18 aprilie 2024
Chisinau
Social

Moldovenii devin mai încrezători în privința bunăstării lor?

Loading
Social Moldovenii devin mai încrezători în privința bunăstării lor?
Moldovenii devin mai încrezători în privința bunăstării lor?

 

 

strinsul-merelor

Foto: timpul.md

În ce măsură a schimbat anul 2014 viaţa locuitorilor din Republica Moldova? Deşi situația financiară în ţară nu a evoluat în mod radical, totuşi, potrivit unui raport de cercetare realizat de Asociaţia Naţio­nală de Marketing (ANM) din Moldova, se observă o îmbunătățire cu 6 puncte procentuale a modului de percepere a nivelului de trai de către cetăţeni comparativ cu anul precedent. De altminteri, creşterea cea mai semnificativă, de 5 puncte procentuale, s-a produs la nivelul persoanelor care consideră că traiul este „mai bun”, de la 16, în 2013, la 21 la sută, anul acesta.

 

Mai multe posibilităţi de economisire a banilor

 

Chiar dacă economisirea banilor repre­zintă încă o problemă pentru cetățenii țării, studiul ANM arată o îmbunătățire radicală la acest capitol. Să zicem, dacă anul trecut doar 27% dintre cei chestionaţi reuşeau să pună un ban deoparte, la mo­mentul realizării cercetării, 1–25 noiem­brie 2014, 31 la sută dintre respondenți au declarat că pot să facă economii. Este adevărat că mulţi dintre ei mărturisesc că cu greu reuşesc acest lucru. De altfel, persoanele care au reuşit să economiseas­că au remarcat că au renunţat la odihnă și distracții, la alte lucruri necesare. Doar 13 la sută dintre respondenţi au reuşit să facă economii în anul 2014, fără să reducă din cheltuielile pentru produse și servicii.

Igor Melnic, conferenţiar univer­sitar, doctor în economie, președinte ANM, Vitalie Rapcea, lector superior, vicepreședinte ANM, Dumitru Niculăiță, manager proiecte ANM, şi Vasile Golovco, lector superior la ASEM, autorii raportu­lui, remarcă o legătură directă dintre po­sibilitatea de economisire şi nivelul veni­turilor populației ţării. Deşi datele oficiale dau 4267,7 lei drept câştigul salarial me­diu lunar nominal brut, doar aproximativ 15 la sută din cetățenii Republicii Moldova îl consideră decent. Mai mult ca atât, 63% dintre respondenți sunt de părere că pen­tru un trai decent este nevoie de un venit lunar mai mare de 6.000 de lei, în timp ce 15 la sută pretind salarii lunare mai mari de 10.000 de lei.

Vorbind despre principalele surse de venit, aceştia arată că aproximativ 49 la sută din populația țării au drept sursă de venit salariul legal. În acelaşi timp, 16 la sută există din activități neoficiale, 12% trăiesc din transferurile băneşti de peste hotare, 8 la sută au venituri din afaceri, iar 5% primesc salarii „în plic”.

 

Au crescut şansele de angajare în câmpul muncii

 

Cât priveşte optimismul angajaților referitor la stabilitatea locului de muncă, cercetarea ANM indică o evoluţie poziti­vă în anul 2014 faţă de 2013. Bunăoară, a crescut ponderea celor care consideră că este puțin probabil și foarte puțin probabil ca să-și piardă locul de muncă în următoa­rele trei luni. Respondenții din categoria salariaților se arată mai încrezători în ce priveşte posibilitatea reangajării în câm­pul muncii în eventualitatea pierderii lo­cului de muncă. Astfel, dacă, în 2014, 32,4 la sută din respondenții care lucrează sus­ţin că este probabil și chiar foarte probabil să-și găsească un loc de muncă în timp, în anul anterior, ponderea acestora era de numai 21,1 la sută. Chiar şi respondenții şomeri declară că acum își pot găsi mult mai ușor un loc de muncă faţă de anul precedent. Deşi majoritatea covârşitoare a celor angajați consideră că, în cazul pier­derii locului de muncă, cu greu și-ar găsi de lucru în localitatea în care munceşte.

 

Se micşorează numărul de moldoveni care vor să părăsească ţara

 

Din raportul ANM rezultă că fiecare al doilea moldovean are o rudă de gradul întâi care muncește sau locuiește peste hotare. În ciuda faptului că 50,6% dintre cei chestionaţi susţin că au rude de gradul I peste hotare, doar 41% dintre aceștia au declarat că ar părăsi ţara la prima ocazie, dacă ar exista o oportunitate în acest sens. Este un indicator în scădere față de 2013, când peste 50% erau dispuşi să emigreze.

 

A crescut numărul celor care ar pleca la studii

 

Cercetarea indică păstrarea ierarhiei motivelor pentru care respondenții susțin că ar părăsi țara, excepție făcând doar ar­gumentul ce ţine de nesiguranța zilei de mâine, care acum este plasat pe locul 5 faţă de poziţia 4, în 2013. De asemenea, anul acesta, a scăzut ponderea celor care afirmau anterior că vor să plece în străi­nătate pentru a garanta un viitor mai bun copiilor, pentru a agonisi bani și a reveni acasă, pentru a scăpa de nesiguranța zilei de mâine. În schimb, a crescut numărul celor care ar pleca la studii, pentru un trai mai liniștit și a-și găsi un loc de muncă bine plătit.

Ana Moldovanu, şefa Departamentului protecţie social-economică de la CNSM, este de părere că rezultatele cercetării rea­lizate de către Asociaţia Naţională de Mar­keting reflectă starea de spirit a populaţiei ţării noastre. În pofida multor pronosti­curi sumbre care anticipau o explozie a exodului locuitorilor Republicii Moldova odată cu liberalizarea regimului de vize cu UE, precizează ea, fluxul persoanelor care au plecat la muncă peste hotare s-a dove­dit unul neînsemnat. Dimpotrivă, în tri­mestrul III din 2014, numărul moldoveni­lor aflaţi la muncă în străinătate s-a redus cu peste 14 mii de persoane. De asemenea, datele Biroului Naţional de Statistică ara­tă că ponderea persoanelor descurajate în a-şi găsi un loc de muncă în ţară cunoaşte o tendinţă de descreştere după nouă luni ale anului 2014. Este un semnal încuraja­tor al schimbării în bine.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand