17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Obiective ale statului, scoase la vânzare

Loading
Fără categorie Obiective ale statului, scoase la vânzare
Obiective ale statului, scoase la vânzare
privatizare-zarea

Foto: 999.md

Agenţia Proprietăţii Pu­blice a anunţat desfăşura­rea unei noi runde de pri­vatizare a unor obiective din patrimoniul statului, la un preţ total de un mi­liard de lei. Cele mai multe întreprinderi la care statul deține pachete majoritare sau minoritare de acţiuni și urmează să fie supuse privatizării au fost scoa­se la vânzare în repetate rânduri. Scopul principal al privatizării rezidă în atragerea investiţiilor şi realizarea bugetului de stat pentru anul 2014.

 

Data limită pentru prezentarea ofertelor de par­ticipare la concursul inves­tiţional de privatizare a ci­nematografelor din oraşele Făleşti, Glodeni şi Leova şi a complexului patrimonial unic Î.S. Uzina de bijuterii din Chișinău „Giuvaier” este 4 aprilie. Suma tota­lă a mijloacelor financiare, raportată la preţul de por­nire al bunurilor expuse la concursul investițional constituie peste 12 mln. 180 de mii de lei, volumul minim al investiţiilor – 10, 7 mln. de lei pe parcursul a trei ani.

Tot pe 4 aprilie este pla­nificat şi concursul comer­cial pentru privatizarea pachetului de acţiuni ale statului în două societăţi pe acţiuni – Institutul de Cercetări Ştiinţifice Rif-Acvaaparat de la Bălţi şi a Întreprinderii de construc­ţii Zidarul-SV din Chişinău la preţul de pornire de 18 mln. şi, respectiv, 1 milion de lei. Totodată, la concurs au fost scoase şi 21 de în­treprinderi de stat. Printre acestea figurează Vibropri­bor, compania editorial-poligrafică Tipografia Cen­trală, Întreprinderea de

reparate şi exploatare auto, la preţul de pornire de 70 mln., 43 mln. şi, respectiv, 30 mln. de lei.

 

Speranța e în investiții private

 

Unele întreprinderi urmează să-și păstreze pro­filul de activitate și după vânzare. Bunăoară, Com­binatul Poligrafic din Chișinău, Hotelul „ Zarea”, Combinatul Republican de Instruire Auto, Centrul de Instruire și Producție din Chișinău. Prețul de por­nire al loturilor constituie 190 mln., 43 mln., 40 mln. și, respectiv, 9 mln. de lei. Prețul total al întreprinde­rilor scoase la vânzare con­stituie 588 mln. 674 de mii de lei.

Pentru data de 4 aprilie a fost anunțată licitația „cu strigare”. În cadrul aceste­ia vor fi expuse 14 obiecti­ve, prețul de pornire fiind de 72 mln. 72 de mii de lei. Printre acestea sunt patru complexe patrimoniale unice, șapte complexe de bunuri imobile și trei con­strucţii nefinalizate.

Pentru aceeași zi e anunțată și licitația olan­deză pentru privatizarea a șase obiective nefinalizate din mediul rural. Se antici­pează că suma mijloacelor obținute în raport cu prețul de pornire va constitui 2 mln. 793 de mii 700 de lei. În conformitate cu ho­tărârea Guvernului, redu­cerea prețului de pornire poate continua până la cota de 50 la sută din valoarea estimată a obiectivelor scoase la licitație, astfel în­cât suma totală a vânzări­lor ar putea constitui 1mln. 396 de mii 850 de lei.

Licitaţii „cu strigare” se vor desfășura în perioada 8-11 aprilie 2014 la Bursa de Valori. În cadrul acesto­ra vor fi vândute pachetele statului de la 34 de socie­tăţi pe acţiuni, inclusiv la Hotelul „Chişinău”, la în­treprinderile „Farmaco”, „Floare-Carpet”, „Găinu­şa”, „EuroCreditBank” etc. Suma totală a mijloacelor financiare raportată la pre­ţul de pornire va constitui 313 mln. 338 de mii 908 lei.

În urma privatizării, din fiecare tranzacție în bugetul de stat urmează a fi achitat un impozit în va­loare de 1%.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și