22 mai 2024
Chisinau
Social

Noi reglementări privind direcțiile asistență socială și protecție a familiei

Loading
Social Noi reglementări privind direcțiile asistență socială și protecție a familiei
Noi reglementări privind direcțiile asistență socială și protecție a familiei

asistenta-sociala

 

Un nou regulament-cadru de organizare și funcționare a organului local de specia­litate în domeniul asistenței sociale și protecție a familiei și a structurii-tip a acestuia a fost aprobat, recent, de Cabi­netul de Miniştri. 

 

În urma unui studiu efectuat în cadrul proiectului Băncii Mon­diale cu genericul „Consolidarea eficacității rețelei de asistență so­cială”, experţii au stabilit că în fi­ecare direcție asistență socială și protecție a familiei există un spec­tru larg de funcţii şi categorii de an­gajaţi, iar gama de servicii prestate este foarte variată. Totodată, există direcții cu structuri restrânse ce oferă un număr limitat de servicii, dar şi direcții cu pachete de servicii mult mai diversificate.

Pentru a consolida rolul direcțiilor asistență socială și protecție a familiei în implementarea politici­lor din domeniul asistenței sociale, experții au formulat mai multe re­comandări.

Printre acestea se numără ma­jorarea numărului de angajaţi şi elaborarea unor recomandări ge­nerale cu privire la structura perso­nalului, sistematizarea abordărilor în ceea ce priveşte comunicarea şi activităţile de monitorizare şi eva­luare. Experţii mai recomandă să fie instituită o procedură standard privind instruirea inițială și conti­nuă a personalului şi să fie regle­mentate și implementate mecanis­me de supervizare a personalului, în special, a celui din cadrul servi­ciilor sociale.

Structura-tip a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei se propune a fi constituită din con­ducere şi un şir de subdiviziuni. Acestea vor fi responsabile de: mo­nitorizare, evaluare și planificare strategică, protecția persoanelor în etate și cu dizabilități, protecția co­pilului și familiei, prestații sociale, asistență socială comunitară, eco­nomie şi finanţe, resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul, aspecte administrativ-auxiliare.

Acest Regulament reprezintă un cadru uniform și eficient de organizare a organelor locale de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei, bazat pe necesitățile reale ale sistemului de asistență socială și dispune de resurse necesare pentru a imple­menta politica națională în dome­niu. Totodată, documentul are un caracter de recomandare pentru autoritățile administrației publice locale vizate.

Regulamentul-cadru de orga­nizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției fa­miliei și a structurii-tip a acestuia a fost elaborat în contextul realizării Planului Naţional de Acţiuni pen­tru implementarea Acordului de Asociere a ţării noastre la Uniunea Europeană pentru 2014-2016.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand