25 iunie 2024
Chisinau
Social

Oamenii din teritoriu urmează să aducă un suflu nou mișcării sindicale

Loading
Social Oamenii din teritoriu urmează să aducă un suflu nou mișcării sindicale
Oamenii din teritoriu urmează să aducă un suflu nou mișcării sindicale
sindicate.md

Sindicaliști din cadrul întreprin­derilor din ramura gospodăriei locativ-comunale au participat, recent, la un seminar organizat de Federația Sindicatelor Lu­crătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Măr­furi „Sindindcomservice”, care a avut obiectivul de a fortifica capacitățile organizațiilor sin­dicale primare din ramură.

La seminar a participat și Li­lia Franț, vicepreședintă a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

În deschiderea seminarului, Ana Selina, președinta Federației „Sindindcomservice”, i-a salutat pe participanții la eveniment, a formu­lat obiectivele activității și a comu­nicat despre principalele prevederi ale Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2022-2026, care vizează drepturile salariaților, membri de sindicat, la locul de muncă, obținute în urma negocie­rilor cu partenerii sociali.

Potrivit organizatorilor, semina­rul a fost dedicat activului sindical din ramură în vederea acordării de suport liderilor din organizațiile sindicale primare, astfel încât aceștia să organizeze eficient diver­se activități care să contribuie la o mai bună motivare a apartenenței la sindicat.

sindicate.md

În cadrul a două paneluri de discuții, împreună cu specialiștii Federației „Sindindcomservice”, cei prezenți au abordat două su­biecte de bază: situația actuală în organizațiile sindicale primare și modificările recente la legislația muncii; motivarea și recrutarea membrilor de sindicat.

Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, a apreciat eforturile Federației de a organiza acest semi­nar util și necesar, în cadrul căru­ia participanții au dat dovadă de implicare, au avut posibilitatea să facă schimb de bune practici, să abordeze problemele cu care se confruntă la nivel de unitate și să identifice împreună soluții. Ea a subliniat că oamenii din teritoriu urmează să aducă un suflu nou mișcării sindicale.

În context, precizăm că CNSM va implementa în anul 2023 cam­pania sindicală națională cu gene­ricul „Organizația primară – temelia sindicală”, orientată spre for­tificarea organizaților sindicale primare din Republica Moldova, în conformitate cu prioritățile mișcării sindicale trasate la cel de-al IV-lea Congres al CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand