25 iunie 2024
Chisinau
Social

Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în Moldova, în creștere

Loading
Social Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în Moldova, în creștere
Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în Moldova, în creștere
radiotimisoara.ro

Șomajul e un fenomen specific mai multor țări de pe mapamond. Parado­xal, dar uneori, numărul celor aflați în căutarea unui loc de muncă este aproa­pe egal cu cel al locurilor vacante. Cauza neocupării locurilor de muncă vacante e una simplă: oamenii nu vor să muncească pe un salariu mic și preferă să trăiască din indemnizația de șomaj. În țările bogate, indemnizația de șomaj poate fi, de obicei, echivalentul salariului minim. Dar această indemnizație este plătită pe un anumit termen și nu oricum, în orice condiții.

Cuantumul lunar al ajutorului de şomaj se stabileşte în funcţie de circumstanţele în care persoana a încetat activitatea de muncă, și poate fi de 40-50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregis­trării cu statut de şomer. Perioada de plată a ajutorului de şomaj se stabileşte dife­renţiat, în funcţie de stagiul de cotizare al şomerului, de la 5 până la 9 luni calenda­ristice.

În Republica Moldova, crește numă­rul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 28 600 de oameni au statut de șomer, cu 700 de persoane mai mult comparativ cu anul trecut, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Directorul ANOFM, Raisa Dogaru, a precizat că, odată cu ridicarea cheltuieli­lor pentru întreținere, a apărut nevoia de a căuta un loc de muncă pentru a putea face faţă scumpirilor. Mai greu își găsesc un loc de muncă persoanele care nu deţin o profesie, cele cu vârsta de 50 de ani şi peste şi oamenii care trăiesc în localităţile rurale, deoarece locurile de muncă se află prepon­derent în mediul urban.

 

Condiții pentru obținerea statutului de șomer

Raisa Dogaru a explicat că statutul de șomer este oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de lucru care întrunesc cumulativ mai multe condiții. Persoana trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea drep­tului la pensie pentru limită de vârstă, să nu fie angajată la vreun loc de muncă și să fie aptă pentru prestarea unei munci. Soli­citantul trebuie să nu studieze la o formă de învăţământ cu frecvență și să caute ac­tiv un loc de muncă atât în mod individual, cât și prin intermediul subdiviziunii terito­riale, precum și trebuie să fie disponibilă să înceapă activitatea de muncă. Șomerii sunt înregistrați la subdiviziunea teritoria­lă ANOFM. În cazul demisionării ulterioare, persoana poate să obțină statutul de șomer în mod repetat după trei luni de la pierde­rea acestuia.

Pentru a diminua șomajul și a crește gradul de ocupare e necesar să fie redusă munca la negru, care în trimestrul trei din 2022 a constituit 23,8% din totalul persoa­nelor ocupate care au avut un loc de mun­că informal, relevă Raisa Dogaru.

Ponderea tinerilor NEET, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează nici un program educațional sau de formare, con­stituie 30%. E nevoie ca aceștia să fie atrași pe piața muncii. La fel ca și persoanele cu dizabilități. Pentru aceasta, e nevoie de dezvoltarea antreprenoriatului social.

O importanță au obținut în ultimii ani măsurile pentru trecerea la noi forme de ocupare, precum angajarea cu orar atipic, angajarea provizorie, cu contract pe durată determinată, angajări specifice, stagii sau contracte de muncă de tipuri deosebite, create în cadrul politicilor recente de dimi­nuare a șomajului.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă îi propune șomerului un loc de muncă pe o perioadă determinată, care corespunde pregătirii sau experienţei profesionale a persoanei, stării de sănătate a acesteia și este situat în localitatea în care persoana își are domiciliul sau în afara ei la o distanţă accesibilă. Persoana înregistrată cu statut de șomer este scoasă din eviden­ţă, pierzându-și statutul de șomer, în ca­zul refuzului neîntemeiat a două locuri de muncă corespunzătoare oferite de subdivi­ziunea teritorială la care este înregistrat.

Angajatorii prognozează pentru anul 2023 un deficit mare de specialiști în sănă­tate şi asistenţă socială, informaţii şi comu­nicaţii, învăţământ, administraţia publică şi apărare. Pentru ocupaţiile muncitoreşti se va resimţi deficit de cusători în indus­tria uşoară (a confecţiilor), de conducători auto, de personal din HoReCa.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand