30 mai 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Obligaţiile fiscale de până la 100 de lei nu sunt considerate restanţe

Loading
Cititorii ne scriu Obligaţiile fiscale de până la 100 de lei nu sunt considerate restanţe
Obligaţiile fiscale de până la 100 de lei nu sunt considerate restanţe
declaratia-fiscala

Foto: libertatea.ro

 

„Zilele trecute, am depus declaraţia pe venitul persoanelor fizice pentru 2015 şi angajatului inspectoratului fiscal de stat teritorial m-a anunţat că datorez statului un bănuţ. În opinia sa, nu este necesar să-l achit, pe motiv că astfel de sume nici nu sunt luate în calcul de sistemul electronic al servi­ciului fiscal. Totuşi, l-am anunţat că anterior am trecut prin situaţii destul de penibile, legate de relaţiile cu instituţia pe care o reprezintă. Drept re­acţie, am fost anunţată că amenda pentru astfel de datorii ar fi de aproxi­mativ 25 la sută pe an din suma lor, ceea ce nu poate genera îngrijorare. Cum aş putea fi sigură că această datorie nu îmi va cauza probleme?

 

Eudochia Turcu, or. Chişinău”

 

Un operator de la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat a pre­cizat că, în corespundere cu art. 129, punctul 13 din titlul V al Codului fiscal, suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei inclusiv nu este considerată restanţă faţă de bu­getul public naţional.

Potrivit informaţiilor publicate de reprezentanţii Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune declarații şi de a achita impozitul pe venit aferent anului 2015 până pe data de 25 martie.

Persoanele fizice îşi pot declara veni­turile pentru 2015 la orice structură fis­cală, indiferent de locul de reședință.

Pentru a asigura recepționarea aces­tor declaraţii, programul de lucru al structurilor fiscale a fost extins pentru primele trei zile din această săptămână până la 19:00, iar pentru 25 martie – până la 20:00.

Potrivit Codului fiscal, persoanele fi­zice au obligația de a depune declarații privind impozitul pe venit în cazul în care lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde primesc un ve­nit cumulativ ce depăşeşte 29.640 de lei pe an sau au obţinut venituri mai mari de această sumă atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea anumitor proprietăți.

Totodată, astfel de declaraţii prezin­tă şi persoanele fizice care nu au primit salariu, dar au obţinut venituri ce de­păşesc suma de 10.128 de lei a scutirii personale, din vânzarea de case, apar­tamente, maşini etc. sau darea în chirie a terenurilor agricole.

Obligaţia de a depune declaraţie se răsfrânge şi asupra

contribuabililor moldoveni care solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus, pre­cum şi asupra celor care îşi schimbă domiciliul permanent în altă ţară.

De asemenea, au obligația de a de­pune declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice – cetățeni străini sau apatrizi care au obținut sta­tutul de rezident şi se află pe teritoriul ţării noastre mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce începe sau se termină în anul fiscal.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit este determinat conform cote­lor în mărime de şapte la sută din veni­tul anual impozabil de până la 29.640 de lei şi de 18 la sută din venitul ce de­păşeşte această sumă.

Pentru 2015, la calcularea impozi­tului pe venit, fiecare contribuabil are dreptul, în principal, la scutire perso­nală de suma de 10.128 de lei pe an şi de 2256 de lei pentru fiecare persoană întreținută.

În cazul în care contribuabilii dis­pun de cheie electronică, ei pot pre­vizualiza declaraţia cu privire la im­pozitul pe venit obţinut în 2015 prin accesarea cabinetului personal de pe portalul www.fisc.md.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand