14 iunie 2024
Chisinau
Social

Noul Clasificator Ocupațional, o sursă importantă de informare

Loading
Social Noul Clasificator Ocupațional, o sursă importantă de informare
Noul Clasificator Ocupațional, o sursă importantă de informare
nexus-euro.co.uk

Lideri și activiști sindicali, responsabili de domeniul juridic, protecție socială, resurse umane, contabilitate din ca­drul organizațiilor sindicale, au fost familiarizați cu modificările operate recent la Clasificatorul Ocupațiilor al Republicii Moldova, în cadrul unui seminar organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

În deschiderea activității, Sergiu Sain­ciuc, vicepreședinte al CNSM, a menționat că noul Clasificator a fost aliniat la stan­dardele internaționale privind clasificarea ocupațiilor, ceea ce reflectă tendințele de pe piața muncii, fiind o sursă importantă pentru organizațiile sindicale în vederea elaborării unor analize și cercetări cu privi­re la politicile legate de formarea profesio­nală, standardele ocupaționale, standarde­le de calificare.

Sindicaliștii au fost informați de către Mariana Stîrcul, consultant principal în Direcția politici ocupaționale și de regle­mentare a migrației de la Ministerul Mun­cii și Protecției Sociale, despre prevederile noului Clasificator al Ocupațiilor din Re­publica Moldova, necesitatea actualizării Clasificatorului, particularitățile legate de politicile de gen, solicitările din partea me­diului de afaceri de a include profesii noi și excluderea ocupațiilor învechite.

De asemenea, participanții la seminar au venit cu unele propuneri și comple­tări la Clasificatorul Ocupațiilor din Re­publica Moldova care vizează activitatea organizațiilor sindicale și alte activități, în special, economice și sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand