16 iunie 2024
Chisinau
Social

Noi oportunități pentru activiștii sindicali din tânăra generație, dornică de schimbare

Loading
Social Noi oportunități pentru activiștii sindicali din tânăra generație, dornică de schimbare
Noi oportunități pentru activiștii sindicali din tânăra generație, dornică de schimbare
Vocea poporului

Proiectul educațional „Școala Sindicală din Moldova” (ȘSM), ediția 2023, și-a des­chis larg ușile pentru tinerii care doresc să avanseze și să schimbe lucrurile în bine în organizațiile sindicale din care fac par­te. Scopul cursului este de a forma o nouă generație de lideri sindicali și de a dezvolta abilitățile necesare pentru un management sindical de succes. Autorii proiectului sunt Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în parteneriat cu Institutul Muncii.

La această ediție s-au înscris 38 de cursanți, reprezentanți a 14 centre sindicale național-ramurale.

În deschiderea evenimentului, Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, și Viorel Braga, director general al Institutului Mun­cii, au adresat cursanților și celor prezenți un mesaj de salut, în care au menționat că acest proiect educațional este unul impor­tant pentru întreaga mișcare sindicală, are menirea de a dezvolta abilitățile și cuno-ștințele liderilor sindicali, și au îndemnatcursanții să fie activi, să vină cu noi iniția-tive care să contribuie la dezvoltarea miș-cării sindicale din Republica Moldova.

„Această școală se include foarte bine în campania pe care o desfășoară anul aces­ta CNSM, dedicată organizațiilor sindicale primare, cu genericul „Organizația primară – energia mișcării sindicale”. Punem accent pe dezvoltarea echipei de la baza sindica­lă, dar și pe dezvoltarea celorlalte structuri sindicale de diferit nivel în cadrul CNSM”, a menționat Lilia Franț.

 

Școala Sindicală din Moldova își continuă misiunea nobilă, de formare a unor noi lideri

 

În cadrul întrunirii li s-a oferit cuvântul absolvenților Școlii sindicale pentru a-i încuraja pe cursanții din anul acesta și a le da sfaturi. Dorin Cojocaru, șeful Depar­tamentului administrarea patrimoniului CNSM, este reprezentantul primei promo-ții a Școlii sindicale, pe care a absolvit-o acum 10 ani. „Pe lângă toate beneficiile pe care o să le obțineți la locul de muncă, fiindcă o să cunoașteți legislația și drep­turile fiecărui angajat, Școala sindicală te dezvoltă atât ca personalitate, cât și ca specialist”, a menționat Dorin Cojocaru.

Și Jana Șveț este una dintre absolvente­le Școlii sindicale, iar acum se regăsește în echipa FSCM. „Participarea la Școala sin­dicală vă poate motiva să deveniți activiști

sindicali și să învățați strategii și tactici eficiente de organizare a membrilor în orga-nizația sindicală primară”, a spus Jana Șveț.

Un alt absolvent al Școlii sindicale, Ser-giu Suruceanu, este astăzi vicepreședinte al Federației „Sindindcomservice”, funcție pe care o exercită cu succes. „Școala sindicală joacă un rol important în dezvol-tarea mișcării sindicale, pentru că oferă oportunități valoroase de învățare, for-mare, în vederea apărării drepturilor și in­tereselor lucrătorilor”, a afirmat Sergiu Suruceanu.

Au fost alături de cursanți și președinții federațiilor. Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, i-a încurajat pe tineri să nu se teamă de eforturi pentru a asimila noi cunoștințe, căci orice informație nouă obținută oricând le va putea fi de folos. „Să fiți dor­nici de a obține noi cunoștințe și să fiți motivați”, i-a sfătuit Ghenadie Donos.

 

Obiectivul Școlii sindicale

Valeria Tricolici, președinta Federației „Moldsindcoopcomerț”, a declarat că vede în tinerii cursanți viitorul sindicatelor. „Din an în an, toți acei care au trecut prin edu-cația sindicală au ajuns să crească în cari­eră și să valorifice oportunitățile de care vor beneficia pe parcursul studiilor”, a fost afirmația Valeriei Tricolici.

Obiectivul general al acestei Școli este de a contribui la formarea și dezvoltarea profesională a competențelor funcționale, sociale și profesionale ale militanților sin­dicali care vor avea ca efect consolidarea organizațiilor sindicale primare în scopul apărării și promovării drepturilor salariaților, membri de sindicat.

Instruirea cursanților se va desfășura pe parcursul acestui an în cadrul a patru sesiuni, iar cursanții se vor întruni pentru trei zile consecutive, în cadrul fiecărei se­siuni, cu scopul de a studia și a aprofunda competențele în diferite domenii sindicale și de dezvoltare generală, fiind instruiți de formatori din cadrul CNSM și de mai mulți experți. Totodată, cursanții vor efectua vizi­te de documentare la organizații sindicale primare.

În cadrul Școlii, cursanții vor aborda următoarele tematici: gestionarea unei organizații sindicale de succes; protecția juridică și social-economică a salariaților; parteneriat social și securitate socială; co­municare; securitate și sănătate în muncă; liderism și echipa sindicală.

Pe tot parcursul Școlii, participanții, în parteneriat cu mentorii delegați de centre­le sindicale național-ramurale, vor pregăti proiecte individuale sau de grup, care vor fi implementate în cadrul unităților econo­mice sau ale federațiilor sindicale. Odată cu finalizarea Școlii, cursanților li se înmânează certificate de absolvire.

Școala Sindicală din Moldova este im-plementată de CNSM începând cu anul 2012. Modelul acestei școli a fost preluat de la sindicaliștii din Austria și a fost adaptat la realitățile și necesitățile sindicatelor din Republica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand