25 iunie 2024
Chisinau
Social

Modalitatea de acordare a ajutorului pentru încălzire în sezonul rece 2023-2024

Loading
Social Modalitatea de acordare a ajutorului pentru încălzire în sezonul rece 2023-2024
Modalitatea de acordare a ajutorului pentru încălzire în sezonul rece 2023-2024
zdg.md

În anul acesta va fi pus în aplicare un mecanism unificat de compensare pentru susținerea populației în sezo­nul rece, care va include compensațiile aplicate direct în facturi pentru familiile care se încălzesc cu energie termică, cu gaz sau energie electrică, precum și ajutorul financiar sub formă de plată monetară lunară pentru familiile care utilizează combustibili solizi.

Explicații în acest sens a prezentat Mi­nisterul Muncii și Protecției Sociale. Măsura vine în contextul integrării ajutorului pentru perioada rece a anului în Programul guver­namental „Ajutor la contor”, care se axează pe oferirea de compensații pentru costurile energetice.

Pentru a beneficia de compensații la energie în sezonul rece, din luna noiembrie 2023 și până în luna martie 2024, solicitanții vor trebui să se înregistreze pe platforma online compensatii.gov.md, începând cu 1 noiembrie. Persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul pentru perioada rece a anului până la intrarea în vigoare a modifi­cărilor legislative, vor primi prestația echi­valentă ajutorului, adică 700 de lei lunar, în lunile pentru care acest drept a fost stabilit.

Înregistrarea în sistemul informațional se va face  prin completarea unei cereri onli­ne, în baza căreia gospodăriei îi este atribuit un grad de vulnerabilitate energetică. Per­soanele care nu dispun de mijloace tehnice sau nu au competențe digitale, vor fi ajutate să se înregistreze de către asistenții sociali sau de bibliotecarii din localitate.

Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a menționat că în anul aces­ta solicitanții de ajutor vor fi minuțios verificați. Deci, prima sursă sunt datele ofe­rite de gospodărie, a doua sursă sunt datele care există în sistemul public și al treilea tip de informație sunt datele de la furnizorii de energie.

 

Verificări din mai multe surse

„Noi încercăm să aflăm cât mai multe informații despre gospodăria care urmează să beneficieze de ajutor. Vom verifica date­le din trei surse. În primul rând, vorbim de datele care sunt oferite de către gospodă­rie, persoanele vor indica venitul pentru ul­timele șase luni, vor indica codul personal. În baza acelui cod personal, sistemul auto­mat va verifica toate datele care sunt pen­tru acea persoană și pentru persoanele din gospodărie de la Fisc. Apoi, se vor obține date și de la Cadastru, ca să vedem câte bu­nuri imobile dețin. De asemenea, se verifică și informațiile de la Casa Națională de Asi­gurări Sociale. Cei plecați peste hotare nu vor putea fi declarați ca locuind într-o anu­mită gospodărie, pentru că vor fi verificate și date de la Poliția de Frontieră”, a explicat ministrul.

Iar cât privesc datele de la furnizorii de energie, atunci când o persoană se înregis­trează în sistemul de compensații, indică așa-numitul NLC, adică numărul locului de consum (spre exemplu, dacă consumă gaze, electricitate etc.).

„Noi avem acces la toate datele de la fur­nizorii de energie și înțelegem care a fost consumul de energie pentru perioada rece a anului trecut, și atunci în sistem în mod automat se clarifică veniturile familiei și consumul. În funcție de raportul dintre ve­nituri și consum, se stabilește gradul de vul­nerabilitate. În sistem sunt mai multe filtre, ca să înțelegem și să evităm situațiile în care anumite persoane nu ar declara unele veni­turi. Această informație va fi utilă pentru cei despre care nu vor exista informații la FISC, CNAS etc.”, a explicat Alexei Buzu.

Spre exemplu, dacă o persoană sau o gospodărie, ipotetic vorbind, spune că veni­tul ei este de 7.000 de lei pe lună, iar consu­mul de energie a fost anul trecut de 15.000 de lei, atunci în sistem apare automat o semnalare și  persoana respectivă nu poate să se califice pentru un grad de vulnerabi­litate mare, pentru că există o discrepanță extrem de mare dintre veniturile declarate și consumul istoric.

De asemenea, în acest an ministerul va avea acces și la datele birourilor de credit. Cetățenilor care aplică și au un credit li se vor verifica veniturile declarate la acele bănci.

„Toate aceste lucruri se vor face în așa mod ca să fie protejate datele cu caracter personal. Noi dorim să avem un sistem just și asta înseamnă că vrem să înțelegem care este venitul gospodăriei și care este con­sumul, pentru a determina cât mai adec­vat gradul de vulnerabilitate energetică”, a menționat ministrul Muncii și Protecției Sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand