22 aprilie 2024
Chisinau
Dialoguri

Nicolae STRATILA: „Produsele de import au marginalizat producţia autohtonă”

Loading
Dialoguri Nicolae STRATILA: „Produsele de import au marginalizat producţia autohtonă”
Nicolae STRATILA: „Produsele de import au marginalizat producţia autohtonă”

 

 

stratila

Foto: vocea.md

Despre situaţia industriei chimice din Republica Mol­dova, despre importanţa sindicatului de ramură, in­vestiţiile în activul sindical, stabilitate la locul de mun­că, crearea condiţiilor de lucru decente, discutăm cu Nicolae Stratila, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Ener­getice din Republica Moldova (FSCRE).

 

– Ce reprezintă Federaţia Sin­dicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resur­se Energetice din Republica Moldova?

– FSCRE include astăzi ramuri­le de gaze, petrolieră şi cea chimi­că. Ca atare, la noi au activat patru uzine biochimice: la Ungheni, Bălţi, Tighina şi Chişinău.

Însă, la începutul anilor ‘90, dife­rite firme au început să aducă pro­duse de peste hotare. Drept rezul­tat, s-a închis fabrica biochimică de la Ungheni, care producea medica­mente, s-a închis uzina de la Bălţi, care fabrica diferite vitamine. Apoi, a fost distrusă societatea ASCHIM, în cadrul căreia activau circa cinci mii de salariaţi. În prezent, din ca­drul Federaţiei fac parte organizaţi­ile sindicale de la întreprinderile SA Moldova-Gaz, SA „Farmaco”, SRL „IALG-Străşeni”, „Bălţi-gaz”, „Mol­dovatransgaz”, SRL „Lukoil-Mol-dova” etc.

– Câţi membri sunt în sindi­catul industriei chimice?

– Federaţia dispune de un număr de 8000 de membri de sindicat de la 23 de întreprinderi. În ultimul timp nu am avut cazuri de cereri de ieşire din sindicate. Se munceşte ac­tiv şi eficient cu activul sindical.

– Ce succese a înregistrat FSCRE în ultimul timp?

– Un succes important ar fi că în Convenţia ramurală au fost negociate şi introdu­se mai multe facilităţi pen­tru angajaţi. De asemenea, în scopul protejării dreptu­rilor salariaţilor, al creării condiţiilor de muncă, înche­ierii contractelor colective de muncă, federaţia a reuşit să îmbunătăţească activita­tea sindicală în acest sens. Totodată, pentru stabilitate la lo­cul de muncă, angajații primesc un adaos de la 5 până la 20% la salariul lunar. La ieşirea în concediu, sala­riatului i se acordă un ajutor mate­rial nu mai mic de un salariu lunar pentru întremarea sănătăţii, iar cu ocazia zilei profesionale, i se oferă un premiu pentru calitatea în mun­că, în mărimea salariului lunar. De asemenea, s-a negociat coeficien­tul de complexitate cu 0,35 adaos la salariu.

– Care este situația la capito­lul condiții la locul de mun­că?

– Această direcţie de activitate a sindicatelor o considerăm una din­tre cele mai importante. La majori­tatea întreprinderilor din cadrul fe­deraţiei s-au creat condiţii de muncă la cel mai înalt standard. Datorită acestui fapt, a scăzut considerabil numărul cazurilor de îmbolnăviri şi de traumatism.

– Cum privesc tinerii dome­niul dat?

– Sindicatele, în ultimii ani, se ocupă serios de problema tinerilor. Anual se organizează Şcoala de Vară pentru tinerii sindicalişti, solidari în acţiune. La cursuri participă circa 100 de tineri sindicalişti. Îi şcolari­zăm, organizăm diferite seminare, mulţi au terminat cursuri la Insti­tutul Muncii, unde au învăţat ce în­seamnă siguranţa muncii, condiţiile de muncă etc. Scopul este de a-i în­văţa să fie adevărați ”soldaţi” gata de luptă, fiindcă în sindicate, clasic vorbind, trebuie să activeze soldaţi-negociatori, care să cunoască multe lucruri importante. Să poată discuta de la egal la egal cu angajatorul, să spună lucrurilor pe nume. Să poată intra la o întreprindere nou creată şi să recruteze noi membri, să le expli­ce ce este un sindicat etc. Federaţia investeşte mult în instruirea activu­lui sindical.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand