2 iulie 2022
Chisinau
Social

Noul raport ITUC descoperă 116 milioane de angajați informali în lanţurile de furnizare a 50 de companii

Loading
Social Noul raport ITUC descoperă 116 milioane de angajați informali în lanţurile de furnizare a 50 de companii
Noul raport ITUC descoperă 116 milioane de angajați informali în lanţurile de furnizare a 50 de companii
munca-informala

Foto: economicrt.org

 

În cadrul lanţurilor globale de furnizare a 50 de compa­nii, doar 6% dintre angajaţi sunt antrenaţi în relaţiile de muncă directe, aceste com­panii funcţionând pe seama a 94% de forţă de muncă in­formală, demonstrează da­tele unei noi investigaţii a Confederaţiei Internaţiona­le a Sindicatelor (ITUC).

 

„50 de companii, inclusiv Sam­sung, McDonalds şi Nestle au un venit total de 3,4 trilioane de do­lari şi posibilităţi reale de a reduce ilegalităţile. Dar, în loc de asta, ei au construit un model de afaceri cu implicarea unui număr enorm de angajaţi informali – 116 milioane de persoane”, a declarat secretarul general al ITUC, Sharan Burrow.

Raportul ITUC „Scandal: Lanţu­rile globale de furnizare a 50 celor mai mari companii – privire din interior”, publicat în ajunul Foru­lui Economic Mondial de la Davos, deconspiră un model de business instabil, a cărui influenţă globală se răspândeşte practic în toate ţări­le lumii şi este caracteristic pentru 25 de companii cu sediile în Asia, Europa şi SUA.

 

Business bazat pe exploatare şi pe încălcarea drepturilor omului

 

„60% din comerţul global de­pinde de lanţurile de furnizare ale celor mai mari corporaţii care folo­sesc modelul de business bazat pe exploatare şi încălcarea drepturilor omului în lanţurile de furnizare”, a declarat Sharan Burrow.

Investigaţia ITUC demon­strează:

•  Mijloacele băneşti în nume­rar a 25 de companii în valoare de $387 mlrd. ar putea majora retri­buţia muncii a angajaţilor infor­mali în număr de 71,3 milioane de persoane cu peste 5000 de dolari pe an;

•  Averea totală a 24 de com­panii din SUA, inclusiv Amazon, Walmart şi Walt Disney, le-ar per­mite să cumpere Canada;

•  Nouă companii din Asia, in­clusiv Foxconn, Samsung şi Woo­lworths au un venit total de $705 mlrd., echivalent cu valoarea Emi­ratelor Arabe Unite;

• 17 companii din Europa, inclu­siv Siemens, Deutche Post şi G4S au un venit total de $789 mlrd., lu­cru echivalent cu costul Malaeziei.

„Profiturile se datorează nivelu­lui redus al salariilor, care nu asi­gură existenţa angajaţilor; aceste profituri pun în pericol securita­tea, drept urmare fiind înregistrate mai multe traume şi cazuri letale la locurile de muncă neprotejate; aceste profituri cresc datorită eva­ziunilor fiscale sau nerespectării legislaţiei de mediu, provocând poluarea semnificativă a apelor şi solurilor”.

„Când businessul global refu­ză să satisfacă revendicările mo­derate ale salariaților la capitolul retribuția minimă a muncii, care ar asigura o viață decentă ($177 la Phnom Penh, $250 la Jakarta, $345 la Manila), el de fapt con­damnă angajații și familiile aces­tora la o viață sub limita sărăciei. Aceasta este în realitate o zgârce­nie ordinară”, a declarat Sharan Burrow.

 

Recomandări pentru excluderea faptelor condamnabile

 

ITUC a înaintat mai multe reco­mandări pentru companii, menite să excludă faptele condamnabile care se întâmplă în lanțurile de li­vrări:

• Lanțul de livrări – deținerea informației despre antreprenorii săi și publicarea acesteia;

• Munca sigură – efectuarea inspecțiilor la întreprinderi, identi­ficarea pericolelor și recunoașterea dreptului salariaților la comitete pentru securitate;

• Munca protejată – neînche­ierea unor contracte de muncă cu durată determinată;

• Retribuția minimă decentă a muncii – achitarea unor salarii care ar permite oamenilor o viață decentă;

• Negocieri colective – pentru cota de retribuție a muncii, pen­tru salarizare decentă și pentru condiții de muncă decente.

„Numărul de acorduri-cadru

globale între corporațiile trans-naționale și federațiile sindicale globale, care au rolul de a soluționa astfel de probleme și de a contri­bui la dezvoltarea durabilă a eco­nomiei globale este în creștere, însă oricum la acest capitol ur­mează să mai muncim încă mult. Guvernele nu trebuie să neglijeze responsabilitățile care le revin”, a remarcat Sharon Burrow.

Liderii mișcării muncitorești au înaintat în cadrul Forului Econo­mic Mondial din Davos un plan de transformare a modelului de afa­ceri al companiilor transnaționale și de soluționare a problemei inechității. Acest plan include pa­tru pași:

• Angajatorii asigură o reparti­zare echitabilă a bunăstării prin intermediul unei retribuții salari­ale decente și negocieri colective în baza garanției fundamentale a libertății de asociere;

• Standardele de securitate sunt respectate prin implicarea salariaților în comitetele pentru securitate;

• Liderii guvernamentali ur­mează să implementeze și să exe­cute legile efectuând o evaluare complexă în conformitate cu Prin­cipiile de bază ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

• Guvernele urmează să-și sta­bilească, în calitate de priorita­te, atingerea unui nivel decent de protecție socială pentru toată populația.

„Doar prin demascarea acestor practici aplicate de companii în raport cu consumatorii și cetățenii pe întreg mapamondul, compa­niile vor începe să-și asume res­ponsabilitatea pentru lanțurile de livrări și să respecte buchea legii”, a declarat Sharan Burrow.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor