24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Milionarii se înmulţesc, populaţia ţării sărăceşte

Loading
Без рубрики Milionarii se înmulţesc, populaţia ţării sărăceşte
Milionarii se înmulţesc, populaţia ţării sărăceşte
saraci

Foto: Nicu Bînzari

Recent, conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a anunţat că anul trecut numărul milionarilor din țară a crescut cu câteva persoane. În acelaşi timp, din datele Biroului Naţional de Sta­tistică rezultă că veniturile reale ale populaţiei sunt în scădere. Astfel, veniturile disponibile în medie pe o persoană, calculate în monedă naţională, au fost de 1767,5 lei, cu puţin mai mult faţă de minimul de existenţă de 1627,8 lei. Asta ar însemna un spor de 5,1% în comparaţie cu anul anterior. În realitate, veniturile nicicum nu au avut cum să crească, deoa­rece inflaţia a anulat orice mărire a câştigurilor po­pulaţiei. Adică, majorarea preţurilor nu a lăsat nici o şansă pentru creşterea veniturilor locuitorilor.

 

Mai grav, deprecierea monedei naţionale pe parcursul anului tre­cut cu aproape 11,5% a condus la devalorizarea drastică a veniturilor populaţiei. De exemplu, veniturile lunare disponibile în medie pe o persoană, calculate în euro, au scă­zut, în perioada de referinţă, până la aproape 95 de euro, faţă de 100,5 euro, în 2013, iar în moneda ameri­cană, până la 125 de dolari SUA, faţă de 133,5 dolari, anul precedent.

 

Salariile se depreciază…

 

Desigur, principala sursă de venit a populaţiei ţării rămân a fi câştigurile salariale. Astfel, salariul mediu lunar brut din economia naţională s-a ridicat anul trecut la 4172 lei, înregistrând o creştere formală de 10,8%. Or, această creş­tere a salariilor a fost neutralizată parţial, ca şi în cazul veniturilor disponibile medii pe o persoană, de inflaţie, ca mai apoi să fie anulată de deprecierea monedei naţionale. Astfel, dacă salariul mediu lunar brut în 2013, în mărime de 3765 lei, valora aproape 300 de dolari, anul trecut abia dacă s-a ridicat la 297 de dolari, ceea ce denotă o mic­şorare clară a salariilor în ţară.

Însă, dacă avem în vedere faptul că un angajat din economia naţio­nală hrăneşte mai bine de trei per­soane neangajate în câmpul mun­cii, ar reieşi că veniturile medii ale unei persoane provenite din câş­tigul salarial mediu lunar coboară la mai puţin de 1390 de lei. Totuşi, trebuie să reţinem că suma de 4172 de lei reprezintă salariul brut, fără scăderea impozitelor, a altor taxe fiscale şi contribuţii la bugetul ţă­rii, care însumează mai bine de 40 la sută din câştigul salarial mediu lunar pe ţară. Deci, efectiv, venitu­rile medii pe un membru de familie provenite din câştigurile salariale nu s-ar ridica nici la o mie de lei.

 

…cresc pomenile de la stat

 

Cum se descurcă locuitorii ţării în condiţiile în care salariul mediul lunar arată atât de mizerabil? Le vine în ajutor statul. Astfel, presta­ţiile sociale, adică diverse ajutoare sociale, indemnizaţii din bugetul public, cu o pondere de 20,2%, re­prezintă a doua sursă de venit pen­tru cetățenii săraci. Ar fi de remar­cat că ponderea acestora a crescut în ultima vreme, ceea ce denotă o micşorare a salariilor la scara ţării.

În fine, un alt colac de salvare pentru populaţia ţări îl constitu­ie transferurile. Pe an ce trece, în ciuda problemelor pe care le au concetăţenii noştri care muncesc peste hotare, această sursă de venit se extinde pentru locuitorii ţării, ajungând cam la 18% din valoarea veniturilor. Din păcate, veniturile obţinute de populaţie din antre­prenoriat sunt destul de modeste, constituind 6,6% din activitatea in­dividuală non-agricolă şi 9,5% din businessul agricol.

 

Cheltuim mai puţin

 

Constatarea tristă că veniturile reale ale populaţiei se împuţinează este confirmată şi de nivelul scă­zut al cheltuielilor pe care şi-l pot permite locuitorii ţării. Potrivit aceleiaşi surse, BNS, anul trecut, o persoană ar fi cheltuit în medie, lunar, 1816,7 lei. Deşi sugerează o oarecare creştere, sursa dată deno­tă o reducere a acestora cu aproape 3%, ca urmare a impactului negativ al inflaţiei. Mai ales din cauza ma­jorării preţurilor la produsele ali­mentare. Astfel, pe parcursul anu­lui trecut, lactatele s-au scumpit cu peste 6%, fructele cu aproape 20%, ouăle cu 17%, legumele cu peste 13 la sută.

În consecinţă, locuitorii ţării au cheltuit mai mult pentru hrană. Ponderea cheltuielilor pentru pro­duse alimentare a crescut faţă de anii trecuţi şi, drept urmare, po­pulaţia ţării a rămas cu mai puţini bani pentru sănătate, pentru edu­caţie, pentru dotarea şi întreţine­rea propriei locuinţe, pentru agre­ment. De bună seamă, cui să-i ardă de distracţii atunci când eşti nevoit să numeri orice bănuţca să-ți cum­peri o pâine?!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand