13 iulie 2024
Chisinau
Sanatate

Ministerul Sănătății nu a redus lista serviciilor medicale

Loading
Sanatate Ministerul Sănătății nu a redus lista serviciilor medicale
Ministerul Sănătății nu a redus lista serviciilor medicale
servicii-medicale

Foto: tvn24.pl

 

Referitor la informația apărută în presă privind Programul unic de asigurări, Ministerul Sănătății adu­ce la cunoștință că toate modificări­le făcute țin de facilitarea/ușurarea accesului pacienților la servicii de diagnosticare medicală de calitate, mai aproape de domiciliu, care an­terior erau oferite de puțini presta­tori de servicii medicale, majorita­tea fiind concentrați în municipii.

 

Astfel, Ministerul Sănătății nu a exclus nici o poziție din Programul unic de asigurări, schimbările s-au referit doar la lărgirea ariei geogra­fice de acoperire a spectrului de ser­vicii prestate în teritoriu.

Modificarea și completarea Pro­gramului unic este în concordanță cu dezvoltarea serviciilor medicale, inclusiv implementarea de noi teh­nologii medicale.

Menționăm că o parte din servici­ile de înaltă performanță se propun de a fi transferate din anexa nr. 5 (Lista serviciilor medicale de înaltă performanţă) în anexa nr 4. (Lista investigaţiilor paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie şi a medicului specialist de profil). Odată cu dezvoltarea tehnologiilor medicale, serviciile respective pot fi prestate de majoritatea instituţii­lor medico-sanitare teritoriale. Prin urmare, populația va avea acces la serviciile respective mai aproape de locul de trai, fiind excluse depla­sările neargumentate ale pacienți-lor în instituțiile medico-sanitare prestatoare de servicii de înaltă performanță din municipii.

În acelasi timp, se propune intro­ducerea serviciilor moderne, cum ar fi: prestarea serviciilor de in-tervenție timpurie copiilor de la naștere până la vârsta de trei ani cu nevoi speciale/tulburări de dez­voltare și risc sporit și familiilor acestora, asigurarea, la indicaţii, cu exoproteze şi implanturi mamare necesare pentru reabilitarea pacien­ţilor cu tumori maligne, precum şi cu proteze individuale şi consuma­bilele necesare pentru reabilitarea chirurgicală şi protetică a pacienţi­lor cu tumori maligne ale capului, gâtului şi ale aparatului locomotor, Screening biochimic prin Dublu test prenatal si Triplu test prenatal pen­tru prevenirea malformatiilor con­genitale, dar și servicii medicale de reproducere asistată.

Menționăm că Ministerul Să-nătății este orientat spre asigurarea accesului populației la servicii medi­cale sigure, de calitate, performante în cadrul unui sistem accesibil cen­trat pe pacient.

 

Serviciul de presă al Ministerului Sănătății

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand