20 mai 2024
Chisinau
Social

Noi mecanisme de combatere a erorilor în acordarea asistenţei sociale

Loading
Social Noi mecanisme de combatere a erorilor în acordarea asistenţei sociale
Noi mecanisme de combatere a erorilor în acordarea asistenţei sociale
asistenta-sociala

Foto: un.md

Cinci funcții de bază ale Inspecției Sociale vor fi consolidate la propune­rea unor experți străini. Raportul final în cadrul proiectului de consultan­ţă ”Suport în punerea în aplicare a mecanismului de combatere a fraudei și erorilor în Republica Moldova” a fost prezentat recent în cadrul Ministe­rului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

 

În cadrul proiectului, experții internaționali în domeniul su­pravegherii modului în care es-te respectată legislația privind protecția socială a populației au formulat mai multe recoman­dări de îmbunătățire a activită­ţii Inspecției Sociale din Repu­blica Moldova. Acestea prevăd testarea unor noi mecanisme de inspectare, comunicare, ra­portare și monitorizare, menite să ușureze activitatea Inspecției Sociale.

Experții au elaborat un mo­del complet al Inspecției Socia­le, bazat pe combinarea aspec­telor teoretice și a proceselor de lucru practic şi au determinat structura organizatorică opti­mă pentru a sporirea eficienţei inspecției.

Recomandările experților în materie vor fi luate în calcul de specialiștii ministerului în pro­cesul de perfecţionare a politici­lor și elaborare a regulamentelor noi de combatere a fraudelor și erorilor în acordarea protecției sociale.

Suportul în consolidarea capacitățior operaționale ale Inspecției Sociale a fost acordat ministerului în cadrul proiec­tului ”Consolidarea eficienței rețelei de asistență socială”, susținut de Banca Mondială.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand