25 iunie 2024
Chisinau
Social

Munca decentă și justiția socială, abordate cu premierul Gavrilița

Loading
Social Munca decentă și justiția socială, abordate cu premierul Gavrilița
Munca decentă și justiția socială, abordate cu premierul Gavrilița
gov.md

Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM), reprezentată de președintele Igor Zubcu și de vicepreședintele Sergiu Sain­ciuc, și delegația de la Biroul Organizației Internaționale a Muncii pentru Activitățile Lu­crătorilor pentru Europa și Asia Centrală (ILO-ACTRAV), con­dusă de Maria Helena Andre, directoarea ILO-ACTRAV, au avut marți, 6 septembrie, o în­trevedere cu premierul Natalia Gavrilița.

Cei prezenți și-au exprimat in­teresul pentru consolidarea coo­perării dintre Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii pentru a îmbunătăți dia­logul social și situația de pe piața muncii, respectarea drepturilor salariaților și promovarea interese­lor lor, ratificarea și implementarea Convențiilor OIM.

Reprezentanții CNSM și ai OIM s-au referit la implementarea mai multor proiecte importante pri­vind instruirea tinerilor, consolida­rea capacităților de negocieri co­lective la nivel de teritoriu, tranziția spre economia formală, elaborarea materialelor informaționale pentru desfășurarea campaniilor de sensi­bilizare.

De asemenea, s-a discutat despre eforturile partenerilor so­ciali pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina, reluarea activității Comisiei naționale pen­tru consultări și negocieri colec­tive, modificarea legislației în do­meniul salarizării, prin care a fost stabilit un salariu minim unic pe țară, negocierile dintre partenerii sociali privind un nou cuantum al salariului minim, care să fie pus în aplicare începând cu 1 ianuarie 2023.

Oficialii au salutat importanța colaborării dintre OIM și partene­rii sociali din Republica Moldova la implementarea Programului de țară privind munca decentă pentru anii 2021-2024, centrat pe crearea de locuri de muncă și angajarea tinerilor, condiții de muncă sigure, respect pentru dreptul la muncă și un dialog social mai bun. Tot­odată, s-a menționat importanța semnării Declarației de cooperare dintre CNSM și ILO-ACTRAV pen­tru anii 2022-2023, care urmărește îmbunătățirea muncii decente și a justiției sociale în Republica Mol­dova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand