13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Munca forţată, interzisă prin lege. Examenele medicale ale salariaţilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Munca forţată, interzisă prin lege. Examenele medicale ale salariaţilor
Munca forţată, interzisă prin lege. Examenele medicale ale salariaţilor
munca-fortata

Foto: libertatea.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Munca forţată, interzisă prin lege

 

guestion

La întreprinderea noastră, salariul n-a mai fost plătit de peste trei luni, dar continuăm să lucrăm. La radio am auzit că o asemenea situație se califică drept mun­că forțată. Vă rugăm să ne explicați ce se înţelege prin aceasta?

 

Vasile Cojocaru, Chișinău

 

Prin muncă forţată sau obligatorie se înţelege orice muncă sau ser­viciu impus unei persoane sub ameninţare sau fără consimţământul acesteia. Potrivit art. 7 din Codul muncii, se interzice folosirea sub orice formă a muncii forţate şi anume:

a. ca mijloc de influenţă politică sau educaţională ori în calitate de pedeapsă pentru susţinerea sau exprimarea unor opinii politice ori convingeri contrare sistemului politic, social sau economic existent;

b. ca metodă de mobilizare şi utilizare a forţei de muncă în scopuri economice;

c. ca mijloc de menţinere a disciplinei de muncă;

d. ca mijloc de pedeapsă pentru participare la grevă;

e. ca mijloc de discriminare pe criterii de apartenenţă socială, naţi­onală, religioasă sau rasială.

La munca forţată se atribuie şi cazurile de neachitare la timp a sa­lariului sau achitarea parţială a acestuia, precum și cerinţa angajato­rului faţă de salariat de a-şi îndeplini obligaţiile de muncă în condiţii periculoase pentru viaţă sau sănătate.

 

Examenele medicale ale salariaţilor

 

guestion

La unitate a devenit tradiție ca salariații să plătească pentru examenele medicale, şi nu numai la angajare, dar și pentru cele periodice. Cine ar trebui de fapt să suporte aceste cheltuieli?

 

Boris Slutu, Cahul

 

Cheltuielile legate de organizarea şi efectuarea examenelor medica­le atât la angajare, cât şi periodice, sunt suportate de angajator. Aceas­ta constituie o garanţie juridică şi salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli. În cazul dumneavoastră, sunteți în drept să solicitați anga­jatorului restituirea cheltuielilor suportate pentru examenul medical fie la angajare sau periodic și, după caz, să vă adresați reprezentanţilor Inspectoratului de Stat al Muncii sau în instanța de judecată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand