22 iunie 2024
Chisinau
Economie

Noi prevederi care vor îmbunătăţi accesul la subvenţii al agricultorilor

Loading
Economie Noi prevederi care vor îmbunătăţi accesul la subvenţii al agricultorilor
Noi prevederi care vor îmbunătăţi accesul la subvenţii al agricultorilor
Vocea poporului

Cabinetul de miniştri a aprobat modi­ficări privind principiile de subvenţio­nare, care au inclus un set de înlesniri pentru agricultori. Noile prevederi au scopul de a îmbunătăţi accesul la sub­venţii pentru tinerii fermieri, femei­le fermiere şi migranţii reveniţi, care îşi doresc să dezvolte afaceri în do­meniul zootehnic, în procesarea producţiei agricole, cultivarea şi creşte­rea fructelor şi a legumelor pe teren protejat şi înfiinţarea plantaţiilor mul­tianuale.

Astfel, resursele financiare disponibile în anul curent în Fondul de subvenţionare a agriculturii şi mediului rural constituie 1,75 miliarde de lei, comparativ cu 1,1 mili­arde de lei în anul 2021. Mijloacele financi­are vor fi distribuite pe categorii de produ­cători – micro, mici, mijlocii şi mari.

Totodată, a fost aprobată majorarea de la 50 la 75% a subvenţiei pentru inves­tiţiile efectuate de grupurile de producători şi cooperativele de întreprinzător în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare. Plafonul subvenţiilor accesate de aceştia va creşte de la 5 milioane la 7 mili­oane de lei pentru un an de subvenţionare.

În sectorul zootehnic, pentru prima dată, vor fi acordate subvenţii majorate sec-torului zootehnic. Crescătorii de anima­le (bovine, ovine şi caprine) pot benefi­cia de subvenţii majorate de la 50 la 70% din valoarea investiţiei. Producătorii vi­tivinicoli, de asemenea, vor beneficia de subvenţii majorate pentru instalarea sistemelor de suport şi pentru înfiinţarea plan­taţiilor cu soiuri de struguri pentru vin.

 

Mijloacele financiare vor fi distribuite pe categorii de producători – micro, mici, mijlocii şi mari

 

Practicile de eficienţă energetică urmea­ză să fie subvenţionate, prin compensarea de 50% din costul seminţelor leguminoa­se de calitate de producţie autohtonă, dar nu mai mult de 2000 de lei per hectar. În contextul substituirii dependenţei ener­getice şi adaptarea la schimbările climatice, a fost majorat plafonul de la 800 de mii de lei pana la 1,5 milioane de lei per beneficiar pentru utilajul, echipamentul şi instalaţiile de producere a energiei regene­rabile (panouri solare şi fotovoltaice, insta­laţii eoliene, biogaz).

Pentru a promova şi dezvolta agricul-tura ecologică din Republica Moldova, se propun compensaţii de 2500 de lei per hectar de teren. De subvenţii vor benefi­cia şi instituţiile de învăţământ şi cele de cercetare și inovare din domeniul agricol, dar şi asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigare.

O altă înlesnire este crearea condiţiilor avantajoase pentru creditarea producători­lor agricoli de către băncile comerciale şi organizaţii de creditare nebancare.

De asemenea, va fi sporită competiti­vitatea producătorilor autohtoni pe piaţa de desfacere, întrucât, în premieră, este permisă subvenţionarea înfiinţării de plan­taţii multianuale cu soiuri înscrise în cata­loagele UE.

Documentul aprobat prevede şi alte ajustări de stimulente financiare pentru cultivarea plantelor aromatice, medicinale şi condimentare, care vor facilita dezvolta­rea industriilor conexe: industria alimenta­ră, farmaceutica, de parfumerie şi cosme­tică etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand