22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Muncitorii moldoveni din construcții au un sindicat la Moscova

Loading
Fără categorie Muncitorii moldoveni din construcții au un sindicat la Moscova
lucratori-in-constructii

Foto: enational.ro

Recent, un grup de iniţiati­vă constituit din băştinaşi din Moldova a format în Rusia Sindicatul Interre­gional „Codru”, care în­truneşte lucrători din con­strucţii, de la întreprinderi industriale şi din ramuri conexe.

 

Iniţiatori ai instituirii acestei organizaţii de apărare a dreptu­rilor sunt: Evgheni Sokolov, care are o mare experienţă de muncă în organele de drept din Repu­blica Moldova şi din Federaţia Rusă; Nicolae Vieru, veteran al forţelor armate din Rusia; Ghe­orghe Costandachi, doctor în ştiinţe economice, expert în ela­borarea strategiilor şi a progra­melor pentru companii private şi de stat.

Delegaţii la conferinţa de con­stituire a Sindicatului „Codru” au prezentat un studiu, potrivit căruia peste 87% dintre moldo­veni au plecat în străinătate ile­gal, îndeosebi în ţările Europei Occidentale. Însă pentru cetăţe­nii Republicii Moldova o piaţă a muncii mai atractivă era Rusia, graţie faptului că nu există barie­ra limbii, atitudinea prietenoasă a ruşilor, intrării simplificate în ţară şi pentru că acolo e mai uşor de găsit un loc de muncă.

 

Rusia, atractivă pentru muncitorii moldoveni

 

Potrivit datelor autorilor stu­diului, emigrarea în masă a cetă­ţenilor Moldovei la muncă în Ru­sia are un caracter sezonier, iar după criza financiară mondială din anii 2008-2009, din cauza creşterii şomajului în ţările Eu­ropei Occidentale, moldovenii au început să revină acasă din Eu­ropa. Astfel, numărul emigranţi­lor moldoveni în Rusia a crescut considerabil. E mult mai ușor să ajungă în Rusia la muncă, de aceea mulți moldoveni s-au ori­entat spre această țară, îndeosebi specialiştii calificaţi în domeniul construcţiilor, în sfera serviciilor şi în ramurile conexe.

Potrivit statisticii oficiale a Federaţiei Ruse, la care fac tri­mitere activiştii de la Sindicatul „Codru”, la sfârşitul anului 2012, în Rusia se aflau peste 630 de mii de cetăţeni ai Republicii Mol­dova. Acest indice include toate categoriile: imigranţi, turişti şi businessmeni. Din acest număr de cetăţeni moldoveni, circa 500 de mii sunt persoane de vârstă aptă de muncă, din care 300 de mii muncesc, atât oficial, cât şi neoficial. Din Moldova sosesc în Rusia la muncă în principal ti­neri cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani. Fiecare al patrulea – al cincilea dintre ei are studii superioare, iar fiecare al doilea – studii profesionale şi medii speciale. Din cauza nesolicită­rii pe piaţa muncii din Rusia a specialiştilor cu experienţă şi cu calificare profesională din Mol­dova, circa 95% dintre imigranţi nu muncesc conform specialităţii şi sunt nevoiţi să presteze munci necalificate şi mai puţin plătite.

 

Majoritatea preferă să muncească la negru

 

Pe lângă ocuparea legală în câmpul muncii a emigranţilor din Republica Moldova, este larg răspândită munca la negru, relaţiile dintre imigranţi şi anga­jatori nefiind perfectate în con­formitate cu legislaţia rusească. În consecinţă, emigranţii nu sunt protejaţi nicicum de angajatorii incorecţi.

„Cercetările efectuate timp de mulţi ani relevă că mai bine de 60% dintre cetăţenii Moldovei care au sosit în Rusia muncesc la negru. Doar 13% dintre imi­granţii care lucrează au contracte încheiate cu angajatorii conform legislaţiei Federaţiei Ruse, deşi au permis oficial de muncă circa 44%. Cei mai mulţi sunt nevoiţi să muncească în baza înţelegeri­lor verbale cu angajatorii, ceea ce nu le garantează protecţia împo­triva patronilor de rea-credinţă”, se arată într-un raport al Sindi­catului „Codru”.

 

g_social

87 la sută dintre moldoveni au plecat în străinătate ilegal, îndeosebi în ţările Europei Occidentale

 

„Din păcate, soarta cetăţenilor Moldovei care au plecat la muncă în ţările din Europa, din CSI şi în Rusia nu interesează pe nimeni la nivel de stat. Lipsesc acordu­rile interstatale care ar facilita pentru cetăţenii Moldovei modul de înregistrare, de angajare, le-ar asigura şi garanta protecţia so­cială în câmpul muncii, aşa cum s-a făcut, de pildă, în acordurile interstatale dintre Rusia şi Be­larus. Deşi în prezent economia Moldovei depinde, în mare mă­sură, de transferurile băneşti de la cetăţenii moldoveni din străi­nătate, emigranţii din Republica Moldova sunt lăsaţi în voia sorţii cu tot cu problemele lor”, consta­tă Gheorghe Costandachi.

 

Lăsați în voia sorții

 

Autorii studiului sunt indig­naţi, de asemenea, de faptul că „lipseşte sprijinul şi protecţia in­tereselor emigranţilor din Mol­dova”.

În prima etapă, Sindicatul In­terregional „Codru” intenţionea­ză să acorde asistenţă constând în consultaţia emigranţilor care muncesc în Moscova şi în regiu­nea Moscova. În perspectivă, se prevede constituirea unei Asoci­aţii sindicale din întreaga Rusie.

 

La conferinţa constitutivă s-a adoptat hotărârea că experţii or­ganizaţiei obşteşti:

 

vor acorda consulta­ţii juridice gratuite pentru membrii Sindicatului In­terregional „Codru”, cetă­ţeni ai Republicii Moldova şi originari din Moldova;vor participa la elaborarea unui program interstatal între Republica Mol­dova şi Rusia pentru sim­plificarea procedurii de ţinere în evidenţă şi de an­gajare în câmpul muncii a emigranţilor din Moldova pe teritoriul Rusiei; vor conlucra cu Guver­nul Republicii Moldova în ceea ce priveşte elaborarea Regulamentului cu privire la emigranţii din Moldova cu scopul protecţiei în co­mun a drepturilor sociale şi de muncă, a intereselor membrilor Sindicatului In­terregional „Codru”, emi­granţi moldoveni pe terito­riul Rusiei;vor participa la organi­zarea acţiunilor culturale şi sportive (concursuri, fes­tivaluri, competiţii etc.) cu scopul de a întări relaţiile prieteneşti şi de încredere între cetăţenii Republicii Moldova şi ai Rusiei; vor prezenta interesele şi vor proteja drepturile or­ganizaţiilor sindicale şi ale membrilor Sindicatului In­terregional „Codru” în faţa angajatorilor în organele de stat, judiciare şi obşteşti pentru apărarea drepturi­lor şi a intereselor sociale şi de muncă.

 

Sunt așteptați acasă

 

Victor Talmaci, președintele Federaţiei Sindicatelor de Con­strucţii şi Industria Materialelor din Construcţii „SINDICONS”, din cadrul CNSM, susține că cetățenii moldoveni nu pot fi protejați de lege pentru că mulți dintre ei acceptă să muncească la negru, atât acasă, cât și pes­te hotare. „Noi facem parte din Confederația Internațională a Sindicatelor cu sediul la Mosco­va, și avem anumite pârghii de a-i proteja, de a le apăra dreptu­rile, dar atâta timp cât ei acceptă să muncească fără a avea actele în regulă și fără să ni se adre­seze, sunt pe propriul risc”, a menționat Victor Talmaci.

Președintele „SINDICONS”, a spus că acum e timpul ca mun­citorii din construcții să revină acasă, fiindcă sunt multe locuri de muncă vacante. Deși salariul în R. Moldova e mai mic decât în Rusia, aici, în primul rând, sunt alături de familie, achită contribuții sociale și în caz de boală sau pensionare, pot avea mai multe beneficii. „Aceste pro­bleme trebuie revăzute la nivel de stat. Noi, la rândul nostru, între­prindem toate măsurile necesare la nivel de sindicat”, a încheiat Victor Talmaci. Solicitați de „Vo­cea poporului”, funcționarii de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei ne-au spus că nu au niciun acord încheiat între R. Moldova și Rusia care ar fa­cilita angajarea moldovenilor în câmpul muncii și i-ar proteja când apar anumite probleme.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor