24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

O taină ferecată cu şapte peceţi

Loading
Fără categorie O taină ferecată cu şapte peceţi
O taină ferecată cu şapte peceţi
farmaco

Foto: vocea.md

Agenţia Proprietăţii Publice (APP) dă actul vânzării celei mai mari întreprinderi de fabricare a medicamentelor „Farmaco” din ţară drept o tranzacţie de succes. Mare scofală! După ce acum doi ani s-au cerut 82 de milioane de lei, de abia s-a reuşit a încasa ceva mai mult de 50 de milioane de lei pe întreprindere!

 

 

Dar, în genere, a avut rostul să scoatem la mezat principalul producător de medicamente din ţară? Reprezentanţii agenţiei spun că în ultimul an „Farmaco” a generat pierderi, că utilajele în­treprinderii sunt învechite. Dacă lucrurile stau anume aşa, atunci ar fi fost cazul să fie schimbată conducerea, trebuia îmbunătăţit managementul. Cât priveşte ar­gumentul cu învechirea utilaje­lor, ţin să le amintesc guvernan­ţilor noştri că doar cu doi ani în urmă site-ul acestui agent econo­mic ne relata că S.A. „Farmaco” „este una din structurile impli­cate nemijlocit în activitatea de ocrotire a sănătăţii oamenilor”, că „dispune de şase secţii mo­derne, de cinci linii tehnologice performante, de un laborator de control şi asigurare a calităţii producţiei medicamentoase!”. Ca acum, funcţionarii Agenţiei Proprietăţii Publice să ne spună că utilajele sunt învechite! Ci­neva le-a distrus din rea-voinţă, sau s-a produs cumva o serie de acte de sabotare în aceşti doi ani, care a condus la uzarea liniilor de fabricare a preparatelor medi­camentoase?!

 

Statul şi-a luat banul, ce va fi cu locurile de muncă?

 

Ei bine, să admitem, totuşi, că a avut loc o tranzacţie de succes, cum încearcă să prezinte lucru­rile conducerea agenţiei. Sta­tul şi-a luat banul. Aceste peste 50 de milioane de lei vor fi folo­site de Guvernul Republicii Mol­dova pentru peticirea unei găuri a bugetului de stat, încât li se va pierde urma banilor. Dar ce va fi mai departe cu întreprinde­rea şi, cel mai important, cu ce beneficii se vor alege lucrătorii S.A. „Farmaco”, li se vor păstra locurile de muncă? Poate cineva să-mi aducă drept exemplu vreo privatizare, vânzare reuşită de către Guvernul Moldovei până acum în sensul creării locurilor de muncă? De obicei, procesul de înstrăinare a bunurilor pu­blice s-a soldat doar cu creşterea armatei de şomeri din ţară.

Am încercat să aflu dacă se va respecta profilul întreprinderii, dacă se vor face concedieri ale angajaţilor, în primul rând de la Viorel Furtună, liderul sindical de la S.A. „ Farmaco”. Cine ca cine, dar respectivul, ales de lu­crătorii întreprinderii să le apere interesele, drepturile de muncă, este obligat, pur şi simplu, să cu­noască ce va fi cu întreprinderea de acum înainte, dacă se vor face disponibilizări. Recunosc, iniţial, dumnealui a căzut de acord să răspundă la aceste întrebări vita­le pentru colectivul de lucrători de aici şi chiar ne-a fixat o discu­ţie, însă, ulterior, la timpul con­venit, nici nu a binevoit să vor­bească cu noi la telefon. Trântea receptorul de fiecare dată când ne auzea vocea.

Directorul adjunct al între­prinderii „Farmaco”, atunci când a auzit că îl întrebăm despre per­spectivele locurilor de muncă, a reacţionat vehement, ca până la urmă să ne paseze la director.

Pe directorul S.A. „Farmaco” l-am căutat vreo două zile. I-am lăsat numărul nostru de telefon asistentei dumnealui din anti­cameră, doar să ne răspundă la întrebările vizavi de soarta în­treprinderii şi a colectivului de angajaţi. Mai întâi, ne vorbea că se află prin şedinţe, pe teritoriul întreprinderii, ca într-un final, să ni se spună că a plecat într-o delegaţie peste hotare. Mai rău, deranjată de insistenţa noastră, duduia din anticameră s-a răstit, precum că directorul nici nu va vorbi cu noi, deoarece e sătul de interviuri.

Dorina Cebotarean, şefa Di­recţiei de privatizare a Agenţiei Proprietăţii Publice, ne-a relatat că în cazul vânzării S.A. „Farma­co” nici nu s-a negociat cu cum­părătorul, compania elveţiană „Tauralp Pharm Holding” AG, aspectele privind păstrarea pro­filului întreprinderii, menţinerea locurilor de muncă la întreprin­dere, precum se proceda altăda­tă. Dumneaei ne-a explicat că agenţia a avut doar grijă ca tran­zacţia să decurgă cât mai reuşit din perspectiva rezultatelor fi­nanciare, a respectării legislaţiei cu privire la privatizare.

 

Cât de sincer este noul proprietar?

 

farmaco-2

Foto: trm.md

 

Altfel spus, funcţionarul APP a confirmat că soarta celor câteva sute de lucrători, potrivit datelor de pe site-ul „Farmaco” de la 1 mai 2012, doar specialiştii nu­mărau 300 de persoane, se află la discreţia noului stăpân al în­treprinderii, compania elveţiană Tauralp Pharm Holding AG, des­pre care se cunoaşte foarte puţin. În mass-media noastră s-au stre­curat unele informaţii zgârcite, probabil aruncate de conducerea întreprinderii, precum că firma respectivă ar avea câteva proiec­te investiţionale peste Prut. Însă mai mult nu am aflat nimic, ori­cât am „răsfoit” internetul.

Directorul S.A. „Farmaco”, Vladimir Simionov, ne-a zis cu gura asistentei sale din antica­meră, că nu ne acordă interviu, că să ne mulţumim cu ceea ce a fost scris, s-a vorbit până acum în mass-media autohtonă. Din păcate, mare lucru nu este de aflat, numai informaţia privind suma pe care o va obţine statul. Doar într-un săptămânal de lim­bă rusă, de profil financiar-eco­nomic, se dau ceva mai multe detalii privind viitorul întreprin­derii respective.

Bunăoară, se susţine că la Agenţia Medicamentului a fost depusă o cerere privind înregis­trarea a 12 tipuri de medicamen­te, că se va cheltui o anumită sumă de bani pentru moderni­zare, că s-ar putea face angajări suplimentare dintr-o anumită perspectivă de timp. Dar mă spe­rie o afirmaţie plină de cinism din această publicaţie, precum că S.A. „Farmaco” este o afacere a noului stăpân al întreprinderii şi acesta va proceda cu ea cum va găsi de cuviinţă. Adică, ar reieşi că soarta lucrătorilor de aici nu mai interesează pe nimeni!

Chiar dacă se făgăduieşte ce-va, cât de sincere sunt aceste promisiuni? De vreme ce viito­rul întreprinderii este privit cu atâta exces de optimism, atunci de ce nimeni din conducere, nici liderul sindical al întreprinderii, nu doreşte să ne confirme o ase­menea evoluţie pozitivă? Unde mai pui că avem suspiciuni care ne sunt alimentate de ezitările unui renumit expert în domeniul farmaceuticii, profesor universi­tar, unul dintre foştii conducă­tori ai Agenţiei Medicamentului, care ne-a explicat că amplasarea blocurilor de producere ale S.A. „Farmaco” nu este cea mai reuşi­tă pentru aplicarea noilor tehno­logii de fabricare a medicamente­lor de calitate, întrucât ele se află într-o zonă a capitalei unde aerul şi solul sunt extrem de poluate, în virtutea faptului că în regiune se află multe întreprinderi indus­triale. Numai CET-urile cât otră­vesc natura!

Să nu cunoască aceste deta­lii compania elveţiană Tauralp Pharm Holding AG, noul propri­etar, care, după câte se ştie, toc­mai trei luni a negociat condiţiile de preluare a S.A. „Farmaco”? Dacă este la curent, de ce, totuşi, a procurat întreprinderea? Ex­pertul nostru nu exclude două variante: fie că firma elveţiană va alege un alt loc pentru fabri­carea medicamentelor, fie că îşi va schimba profilul şi atunci s-a zis cu locurile de muncă la între­prindere.

Tocmai aceste versiuni am fi dorit să le comenteze conduce­rea, liderul sindical, noul stăpân al întreprinderii, dar, după cum v-am demonstrat, au refuzat s-o facă. Deci, s-ar putea ca una dintre variantele expertului să se realizeze şi atunci ne-am ale­ge cu încă un eşec al privatizării, cu o nouă lichidare a locurilor de muncă în ţară.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor