2 iulie 2022
Chisinau
Social

OIM a adoptat un nou protocol de combatere a muncii forțate

Loading
Social OIM a adoptat un nou protocol de combatere a muncii forțate
OIM a adoptat un nou protocol de combatere a muncii forțate

 

 

sclavie

Foto: stirileonline.ro

Organizația Internațională a Muncii (OIM) a adoptat un nou protocol cu carac­ter obligatoriu orientat spre consolidarea eforturi­lor globale pentru elimina­rea muncii forțate, potrivit muncitorimigranti.md.

 

Protocolul, însoţit de o Reco­mandare, a fost adoptat de către delegaţi care reprezentau gu­vernul, angajatorii şi muncitorii la Conferința Internațională a Muncii (CIM), cu 437 de voturi pentru, 27 de abțineri şi 8 voturi împotrivă.

Noul protocol aduce în con­cordanţă cu epoca modernă Convenția 29 a OIM privind munca forțată, adoptată în 1930, pentru a aborda astfel de practici, cum ar fi traficul de ființe umane. Recomandarea de însoțire oferă îndrumări tehnice privind pune­rea în aplicare a acesteia. „Proto­colul și Recomandarea constituie un pas important în lupta împo­triva muncii forțate și reprezintă un angajament ferm între guver­ne, angajatori și organizațiile de muncitori pentru a elimina for­mele contemporane de sclavie”, a declarat Guy Ryder, directorul general al OIM.

„Munca forțată încalcă drep­turile omului și demnitatea a mi­lioane de femei și bărbați, tineri şi tinere; contribuie la perpetua­rea sărăciei și stă în calea obţine­rii de către toţi a unei munci de­cente”, a adăugat el. În prezent, în lume există aproximativ 21 de milioane de victime ale muncii forțate. Un raport recent al OIM estimează că practicarea forme­lor moderne de sclavie aduce sectorului privat al economiei un profit ilegal de 150 de miliarde de dolari în fiecare an.

 

Noi obligații pentru prevenirea muncii forțate

 

Protocolul consolidează ca­drul juridic internațional prin elaborarea de noi obligații pen­tru prevenirea muncii forțate, protejarea victimelor şi accesul acestora la astfel de căi de atac cum ar fi compensarea pentru daunele materiale și fizice.

Documentul cheamă guverne­le să ia măsuri pentru o mai bună protecţie a muncitorilor, în spe­cial a imigranţilor, în cazul prac­ticilor de recrutare frauduloasă și abuzivă, și subliniază rolul anga­jatorilor și muncitorilor în lupta împotriva muncii forțate.

„Noile instrumente vor com­pleta și consolida legislația in-ternațională în vigoare, în par­ticular Protocolul ONU privind prevenirea, reprimarea și pe­depsirea traficului de persoane şi a traficului de femei și copii, în special”, a declarat David Garner, președintele Comitetului Con­ferinţei Internaţionale a Muncii (CIM) privind munca forțată.

 

Necesitatea unui instrument juridic obligatoriu

 

Membrii Comitetului din par­tea guvernului, angajatorilor și muncitorilor au subliniat rolul vital pe care l-a avut Convenția privind munca forțată din 1930 (nr. 29), precum și Convenţia privind abolirea muncii forțate, din 1957 (nr. 105), dar au con­statat că lacunele existente în implementarea lor au solicitat măsuri suplimentare.

Comitetul a fost de acord cu privire la necesitatea unui in­strument juridic obligatoriu ce stabilește un cadru comun de eliminare a muncii forțate atât pentru cele 177 de state membre ale OIM care au ratificat Con-venția 29, cât şi pentru alte opt țări care nu au ratificat acest do­cument.

 

Mai mult de jumătate dintre victimele muncii forțate sunt fe­mei și fete, exploatate în munca domestică și comerţul sexual, în timp ce bărbații și băieții sunt exploataţi economic, în special prin munca forţată în agricultu­ră, construcții și minerit.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor