6 decembrie 2022
Chisinau
Economie

Moldova va produce energie electrică din surse regenerabile

Loading
Economie Moldova va produce energie electrică din surse regenerabile
energie eoliană

Foto: ziare.com

Republica Moldova preconi­zează să înceapă în 2016 pro­ducerea de electricitate pe baza instalaţiilor de energie eoliană. Totodată, cu o anticipare de un an, în ţara noastră va demara generarea de energie electrică din biomasă. Acest lucru este prevăzut în proiectul Planu­lui naţional de acțiuni privind energia regenerabilă pentru anii 2013-2020. Energia pro­dusă din surse regenerabile urmează să asigure, către anul 2020, o cotă de 20% din consu­mul ţării.

 

Planul sus-menţionat promo­vează utilizarea surselor regene­rabile de energie în vederea spo­ririi securităţii în aprovizionarea cu energie, protecția mediului şi atenuarea fenomenelor legate de schimbarea climatică. Planul sta­bileşte acțiuni legislative, de re­glementare şi administrative necesare pentru realizarea obiecti­velor propuse.

Potrivit lui Vadim Ceban, șeful Direcției generale securitate și eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Repu­blica Moldova își propune să-şi consolideze capacitățile proprii de generare pentru a deveni o platformă de producție competi­tivă în cadrul fluxurilor regionale de energie electrică. Realizarea acestui obiectiv este văzută prin retehnologizarea centralelor elec­trice de termoficare, integrarea capacităților din regiunea trans­nistreană și iniţierea producerii energiei prin utilizarea surselor regenerabile, în special, a celei eoliene.

Totodată, țara noastră urmea-ză să-şi interconecteze siste-mul electroenergetic cu sistemul ENTSO-E pentru integrarea de­plină în piaţa de energie a Uniunii Europene.

Conform documentului, sin­gura opţiune realistă de promova­re a producerii energiei din surse regenerabile, în special, a celei eo­liene, este organizarea unor licita­ţii cu plafoane de preţ în funcţie de tehnologii şi tranşe de volum eşalonate în timp. Tehnologiile vor fi alese conform unor princi­pii axate, în special, pe gradul de maturitate.

Planul include prevederi de protejare a intereselor investitori­lor și consumatorilor. Astfel, câş­tigătorii licitaţiilor vor avea asi­gurată vânzarea energiei electrice produsă din surse regenerabile în bază de contract, pe o perioadă de 15 ani. Preţul va fi indexat anual în corespundere cu evoluţia in­flaţiei şi a ratei de schimb. Preţul de start al licitaţiilor va fi ajustat în timp și în funcţie de evoluţia costului tehnologiilor. Investitorii vor depune garanţii pentru a se asigura o rată de implementare corespunzătoare.

Conform impactului estimat, implementarea Planului naţional de acțiuni privind energia regene­rabilă va genera investiții de mi­nimum 250 de milioane de euro, locuri noi de muncă și un efect pozitiv asupra PIB.

Dacă succesul politicilor asoci­ate strategiei energetice şi acestui documentvor determina nu nu­mai licitarea a 400 MW de elec­tricitate din surse regenerabile până în 2020, dar şi dezvoltarea lor efectivă, investiţiile vor depăşi 600 de milioane de euro.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor