22 iulie 2024
Chisinau
Social

Numărul sindicaliștilor din procuratură aproape s-a dublat

Loading
Social Numărul sindicaliștilor din procuratură aproape s-a dublat
Numărul sindicaliștilor din procuratură aproape s-a dublat

 

 

procuratura-generala

Foto: procuratura.md

Pe 29 ianuarie, lucrătorii procuraturii din Moldova și-au săr­bătorit ziua profesională. Aceasta este marcată din 1992, anul în care în Republica Moldova a fost adoptată Legea nr. 902-XII „Despre procuratură”, data adoptării legii fi­ind declarată Ziua oficială a lucrătorului procuraturii.

 

Anul care s-a scurs a devenit cel mai fructuos pentru asocia­ţia sindicală a procuraturii. În comparaţie cu anii precedenţi, în 2014 numărul doritorilor de a intra în rândurile sindicatelor a crescut cu 40%.

Preşedintele asociaţiei sindi­cale de ramură, Marcel Dimitraş, menţionează că dialogul social între patronatele şi sindicatele procuraturii este susţinut la un nivel bun. Există unele proble­me, însă ele sunt deja puse în discuţie. Vom menţiona două din ele.

„Pe parcursul ultimilor trei ani, patronii, adică procuratura, nu au achitat organizaţiei sindi­cale din fondul de salarizare cota de 0,18%. Lucru care ar trebui să-l facă anual, în conformitate cu Legea sindicatelor şi cu Con­tractul colectiv de muncă”, spune Marcel Dimitraş. În prezent, îm­preună cu reprezentanţii patro­natelor, purtăm negocieri privind transferarea celui de-al doilea ajutor material. Am şi soluţionat practic problema respectivă. În conformitate cu Codul muncii, o dată pe an, lucrătorului i se oferă un ajutor material în mări­me de un salariu. Pornind de la prevederile Contractului colectiv de muncă, pentru colaboratorii din cadrul Procuraturii aceste plați se fac de două ori pe an. Intenționăm să obținem și res­pectarea contractului colectiv”, a subliniat liderul sindical.

 

Supremația legii

 

În 2014, asociația sindicală de ramură a reușit să apere dreptu­rile angajaților simpli ai Procu­raturii. Astfel, potrivit Legii cu privire la procuratură, asistenţa medicală le este asigurată din bugetul de stat. Respectiv, toate deducerile efectuate pe parcur­sul a câtorva ani nu au avut un temei legal. Grație acțiunilor în­treprinse de sindicat, problema respectivă a fost soluționată, iar contribuțiile de asigurare medi­cală deduse anterior din salariile angajaților Procuraturii, le sunt acum returnate.

În opinia lui Vlad Canțîr, pre-ședintele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publi­ce „SINDASP”, rolul procuroru­lui într-o societate democratică este unul vital. Or, asigurarea incontestabilă a funcţionalităţii principiului supremaţiei legii, a standardelor şi bunelor practici europene şi internaţionale în contextul protecţiei demnităţii, a drepturilor şi libertăţilor omului sunt sarcini şi obiective indiscu­tabile şi incontestabile.

„În acest context, este impera­tivă implicarea plenară şi activă a procurorilor din Republica Mol­dova în promovarea valorilor de­mocratice într-un stat de drept şi angajarea deplină în actul de în­făptuire a justiţiei. Concomitent, profesionalismul, responsabili­tatea, imparţialitatea şi adevăra­ta vocaţie în exercitarea nobilei profesii de procuror sunt calităţi datorită cărora se implementea­ză anumite reforme şi progrese”, a remarcat Vlad Canțîr.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand