24 ianuarie 2022
Chisinau
Social

Nivelul de cultură al unei societăți se vede și prin atitudinea față de femeie

Loading
Social Nivelul de cultură al unei societăți se vede și prin atitudinea față de femeie
Nivelul de cultură al unei societăți se vede și prin atitudinea față de femeie
fscre.md

Femeile și bărbații au drepturi ega­le. Cadrul legislativ național pentru egalitatea între femei și bărbați este în conformitate cu angajamente­le internaționale. Cu toate acestea, femeile din Republica Moldova se confruntă cu discriminarea și cu in­egalitatea în viața socială, econo­mică, politică etc. Acest subiect a fost discutat intens de către Comi­sia de Femei din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE), care s-a întrunit, recent, în cadrul unei mese rotunde cu gene­ricul „Promovarea femeilor și egali­tatea de gen în Republica Moldova. Fenomenul violenței și al încălcă­rii drepturilor femeilor în perioada pandemiei”.

În calitate de invitați au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Lilia Franț, șefa Departamentului organizare, educație și informare al CNSM, Veronica Lupu, președinta Asociației Femeilor de Carieră Juridică, și Liuba Rotaru, președinta Comisi­ei de Femei a CNSM, reprezentantă a Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Activitatea a fost moderată de președinta Comisiei de Femei a FSCRE, Viorica Spînu, care a făcut și o analiză a activităților desfășurate pe parcursul anului 2021.

În debutul evenimentului, MargaretaStrestian, președinta FSCRE, a subliniat că femeile trebuie să-și cunoască drepturi­le prin respectarea principiilor de egalita­te dintre femei și bărbați, prin plata egală pentru munca prestată, independența eco­nomică, egalitate în luarea deciziilor și era­dicarea violenței pe criterii de gen. Un rol important în ceea ce privește egalitatea de gen revine organizațiilor sindicale, care pe parcursul anilor au înaintat propuneri pentru elaborarea actelor normative, au venit cu numeroase inițiative în domeniul politicilor de gen.

Prezent la deschiderea activității în for-mat online, Igor Zubcu, președintele CNSM, a menționat că subiectele puse în discuție de sindicaliste la masa rotundă vor fi incluse în proiectul Strategiei CNSM pentru anii 2022-2027, la compartimentul „Egalitatea de gen în sindicate”.

„Cu regret, femeile sunt grav afectate de fenomene precum sărăcia, violența, discriminarea. Peste 70 la sută dintre migranții moldoveni sunt femei. În plus, criza pandemică a accentuat și mai mult aceste fenomene, având un impact negativ major asupra femeilor. CNSM va promova, la toate nivelurile, importanța protecției femeilor în societate”, a menționat Igor Zubcu.

În cadrul atelierului de lucru, Veronica Lupu a vorbit despre conceptul egalității de gen între femei și bărbați în multitudi­nea de raporturi existente prin studierea și eliminarea tuturor barierelor sociale care vin să împiedice acest lucru; raporturile juridi­ce și actele normative în domeniul egalității între femei și bărbați; formele de violență și acțiunile autorităților în domeniul egalității de gen.

Lilia Franț a subliniat, la rândul său, rolul femeii în societate, activismul și implica­rea în diferite domenii sindicale, pentru ca vocea femeii să fie auzită. Faptul că atitudi­nile față de gen sunt construite de societa­te, înseamnă că și ele se pot modifica astfel încât să ducă la constituirea unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.

La subiectul abordat și-a expus poziția și Liuba Rotaru, care a accentuat că în prezent se atestă o statistică îngrijoră­toare în ceea ce privește situația demo­grafică, tendințele alarmante privind rata înaltă de îmbătrânire a populației și rata scăzută a natalității, numărul mare de divorțuri înregistrate, migrația părinților peste hotare, care își lasă copiii în grija bu­neilor, violența îndreptată împotriva femei­lor, situația social-economică precară a fe­meilor de la sate.

La finele activității, Margareta Strestian a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dorindu-le multă sănă­tate, împliniri și realizări pe plan personal și profesional.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya