22 mai 2024
Chisinau
Social

OIM a adoptat un nou protocol de combatere a muncii forțate

Loading
Social OIM a adoptat un nou protocol de combatere a muncii forțate
OIM a adoptat un nou protocol de combatere a muncii forțate

 

 

sclavie

Foto: stirileonline.ro

Organizația Internațională a Muncii (OIM) a adoptat un nou protocol cu carac­ter obligatoriu orientat spre consolidarea eforturi­lor globale pentru elimina­rea muncii forțate, potrivit muncitorimigranti.md.

 

Protocolul, însoţit de o Reco­mandare, a fost adoptat de către delegaţi care reprezentau gu­vernul, angajatorii şi muncitorii la Conferința Internațională a Muncii (CIM), cu 437 de voturi pentru, 27 de abțineri şi 8 voturi împotrivă.

Noul protocol aduce în con­cordanţă cu epoca modernă Convenția 29 a OIM privind munca forțată, adoptată în 1930, pentru a aborda astfel de practici, cum ar fi traficul de ființe umane. Recomandarea de însoțire oferă îndrumări tehnice privind pune­rea în aplicare a acesteia. „Proto­colul și Recomandarea constituie un pas important în lupta împo­triva muncii forțate și reprezintă un angajament ferm între guver­ne, angajatori și organizațiile de muncitori pentru a elimina for­mele contemporane de sclavie”, a declarat Guy Ryder, directorul general al OIM.

„Munca forțată încalcă drep­turile omului și demnitatea a mi­lioane de femei și bărbați, tineri şi tinere; contribuie la perpetua­rea sărăciei și stă în calea obţine­rii de către toţi a unei munci de­cente”, a adăugat el. În prezent, în lume există aproximativ 21 de milioane de victime ale muncii forțate. Un raport recent al OIM estimează că practicarea forme­lor moderne de sclavie aduce sectorului privat al economiei un profit ilegal de 150 de miliarde de dolari în fiecare an.

 

Noi obligații pentru prevenirea muncii forțate

 

Protocolul consolidează ca­drul juridic internațional prin elaborarea de noi obligații pen­tru prevenirea muncii forțate, protejarea victimelor şi accesul acestora la astfel de căi de atac cum ar fi compensarea pentru daunele materiale și fizice.

Documentul cheamă guverne­le să ia măsuri pentru o mai bună protecţie a muncitorilor, în spe­cial a imigranţilor, în cazul prac­ticilor de recrutare frauduloasă și abuzivă, și subliniază rolul anga­jatorilor și muncitorilor în lupta împotriva muncii forțate.

„Noile instrumente vor com­pleta și consolida legislația in-ternațională în vigoare, în par­ticular Protocolul ONU privind prevenirea, reprimarea și pe­depsirea traficului de persoane şi a traficului de femei și copii, în special”, a declarat David Garner, președintele Comitetului Con­ferinţei Internaţionale a Muncii (CIM) privind munca forțată.

 

Necesitatea unui instrument juridic obligatoriu

 

Membrii Comitetului din par­tea guvernului, angajatorilor și muncitorilor au subliniat rolul vital pe care l-a avut Convenția privind munca forțată din 1930 (nr. 29), precum și Convenţia privind abolirea muncii forțate, din 1957 (nr. 105), dar au con­statat că lacunele existente în implementarea lor au solicitat măsuri suplimentare.

Comitetul a fost de acord cu privire la necesitatea unui in­strument juridic obligatoriu ce stabilește un cadru comun de eliminare a muncii forțate atât pentru cele 177 de state membre ale OIM care au ratificat Con-venția 29, cât şi pentru alte opt țări care nu au ratificat acest do­cument.

 

Mai mult de jumătate dintre victimele muncii forțate sunt fe­mei și fete, exploatate în munca domestică și comerţul sexual, în timp ce bărbații și băieții sunt exploataţi economic, în special prin munca forţată în agricultu­ră, construcții și minerit.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand