14 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Obligațiile funcționale și deplasarea cu transportul public. CCM: neonorarea angajamentelor și consecințele

Loading
Cetăţeanul şi legea Obligațiile funcționale și deplasarea cu transportul public. CCM: neonorarea angajamentelor și consecințele
Obligațiile funcționale și deplasarea cu transportul public. CCM: neonorarea angajamentelor și consecințele
realitatea.md
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Obligațiile funcționale și deplasarea cu transportul public

 

Doresc să aflu dacă pot beneficia de anumite compensații, în cazul în care locul de muncă nu este stabil și sunt nevoit să mă deplasez cu transportul public prin oraș și suburbiile lui pentru a îndeplini obligațiile funcționale?

Andrei Onică, Chișinău

 

Potrivit art. 174 din Codul muncii, prin deplasare în interes de ser­viciu se înțelege delegarea salariatului, conform ordinului angajatoru­lui, pe un anumit termen, pentru executarea obligațiilor de muncă, în afara locului de muncă permanent. În cazul în care angajatorul nu a acordat transport de serviciu și nu a emis ordin cu privire la delega­rea salariatului, dar acesta s-a deplasat cu transportul public (pe cont propriu) pentru a-și îndeplini obligațiile de muncă (în oraș sau în sub­urbiile lui), aceasta nu poate fi calificată că o deplasare de serviciu (în sensul art. 174 din Codul muncii). Compensarea cheltuielilor legate de deplasarea în interes de serviciu sunt garantate de lege și angajatorul este obligat să le achite. Problema abordată ar putea fi soluționată, prin contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă, stabilind modul și mărimea compensării cheltuielilor indicate (pentru deplasare cu transportul public prin oraș și în suburbiile lui pentru a îndeplini obligațiile funcționale).

 

CCM: neonorarea angajamentelor și consecințele

 

Din diverse motive, angajatorul refuză să-și onoreze an­gajamentele asumate prin contractul colectiv de muncă (CCM). Cine ar trebui să urmărească respectarea CCM și ce răspundere poartă angajatorul pentru neachitarea plăților prevăzute de acest act normativ?

Constantin Cobzari, Chișinău

 

Controlul asupra îndeplinirii contractului colectiv de muncă este exercitat de părțile acestuia (angajator și salariați), prin reprezentanții lor, dar și de Inspectoratul de Stat al Muncii.

Încălcarea legislației muncii, manifestată prin: neachitarea adao­surilor, a sporurilor, plăților de compensare, inclusiv a premiilor pre­văzute de contractul colectiv de muncă, se sancționează cu amendă de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată per­soanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice (art. 55 din Codul contravențional).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand