25 iunie 2024
Chisinau
Social

Negocierile Federației Sindicale „Sănătatea” cu Ministerul Sănătății dau roade

Loading
Social Negocierile Federației Sindicale „Sănătatea” cu Ministerul Sănătății dau roade
Negocierile Federației Sindicale „Sănătatea” cu Ministerul Sănătății dau roade
Vocea poporului

De la 1 noiembrie, personalul medical antrenat în acordarea asistenței medi­cale pacienților infectați cu noul tip de coronavirus vor primi un supliment la salariu.

În același timp, de la 1 noiembrie, va pri­mi salarii majorate cu 57% personalul admi­nistrativ-gospodăresc din cadrul instituțiilor medico-sanitare încadrate în sistemul asigu­rării obligatorii de asistență medicală. Parla­mentul a votat, în lectura a doua, proiectul de modificare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

Astfel, potrivit proiectului, pentru mun­citorii necalificați salariu va fi majorat de la 2470 de lei la 3840 de lei. Pentru mun­citorii calificați, salariul va constitui 5040 de lei, crescând de la 3240 de lei stabilit ante­rior. Pentru specialiștii cu studii superioare încadrați în aceste instituții, salariu va fi ma­jorat de la 5850 de lei la 9090 de lei.

Noile reglementări prevăd și acoperi­rea cheltuielilor pentru serviciile spitalicești pentru pacienții diagnosticați cu Covid-19.

Prin modificările la Legea fondurilor obli­gatorii de asistență medicală se propune și acoperirea cheltuielilor ce rezultă din ne­cesitatea asigurării unei bune funcționări a prestatorilor de servicii medicale.

Conform estimărilor efectuate de auto­rii proiectului, pentru majorarea salariilor personalului administrativ-gospodăresc din instituțiile medico-sanitare vor fi necesare 45 de milioane 846,4 mii de lei, pentru ulti­mele două luni ale anului 2021.

 

Un sistem de ocrotire a sănătății eficient și durabil

Subiectul salarizării lucrătorilor din sfera medicală a fost mereu discutat de conduce­rea Federației Sindicale „Sănătatea” (FSSM) cu reprezentanții Guvernului. FSSM a avut, în toamna aceasta, o întrevedere cu noua conducere a Ministerului Sănătății. Impera­tivul dialogului social, salarizarea lucrătorilor medicali, finanțarea sistemului de sănătate, problemele ce vizează resursele umane din sănătate, precum și eficientizarea mijloa­celor din fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală au fost subiectele prin­cipale puse în discuție în cadrul întrevederii conducerii Federației Sindicale „Sănătatea” cu ministrul Sănătății, Ala Nemerenco.

În cadrul întâlnirii au fost discutate cele mai stringente probleme, pentru soluționarea cărora este necesară intervenția ministeru­lui, precum și despre stabilirea relațiilor de cooperare pe diverse platforme de discuții.

Președintele Federației Sindicale „Sănă­tatea”, Aurel Popovici, a venit cu solicita­rea de a relua activitatea Comisiei pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură într-un termen cât mai restrâns. În aceeași ordine de idei, FSSM a propus să fie incluse în Planul de activitate al Comisi­ei pentru consultări și negocieri colective în domeniul sănătății, pentru trimestrul IV al anului 2021, trei subiecte importante. Este vorba de inițierea negocierilor cu privire la proiectul Convenției colective (nivel de ra­mură) pe anii 2022-2025, de evaluarea sis­temelor de salarizare a personalului medical și de plata indemnizațiilor unice acordate acestuia. De asemenea, s-a cerut și evalu­area stării securității și sănătății la locul de muncă pentru lucrătorii din sectorul sanitar, în contextul pandemiei de Covid-19.

Ministrul Ala Nemerenco i-a informat pe liderii de sindicat despre acțiunile între­prinse de echipa ministerului și a menționat faptul că unul dintre primii pași va fi majora­rea salariului personalului auxiliar angajat în sistemul asigurărilor medicale, accentuând că aceste categorii de personal sunt rămase semnificativ în urmă cu nivelul salarial. Lucru ce s-a materializat deja prin majorarea des­pre care am scris mai sus.

Reamintim că Federația Sindicală „Să­nătatea”, prin multiple sesizări adresate autorităților, începând cu anul 2020, a soli­citat insistent ca personalul non-medical să beneficieze de majorări salariale.

Totodată, ministrul a dat asigurări că vor fi căutate soluții pentru a include în proiec­tul politicii bugetare și fiscale pentru anul 2022 o nouă majorare salarială pentru toți angajații din sistem.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand