19 august 2022
Chisinau
Social

Noii lideri sindicali din sănătate au însușit metode de activitate în domeniu

Loading
Social Noii lideri sindicali din sănătate au însușit metode de activitate în domeniu
Noii lideri sindicali din sănătate au însușit metode de activitate în domeniu
sindsan.md

Federația Sindicală „Sănăta­tea” a dat startul ciclului de seminare educaționale cu ge­nericul „Parteneriatul social în sfera muncii”. La evenimentul organizat recent, în incinta Institutului Muncii, au parti­cipat noi lideri de sindicat din instituțiile medico-sanitare pu­blice din țară.

La deschiderea evenimentu­lui, președintele Federației, Aurel Popovici, și-a exprimat speranța că, în urma participării la acest seminar, liderii de sindicat vor aplica cunoștințele dobândite pe parcursul instruirii și vor lansa, în instituțiile în care activează, diver­se inițiative orientate spre îmbu-nătățirea condițiilor de muncă ale salariaților, membri de sindicat.

Scopul principal al seminarului educațional „Parteneriatul social în sfera muncii” este de a dezvolta competențe funcționale, sociale și profesionale ale liderilor sindicali și de a aprofunda cunoștințele aces­tora în diferite domenii de activita­te sindicală, precum și aspecte ce țin de dezvoltarea generală.

Pe parcursul a două zile, par-ticipanții s-au familiarizat cu tema „Parteneriatul social în sfera mun­cii, cu reglementări naționale și internaționale, prezentate de Igor Zubcu, vicepreședinte al Federației Sindicale ,,Sănătatea”. De ase­menea, au fost abordate subiec­te precum „Protecția veniturilor salariale; Legislația națională și internațională privind remunera­rea muncii; Evaluarea individuală a muncii și tarifarea angajaților.

Cu o atenție deosebită a fost ascultat discursul lui Mihail Dutca, consilier principal în cadrul FSSM, care le-a expus celor prezenți informații privind activitatea sindi­cală, responsabilitățile și drepturile liderului sindical. Alexandra Vîrlan, consilier FSSM, a vorbit audienței despre organizația sindicală pri­mară, despre unele aspecte orga­nizatorice în acest context.

Natalia Chihai, consilieră FSSM, a încheiat seminarul cu un discurs despre protecția veniturilor sa­lariale, legislația națională și cea internațională privind remunera­rea muncii, evaluarea individuală a muncii și tarifarea angajaților.

Mihail Dutca a precizat pentru „Vocea poporului” că „în cadrul acestui seminar au fost examinate unele probleme ce ţin de legislaţia muncii şi de parteneriatul social la nivel ramural, sistemele de remu­nerare a muncii în Republica Mol­dova, negocierea salariilor, comu­nicarea şi aspectele psihologice în procesul de negociere, situația so­cial-economică în țară și măsurile luate de sindicate în vederea pro­tejării intereselor salariaților, pre­cum și particularitățile dezvoltării parteneriatului social în condițiile actuale. Chiar dacă activitatea participanților la seminar este mai specială, fiind vorba de îngrijirea oamenilor, problemele salariaților oricum sunt cam aceleași, toate fi­ind în strânsă legătură cu situația economică a țării, cu nivelul de trai, cu gradul de cultură etc. Spe­răm că ceea ce au auzit aici liderii organizațiilor sindicale din teritoriu le va fi de real folos”.

Participanţii la întrunire au fost activi, adresând diverse întrebări și analizând diferite cazuri din pro­pria experienţă. În opinia partici­panţilor, prezentările făcute de for­matori și exemplele aduse au fost interesante, utile și binevenite.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor