19 iunie 2024
Chisinau
Social

Obiective de ţintire a principiilor muncii decente

Loading
Social Obiective de ţintire a principiilor muncii decente
Obiective de ţintire a principiilor muncii decente

ministerul-muncii-munca-decenta

 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au anunţat, recent, că îşi propun să realizeze un şir de obiective menite să promoveze în ţara noastră principiile muncii decente. Ele urmează să fie incluse în noul Program de Țară pri­vind Munca Decentă în Re­publica Moldova. 

 

Obiectivele respective ţin de organizarea normării muncii în diferitele ramuri ale economiei naționale şi de elaborarea unei strategii de ocupare a forței de muncă, cu desfăşurarea unui pro­ces amplu de consultări publice. Ele se referă şi la consolidarea mecanismelor de analiză și moni­torizare a pieței muncii, dar şi a celui de implementare a reformei de dezinstituționalizare, precum şi la ajustarea legislației naţionale la prevederile Convenției ONU.

Reprezentanţii aceleiaşi insti­tuţii îşi propun, de asemenea, să reformeze sistemul de pensiona­re în corespundere cu prevederile Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020” şi să asigurare drepturile de securitate socială a emigranților moldoveni în statele de destinație. Ei preconizează să lanseze în acest scop o campanie de informare a populației privind drepturile oferite migranților prin acordurile de securitate socială.

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami­liei îşi exprimă speranța că propu­nerile, obiectivele formulate de ei se vor regăsi în noul Program de Țară privind Munca Decentă în Republica Moldova, menit să îm­bunătăţească situaţia lucrătorilor moldoveni pe piaţa muncii.

De menţionat că, săptămâna trecută, liderii şi activiştii sindi­cali din ţara noastră au adoptat un şir de revendicări orientate spre conjugarea eforturilor tuturor fac-torilor de răspundere în scopul promovării principiilor muncii de­cente.

Reprezentanţii sindicatelor au constatat că, în prezent, ia amploa­re îmbogăţirea necinstită a angaja­torilor prin exploatarea salariaţi­lor. Astfel, lucrătorii creează, prin munca lor, valori cu mult mai mari decât cele care se au în vedere la remunerarea lor, iar extravaloarea merge în buzunarele angajatorilor sub formă de profit.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand