se întâmplă în țara vecină, Sergejus Glovackas a ținut să-i anunțe pe colegii din Republi­ca Moldova că organizația pe care o reprezintă și-a întrerupt orice co­laborare cu reprezentanții Rusiei și că, în prezent, preocuparea de bază este gestionarea fluxului sporit de refugiați din Ucraina și susținerea Republicii Moldova pentru a face față acestei mari provocări.

 

Comitetul Confederal este preocupat de situația social-economică din țară și caută soluții cu partenerii

 

De asemenea, s-a acordat atenție subiectului despre consolida­rea relațiilor de colaborare dintre CNSM și ILO-ACTRAV, inclusiv per­spectivele de colaborare pentru anii 2022-2023 în conformitate cu Strategia CNSM și cu prioritățile pentru această perioadă.

În ziua de 4 aprilie, Sergejus Glovack­as, director al Biroului Organizației Internaționale a Muncii pentru Europa și Asia Centrală (ILO-ACTRAV), a avut o întrevedere cu conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Președintele CNSM, Igor Zubcu, a mulțumit OIM pentru susținerea acordată în ultimii ani, pentru diminuarea impactului pandemiei asupra lucrătorilor, membri de sindicat, precum și la implementarea mai multor proiecte comune, pentru disponibi­litatea ILO-ACTRAV de a susține inițiativele CNSM privind apărarea drepturilor lucrăto­rilor la locul de muncă.

Totodată, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, l-a informat pe înaltul oaspete despre rezultatele obținute de sindicate în promovarea drepturilor economice și soci­ale ale salariaților.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a vorbit despre pregătirile pentru Congresul IV al CNSM, care va avea loc în luna iunie a acestui an, despre consolidarea mișcării sindicale.

Iar Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, s-a referit, la rândul său, la organizarea acțiunilor de susținere a refugiaților ucrai­neni, cazați la sanatoriile aflate în balanța CNSM, precum și la Institutul Muncii, unde până în prezent au fost cazați zilnic sute de refugiați.

Sergejus Glovackas a declarat că Re­publica Moldova este în prezent țară-țintă pentru Organizația Internațională a Muncii și e apreciată la nivel internațional în special pentru eforturile în gestionarea crizei refugiaților ucraineni, dar și pentru rezultatele obținute în ultima perioadă în domeniul dialogului social. Și deoarece organizațiile internaționale cunosc bine situația Republicii Moldova și posibilitățile acesteia, au decis să aju­te financiar țara noastră în gestionarea crizei refugiaților. Glovackas a informat, de asemenea, despre intenția OIM de a acorda suport și asistență tehnică CNSM pentru ajutorarea refugiaților ucrai­neni.

În cadrul întrevederii, conducerea CNSM a mai pus în discuție subiecte precum legislația muncii din Republica Moldova, inspecția muncii, provocările existente pe piața muncii, dezvoltarea relațiilor de cola­borare cu partenerii sociali.

De asemenea, Sergejus Glovackas a avut o întrevedere cu membrii Comitetului Con­federal al CNSM. S-a discutat, în primul rând, despre acțiunile întreprinse de CNSM și centrele sindicale național-ramurale în susținerea refugiaților ucraineni de pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, membrii Comitetului Confederal l-au infor­mat pe reprezentantul OIM despre situația social-economică, acțiunile îndrepta­te spre susținerea salariaților, membri de sindicat, în contextul creșterii prețurilor la tarife și resurse energetice, despre proble­mele cu care se confruntă centrele sindi­cale național-ramurale la această etapă în apărarea drepturilor lucrătorilor la locul de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand