30 mai 2024
Chisinau
Social

Oameni la locul lor. TIC: Cei mai buni din branșă, omagiați și distinși într-un cadru solemn

Loading
Social Oameni la locul lor. TIC: Cei mai buni din branșă, omagiați și distinși într-un cadru solemn
Oameni la locul lor. TIC: Cei mai buni din branșă, omagiați și distinși într-un cadru solemn

comunicatii

 

În ziua când în întreaga lume este consemnată Ziua Mon­dială a Telecomunicațiilor şi Societăţii Informaţionale, cei mai buni angajați din ramură din Republica Moldova au fost adunați toți împreună pentru a primi felicitările de rigoare de la guvernanți și sindicate, dar și pentru a li se oferi cea mai înaltă distincție din domeniu – Maestru în Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

 

De această distincție au bene­ficiat 49 de specialiști cu cele mai bune rezultate. Cu același prilej, 400 de angajați ai instituțiilor de profil au primit diplome de onoare pentru merite deosebi­te în dezvoltarea sectorului TIC. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii festive, organizată, miercuri, la Institutul Muncii, de către Federația Sindi­catelor din Comunicații și Minis­terul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

La acțiune a participat con­ducerea Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM) și a Ministerului Tehnolo­giei Informației și Comunicațiilor (MTIC), reprezentanți ai sindica­tului de ramură de la întreprin­derile din sector și ai companiilor din telecomunicații.

De fapt, pentru Federația Sin­dicatelor din Comunicații organi­zarea în fiecare an a acestui eve­niment a devenit deja o tradiție frumoasă, iar lui Ion Pîrgaru, președintele FSCM, i se potrivea de minune onorabila poziție de amfitrion și moderator al eveni­mentului. Toți cei prezenți la cere­monie au menționat meritele sin­dicatelor nu doar în organizarea acestui eveniment, ci și în apărarea drepturilor salariaților din dome­niul tehnologiei informaționale.

Vitalie Ciolac, viceministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, prezent la eveniment,  a 

adresat un mesaj de felicitare angajaților din ramură, urându-le succese și noi realizări. „Sectorul TIC rămâne unul dintre cele mai dezvoltate și dinamice din țară, ce contribuie în mod real la dez­voltarea economiei naționale, având cea mai mare valoare adă­ugată. Astfel, contribuția sectoru­lui TIC în economie este de circa 8% în PIB”, a accentuat Vitalie Ciolac.

Potrivit viceministrului, în pre­zent, penetrarea telefoniei mo­bile a atins cifra de 128 la sută, iar accesul la Internet, asigurat de operatorii mobili care gestionea­ză rețele și servicii de generaţia a 4-a (4G), are o acoperire de pes­te 94 la sută din teritoriului țării. Totodată, au fost create  rețele în standardul LTE în baza licențelor pentru utilizarea frecvențelor din banda 800 MHz, iar populația poate beneficia de cele mai mo­derne servicii de acces mobil în bandă largă. În clasamentele internaționale, Republica Mol­dova se plasează pe locul 10 în ceea ce privește viteza și calitatea Internetului”, a specificat Vitalie Ciolac.

La rândul său, Ion Pîrgaru, pre­şedintele FSCM, i-a felicitat pe angajații din ramură și le-a urat „noi realizări, putere şi perse-verență, pentru a duce la bun sfârşit proiectele de edificare în Republica Moldova a unei Socie­tăţi Informaţionale moderne”.

Titlul şi insigna „Maestru în Comunicaţii” se conferă în scopul aprecierii contribuției aduse de către lucrători în sporirea calităţii la prestarea serviciilor în domeniul telecomunicaţiilor, comunicaţiilor poştale, radiocomunicaţiilor şi creșterea prestigiului profesional al lucrătorilor din ramură.

În prezent, în Republica Moldova, în domeniul TIC activează circa 20 de mii de persoane. Uniunea Internațională a Teleco-municațiilor a decis să aniverseze, începând din 17 mai 1969, Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale, prin care se marca semnarea pri­mei Convenții Telegrafice Inter-naționale, la 17 mai 1865, la Paris, Franța.

Scopul acestei zile este de a contribui la sporirea gradului de conștientizare a posibilităților pe care utilizarea tehnologiilor in-formaționale și comunicațiilor le poate aduce societăților și eco­nomiilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand