3 decembrie 2022
Chisinau
Social

Munca timp de 24/24 ar putea fi anulată în ţara noastră

Loading
Social Munca timp de 24/24 ar putea fi anulată în ţara noastră
Munca timp de 24/24 ar putea fi anulată în ţara noastră
munca-24-de-ore

Foto: vocea.md

Reglementarea normativă care permite în prezent ca sa­lariaţii din Republica Mol­dova să fie atraşi la muncă pe parcursul a 24 din 24 de ore fără întrerupere ar putea fi eliminată. Un pro­iect de modificare în acest sens a prevederilor legale în vigoare a fost elaborat recent de Ministerul Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei, a anunţat, în cadrul ultimei şedinţe din 2013 a Comite­tului Confederal al Confe­deraţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, şeful Departamentului juridic al CNSM, Ion Preguza.

 

Vorbitorul a menţionat că, în şedinţa sa din martie 2013, Comi­tetul Confederal a iniţiat discuţii pe marginea acestei chestiuni, ca reacţie la multiplele adresări ce parvin din partea salariaţilor-membri de sindicat referitoare la problema în cauză. În baza unei decizii luate la acea şedinţă, Con­federaţia Naţională a Sindica­telor din Moldova a înaintat un demers către Parlamentul ţării noastre prin care a solicitat să fie dispusă modificarea Hotărârii 1223 din 2004, în scopul exclu­derii prevederilor ce stabilesc o asemenea durată a timpului de muncă.

În consecinţă, Parlamentul a informat despre acest fapt Mi­nisterul Muncii, Protecţiei So­ciale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii, care au apreciat că propunerile sindicatelor merită atenţie. O iniţiativă de modifica­re a prevederii respective n-a fost elaborată însă. Această situaţie a fost menţionată în comentariile CNSM la raportul Guvernului cu privire la respectarea Convenţiei 47 ce se referă la durata timpului săptămânal de muncă.

Astfel, această informaţie a fost adusă la cunoştinţa Organi­zaţiei Internaţionale a Muncii, care, la rândul său, a solicitat Gu­vernului o informaţie în această chestiune. Ca urmare, Guvernul a convocat părţile interesate, iar ulterior Ministerul Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei a iniţiat procedura de modificare a hotă­rârii sus-menţionate. Proiectul documentului respectiv a fost re­mis recent CNSM spre avizare şi a primit aviz pozitiv.

„Implicarea organismelor in­ternaţionale în asemenea situa­ţii în care mecanismele interne nu au eficacitatea dorită poate fi pe viitor o metodă de apărare a drepturilor de muncă ale salari­aţilor”, a apreciat şeful Departa­mentului juridic al CNSM.

Preşedintele CNSM, Oleg Budza, s-a referit în context la o practică similară a unei organi­zaţii a primarilor din Moldova, care a obţinut statut de membru al diferitor foruri europene şi prin reprezentanţii săi în aceste structuri reuşeşte să promoveze mai multe schimbări calitative în ţara noastră.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor