26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Numărul de acte necesare pentru vămuirea mărfurilor a fost micşorat

Loading
Social Numărul de acte necesare pentru vămuirea mărfurilor a fost micşorat
Numărul de acte necesare pentru vămuirea mărfurilor a fost micşorat
vama-moldova

Foto: noi.md

O modificările în acest sens la Regulamen­tul de aplicare a destinaţiilor vamale prevă­zute de Codul vamal al ţării noastre a fost aprobată, recent, de Guvern. Documentul stabileşte numărul minim de acte solicita­te în procesul de vămuire a mărfurilor și mijloacelor de transport și se bazează pe analiza practicilor altor state, precum și pe legislația Uniunii Europene.

 

Hotărârea în cauză prevede că, pentru export, nu­mărul actelor care însoțeau declarația vamală a fost redus de la nouă la trei, iar pentru import – de la 11 la trei. Este vorba despre următoarele acte: factura, do­cumente de transport și actul permisiv, valabil pentru anumite categorii de mărfuri.

Potrivit Biroului de comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului, reducerea numărului de acte necesare vămuirii are scopul de a contribui la reducerea tim­pului și a costurilor aferente activității de import şi export. Totodată, modificările vor asigura aplicarea uniformă a măsurilor netarifare, vor minimiza riscul corupției și vor apropia ţara noastră de standardele europene în domeniul comerțului transfrontalier.

Noile prevederi vor ajuta companiile din ţara noas­tră să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinză­tor semnat cu Uniunea Europeană. Simplificarea pro­cedurilor este, în special, benefică pentru întreprinde­rile mici și mijlocii, care dispun de resurse limitate.

De asemenea, Regulamentul aprobat precizează noțiunea de control fizic al mărfurilor, în corelare cu practicile internaționale și cu legislația statelor-mem­bre UE. Astfel, controlul fizic se va efectua total sau parțial, în funcție de gradul de risc. Acest lucru va con­tribui la reducerea costurilor aferente efectuării con­trolului fizic total – de descărcare, încărcare, cântărire, depozitare etc., suportate de agenții economici.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand