16 iunie 2024
Chisinau
Social

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, discutate de sindicaliști la Baku

Loading
Social Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, discutate de sindicaliști la Baku
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, discutate de sindicaliști la Baku
sindicate.md

Biroul Organizației Internaționale a Muncii pentru Activitățile Lu­crătorilor (ILO-ACTRAV) a organi­zat, în perioada 22-24 noiembrie curent, seminarul subregional „Po­litica și acțiunile sindicatelor în domeniul dezvoltării durabile”, care s-a desfășurat la Baku, Azerbaidjan.

Participanții au abordat subiecte legate de implementarea Obiectivelor de Dezvol­tare Durabilă (ODD) și rolul organizațiilor sindicale în acest proces.

La lucrările seminarului a participat un grup de sindicaliști din Republica Moldova: Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”, Elizaveta Iurcu, președinta Federației Sindicatelor din Comunicații, Victoria Niță, președinta Federației „Sindenergo”.

Sergiu Sainciuc a prezentat o informație cu privire la situația în ceea ce privește atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova. În acest sens, vicepreședintele CNSM s-a referit la pro­gresele înregistrate de țara noastră cu pri­vire la ODD-uri, strategiile naționale ori­entate spre atingerea ODD-urilor, situația la acest capitol din justiție, economie, protecție socială, dezvoltare durabilă, mun­ca decentă, piața muncii, incluziune socială, activitățile desfășurate de CNSM.

Seminarul respectiv face parte dintr-un program de instruire mai vast, cu gene­ricul „Academia subregională a muncii”, implementat de ILO-ACTRAV. Programul în cauză este concentrat pe consolidarea capacităților liderilor sindicali în dome­niul implementării ODD-urilor. Anterior, în această lună, au fost organizate sesiuni de instruire online, la distanță.

Potrivit organizatorilor, în urma partici­pării la aceste activități, sindicaliștii vor că­păta următoarele cunoștințe și abilități: să-și facă o idee despre fundamentele teoretice ale dezvoltării durabile și aspectele practice conexe; vor putea interacționa mai lesne cu agențiile guvernamentale responsabile de elaborarea și implementarea planurilor naționale în domeniul ODD-urilor; vor pu­tea întocmi planuri de lucru pentru o mai bună implicare a sindicatelor în procesele ce vizează atingerea celor 17 ODD la nivel național.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand