26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Obrăznicia conducerii „Apă–Canal Chişinău” n-are margini

Loading
Без рубрики Obrăznicia conducerii „Apă–Canal Chişinău” n-are margini
Obrăznicia conducerii „Apă–Canal Chişinău” n-are margini

 

 

facturi-apa

Foto: vocea.md

Cam pe la mijlocul lui septembrie anul trecut, în sediul SC „Tehnomicron” SRL din Chişinău s-a spart o ţeavă, din care cauză a început să curgă apa. Vasile Covalciuc, directorul întreprinderii, a semnalat imediat cazul la în­treprinderea municipală „Apă–Canal Chişinău”, cu care are încheiat un contract de prestări servicii, solicitând desigilarea contorului de măsurare a consumului de apă pentru a putea începe lucrările de reparaţie a ţevii. Reprezentantul „Apă–Canal Chişinău” a venit abia peste două zile.

 

„Apă-Canal Chişinău” creează probleme ca să poată jecmăni consumatorul?!

 

După ce a înlăturat defecţiunea, la 19 septembrie, conducerea firmei a cerut între­prinderii „Apă–Canal Chişinău” să trimită un reprezentant ca să sigileze apometrul. Acesta şi-a făcut prezenţa doar peste aproa­pe o săptămână, la 24 septembrie.

Fireşte, după repararea conductei locale, firma a reluat consumul de apă. Însă când, luna ulterioară, în octombrie, a primit factu­ra de plată de la furnizorul de apă, conduce­rea SC „Tehnomicron” SRL şi-a pus mâini­le în cap: pentru septembrie, firma avea de plătit tocmai 2093 de lei, pentru consumul a 76 de tone de apă care real n-a consumat! Aceasta s-a crucit şi nu a înţeles de unde s-a luat acest volum fantastic de apă consumată. Doar în sediul firmei există un robinet şi un mic wc. Unde mai pui că în cele două luni anterioare, iulie şi august, plătise pentru consumul de apă doar 27 de lei adică pentru 1 m3 şi, respectiv, 165 de lei. Pe când în sep­tembrie factura se îngreunase de zeci de ori!

După cum era de aşteptat, administraţia SC „Tehnomicron” SRL a cerut explicaţii de la funcţionarii întreprinderii municipale „Apă–Canal Chişinău”, invocând Regula­mentul privind folosirea sistemelor comu­nale de alimentare cu apă şi de canalizare, care prevede: „Pentru perioada în care echi­pamentele de măsurare au fost defectate sau demontate pentru verificare sau repa­rare, consumul se va stabili după metodo­logia convenită între furnizor şi consuma­tor – conform mediei calculate pe ultimele două luni, când echipamentul de măsurare a funcţionat normal”. Adică, după normele legale, firma ar fi trebuit să plătească o sumă de bani ce rezultă din tariful mediu pentru lunile iulie–august. Însă aceştia, spune Vasile Covalciuc, nu au putut da un răs-puns clar.

 

Monopolistul ignorează legea privind examinarea petiţiilor

 

De aceea, directorul SC „Tehnomicron” SRL s-a văzut nevoit să depună o reclama­ţie pe data de 6 noiembrie trecut, la ghişe­ul unic al SA „Apă–Canal Chişinău”, prin care a cerut recalcularea facturii şi tragerea la răspundere a persoanelor care s-au făcut vinovate de tărăgănarea sigilării contorului de măsurare a consumului de apă instalat în sediul firmei respective.

O copie a acestei reclamaţii a fost depusă în aceeaşi zi şi la sediul redacţiei „Vocea po­porului”. Dacă am văzut că au trecut 30 de zile lucrătoare, termen limită, potrivit Legii cu privire la petiţionare, în care atât agentul economic, cât şi redacţia, trebuiau să fie in­formate de către administraţia „Apă–Canal Chişinău” referitor la autenticitatea faptelor şi măsurile întreprinse vizavi de reclamaţia directorului SC „Tehnomicron” SRL, am în­cercat să aflăm care este motivul tăcerii, al neglijenţei monopolistului de pe piaţa de prestare a serviciului public de alimentare cu apă. Însă, colac peste pupăză, funcţionarii din serviciul de înregistrare a petiţiilor au ne­gat orice reclamaţie de la SC „Tehnomicron” SRL. Aceasta după ce directorul societăţii respective deja primise o recipisă cu ştam­pila ghişeului unic al „Apă–Canal Chişinău”, înregistrată la 6 noiembrie 2014.

 

Consumatorului i se promite una, dar i se recalculează alta

 

De abia peste două luni şi ceva, mai exact, la 12 ianuarie anul curent, pe adresa SC „Teh­nomicron” SRL ajunge o scrisoare semnată de Vladimir Mocreac, director pentru relaţii cu clienţii la SA „Apă–Canal Chişinău”, prin care administraţia firmei este informată că volumul consumului de apă pentru septem­brie 2014 a fost recalculat din 76 m3 în sensul reducerii cu 19 metri cubi şi că acest fapt va fi reflectat în factura pentru luna noiembrie 2014. Nici un fel de scuze pentru problemele create consumatorului. Mai rău decât atât, reducerea consumului de apă pentru fac­tura din noiembrie, prezentată SC „Tehno­micron” SRL, nu a fost făcută în mărime de 19 metri cubi, după cum a informat oficial Vladimir Mocreac, ci doar cu 16 metri cubi, adică cu 3 m3 mai puțin.

 

Culmea impertinenţei administraţiei SA „Apă–Canal Chişinău”: „Totul a fost legal!”

 

De vreme ce petiţionarul a depus o copie a reclamaţiei la redacţie, prin care a cerut ajutorul nostru, am meritat şi noi o expli­caţie oficială de la administraţia SA „Apă–Canal Chişinău”. Din păcate, aceasta nu a urmat nici până la momentul scrierii acestui articol. Aşa că am fost nevoiţi să-l „deran­jăm” pe Vladimir Mocreac. Asistenta dumi­sale din anticameră ne-a spus că este foarte ocupat, e într-o şedinţă, şi că ne va suna de îndată ce acesta va reveni.

Voiam să-i adresez doar câteva întrebări. De ce redacţia nu a fost informată vizavi de autenticitatea celor descrise de directorul SC „Tehnomicron” SRL şi despre măsurile întreprinse pentru soluţionarea conflictu­lui? De ce examinarea petiţiei a durat peste două luni în loc de cel mult 30 de zile lucră­toare, după cum prevede Legea cu privire la petiţionare? De ce consumatorului i s-a cal­culat greşit consumul de tocmai 76 de metri cubi de apă? Cine a fost pedepsit şi de ce SA „Apă–Canal Chişinău” nu şi-a cerut scuze de la consumator?

De ce Mocreac promite recalcularea și scăderea a 19 metri cubi de apă, iar în factu­ră se indică doar 16 metri cubi? Câte petiţii parvin zilnic, lunar, anual de la consuma­torii din municipiul Chişinău şi câte dintre acestea sunt soluţionate?

Din păcate, nu ne-a mai sunat nici asis­tenta directorului pentru relaţii cu clienţii, nici însuşi Vladimir Mocreac, ca să-i adre­săm întrebările. În schimb, am avut surpriza să fim informaţi de Elena Danu, şefa centru­lui de presă al SA „Apă–Canal Chişinău”, că dumneaei a fost împuternicită de către ad­ministraţia întreprinderii municipale, adi­că şi de către Constantin Becciev, director general, să declare categoric şi fără drept de apel: totul a fost legal!

Alte întrebări şi pretenţii nu se acceptă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • vasilisa
    17.02.2015

    Contract in direct cu Apa-canal si nu cu IMCL ,INFO si alti intermediari. Apa -CANAL hotii de astazi – bardac in tara si la APA-CANAL.

  • Victoria
    18.02.2015

    Becciev a stat la dubă odată pe timpul lui Voronin, dar puțin, și se vede că și-a cumpărat libertatea. Locul lui e acolo și el asta știe. Cind va veni Europa, el va fi printre primii candidați. Deaceia și nu se grăbesc. Slăvita diferență de contoare a lui Becciev și cele 260 mln.lei datorii (dupa cîte cunosc eu) anume de la diferența de contoare sunt un bluf. Datele de pe contoare sunt prezentate de consumatori în diferite zile, care la începutul lunii, care la sfîrșitul lunii, altii nu prezinta indeobște datele. Și cînd se verifică pe contorul comun e alta situația. Datele de pe contoare trebuie verificate în aceaiaș zi și la toate apartamentele, și tot atunci, și la contorul comun. Atunci se poate vorbi despre diferență. Așa cum face Fenosa. Și atunci e va fi clar si lui Becciev, că nu este diferentă. Eu cred ca el asta cunoaște, dar se face mort in popusoi. Deaceia Becciev se opune din rasputeri, ca indicii contoarelor s-ă fie verificate de reprezentanții Apa-Canal, adica contracte directe. Daca nu ajung oameni, care s-o facă eu pot să-i sugerez, că din cele 7 etaje cu state umflate, ar putea ramine 2. Iar restul la evaluarea volumelor de apa, asa cum declara ei. Și-ar merita atunci pîinea. Sunt de acord cu Vasilisa, Apa-Canal sunt hoti. Dar așa și vom fi furați, pentru ca mămăliga nu explodează. Oameni buni, nu fiți indiferenți, nu fiți inerți. Numai împreună are sens revolta.

Citește și
slot thailand