23 aprilie 2024
Chisinau
Social

„O guvernare cu un sistem de justiție corupt nu poate garanta protecția drepturilor cetățenilor”

Loading
Social „O guvernare cu un sistem de justiție corupt nu poate garanta protecția drepturilor cetățenilor”

Cea de-a XIII-a ediţie a Confe­rinţei Naţionale Anticorupție s-a desfășurat zilele trecute la Chișinău sub genericul „Anti-corupție pentru Drepturile Omului”. Lucrările conferinței s-au axat pe două direcții, și anume: Rolul integrității sec­torului public în respectarea drepturilor omului și Integri­tatea în mediul de afaceri și consolidarea eforturilor la ni­vel național în acest sens.

realitatea.md

Aceste domenii se regăsesc în textul Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pen­tru anii 2017-2020 – cel mai im­portant document național de politici în domeniul prevenirii și combaterii corupției, adoptat în martie anul curent.

 

Conjugarea eforturilor anticorupție

Forumul, devenit tradițional, a adunat demnitari de stat, experţi anticorupție, reprezentanţi ai ad­ministraţiei publice centrale şi locale, ai comunităţii internaţio-nale, reprezentanți ai Confede-rației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și ai socie­tăţii civile.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand