23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

O lume cu mult soare şi mii de jucării pentru copii

Loading
Fără categorie O lume cu mult soare şi mii de jucării pentru copii

munca-copiilor

 

Circa 246 de milioane de copii de pe glob, cu vârstă între 5 şi 17, adică unul din şase, sunt nevoiţi să muncească în loc să mear­gă la şcoală. Circa trei pătrimi dintre ei sau unul din opt, sunt supuşi muncilor nocive şi periculoase, care prezintă un risc iminent pentru sănătatea şi chiar viaţa lor.

 

 

Iată de ce Organizaţia Internaţiona­lă a Muncii a proclamat 12 iunie – Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor şi consideră de datoria sa să atenţioneze opinia publică mon­dială asupra necesităţii stringente de a elimina cele mai inacceptabile forme de exploatare a copiilor la locul de muncă.

OIM consideră că exploatarea muncii copiilor în secolul XXI prezintă o pro­blemă extrem de gravă, care necesită în mod expres luarea unor decizii exhausti­ve şi întreprinderea unor acţiuni radicale la scară mondială şi la toate nivelurile.

În opinia OIM, Ziua Mondială împo­triva exploatării prin muncă a copiilor va servi drept prilej de a ne aminti anu­al despre copiii care, în loc să meargă la şcoală, muncesc din greu.

 

Cele mai grave forme de muncă a copiilor

 

Circa trei pătrimi dintre toţi copiii care muncesc în prezent în lume, adică 180 de milioane de copii, sunt supuşi exploatării crunte la locurile de muncă. De multe ori, aceştia sunt antrenaţi în activităţi periculoase pentru organismul fragil al copiilor şi care prezintă pericol pentru viaţa minorilor. Asta înseamnă că unul din opt copii zilnic îşi riscă viaţa.

Circa 110 milioane de copii angajaţi la locuri de muncă periculoase sunt mai tineri de 15 ani. 73 de milioane de copii care lucrează în toate ţările lumii nu au atins vârsta de 10 ani. Mai mult, circa 8,4 milioane de copii sunt implicaţi în forme necondiţionate ale muncii, care includ munca forţată, robia, gajarea în contul datoriilor, construcţii, lucrări agricole, culesul şu uscatul tutunului, traficul și exploatarea sexuală a copiilor, porno­grafia şi alte forme de activităţi ilegale, incompatibile cu vârsta, sănătatea şi psi­hicul copiilor.

 

Atitudinea adulților faţă de munca copiilor

 

În mai 2002, Organizaţia Internaţio­nală a Muncii a publicat Raportul global privind situaţia în domeniul exploatării muncii copiilor, „Un viitor fără mun­ca copiilor”. Documentul subliniază că noile date statistice, colectate recent de OIM, demonstrează că majoritatea copi­ilor din armata de 246 milioane de copii angajaţi în câmpul muncii sunt antrenaţi în cele mai grave forme de muncă, care nu sunt deloc potrivite pentru copii.

În raportul menţionat, se mai spune că, pe parcursul ultimilor ani, OIM a desfăşurat o campanie insistentă pentru eliberarea lumii de exploatarea mun­cii copiilor şi a realizat unele succese în atenţionarea opiniei publice mondiale asupra acestei probleme grave. Totoda­tă, în cadrul campaniei, OIM s-a ciocnit de existenţa unor opinii extreme în pro­blema respectivă – de la negarea totală până la recunoaşterea necesităţii între­prinderii unor măsuri urgente pentru re­primarea exploatării muncii copiilor.

 

Copiii care lucrează: cine sunt şi de unde provin?

 

Fetele şi băieţii sunt supuşi în egală măsură diverselor forme de riscuri la lo­curile de muncă. Dintre copiii antrenaţi în lucrări periculoase şi nocive, majori­tatea sunt reprezentanţi ai sexului „pu­ternic” – 55%. Totodată, munca copiilor este folosită pe larg şi cu cruzime pe tot globul pământesc, fără excepţie.

Marea majoritate a copiilor care mun­cesc, cu vârstă de până la 14 ani, adică 127 de milioane, sunt concentraţi în ţă­rile regiunii Asia-Pacific. La categoria copii economic activi se referă circa 2,5 mln. de minori din țările capitaliste cu economie dezvoltată și 2,4 mln. de mi­nori din țările cu economie în tranziție, adică statele din fostul lagăr socialist.

 

Lipsiți de protecție

 

Majoritatea copiilor care muncesc în prezent sunt angajați informal, adică lu­crează «la negru». Acești copii sunt siliți să muncească în condiții îngrozitoare, mizerabile, pentru o plată derizorie sau modică, de multe ori – doar pentru a pri­mi în schimb ceva de-ale gurii.

Lăsați în voia sorții, nevoiți să se descurce pe cont propriu în țările unde funcționează principiul ci-nic «cei mai tari supra-viețuiesc în lupta pentru existență», copiii obligați să muncească nu pot conta pe o protecție juridică în lumea «civilizată».

Majoritatea copiilor, adică 70 la sută, sunt antre-nați în activități agricole, alte 8 la sută muncesc în industria prelucrătoare, tot 8 la sută prestează servicii comunale, sociale și «personale» (ultima sin­tagmă însemnând activități de menaj), 4 la sută dintre acești minori muncesc în transporturi și comunicații, dar și în logistică, iar alți doi la sută pe șantierele de construcții.

În raportul OIM se mai menționează că, «în mai multe state dezvoltate, agri­cultura este un sector al economiei în care sunt antrenați cei mai mulți copii». Totodată, autorii mai notează că «gospo­dăriile de fermieri oferă oportunitatea de a evita respectarea prevederilor legislati­ve care stabilesc o vârstă minimă pentru antrenarea copiilor în diverse forme de muncă».

 

Ce trebuie de făcut

 

munca-copiilor-2

Foto: mediafax.ro

 

OIM recunoaște că folosirea copiilor ca forţă de muncă a devenit o proble­mă gravă, fiind necesare acțiuni efici­ente pentru soluționarea ei grabnică. Astfel, milioane de persoane urmează a fi implicate în diverse acțiuni publice și naționale, orientate spre remedierea acestei probleme importante.

Organizarea unor acțiuni ample de protest față de munca prestată de copii și realizarea unor programe concrete de eradicare a acestui fenomen rușinos ar putea contribui nu doar la sensibilizarea opiniei publice mondiale asupra situației tragice și destinelor deturnate a aproape ¼ de miliard de copii de pe mapamond, dar ar ușura şi soarta lor tristă.

 

Locuri de muncă pentru părinți, școli pentru copii

 

Cu cât mai multe locuri de muncă decente vor fi create pentru părinți, cu atât mai puțini copii antrenați în câmpul muncii vor fi. Există mai mulți factori care încurajează folosirea muncii pres-tate de copii. Potrivit aprecierilor OIM, printre cei mai importanți se numără sărăcia, șomajul adulților, capacitățile locale reduse în asigurarea unor servi­cii educaționale pentru copii de vârstă școlară. Iată de ce guvernele naționale și opinia publică mondială ar trebui să-și concentreze atenția în mod prioritar asupra acestor aspecte.

 

Responsabilitatea pentru viitorul copiilor

 

OIM menționează că problema ex­ploatării muncii copiilor va fi soluționată atunci și doar atunci când fiecare țară își va asuma angajamentul de a deveni o «țară liberă de munca copiilor». Mai multe programe OIM, implementate pe parcursul ultimilor ani, demonstrează că acest lucru este posibil. Însă angaja­mentul de a anula utilizarea muncii copi­ilor trebuie se fie asumat de fiecare țară în parte, de cetățenii și de comunitățile acestora. Anume ei trebuie să declare obiectivul de renunțare la munca presta­tă de copii, drept prioritate principală și să întreprindă acțiuni concrete pentru realizarea acestui deziderat major.

În cadrul Campaniei de informare «12 zile de combatere a muncii copiilor», zi­arul «Vocea poporului», sub patronajul CNSM, organizează un concurs de dese­ne pentru copii cu genericul «Sindicatele spun NU muncii copiilor». Expoziția se desfășoară în perioada 12-27 iunie, în holul Casei Sindicatelor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor