30 mai 2024
Chisinau
Social

Miliardul a fost furat de şefi, dar suferă subalternii

Loading
Social Miliardul a fost furat de şefi, dar suferă subalternii
Miliardul a fost furat de şefi, dar suferă subalternii
miliard-furat

Foto: deschide.md

 

Sperăm că organele de anchetă, instanţele de judecată se vor lămuri până la urmă şi ne vor spune şi nouă cine, pe ce căi a scos din ţară milioanele de dolari din cele trei bănci care au fost lichidate. Deocamdată, se vehiculea­ză diferite versiuni privind şiretlicurile la care s-au dedat hoţii miliardului de dolari SUA. Astfel, potrivit unor surse din sistemul bancar, transferurile criminale de bani din aceste bănci s-au făcut aproape de miezul nopţii, exact cum procedează hoţii, şi de ele ştiau doar două-trei persoane: directorul băncii şi poate cineva din adjuncţii săi. Toate aceste operaţiuni dubioase se făceau pe ascuns, pentru ca nu cumva să afle angajaţii instituţiilor bancare.

 

Sub tăvălugul BNM nimeresc şi persoane nevinovate

 

Însă, când a venit vremea aplicării mă­surilor de intervenţie urgentă, de stopare a acţiunilor ilegale şi de pedeapsă, au sufe­rit angajaţii acestor trei bănci, care nu au avut nici în clin, nici în mânecă cu transfe­rurile criminale prin care au fost scoși ba­nii din ţară. Aceasta după ce Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a decis, în noiembrie 2014, să instituie moratoriu asupra conturilor persoanelor afiliate celor trei bănci. Adică administratorii, membri ai comitetelor de credit şi rudele lor de gra­dul 1 (părinţi, copii, soţii) au fost lipsiţi de dreptul de a ridica, de a se folosi de banii care se aflau cu titlu de depozit.

Drept urmare, s-a ajuns la ridicol, la ab­surd şi stări de nervozitate. În acest sens aş invoca și cazul revoltător al Svetlanei Levcenco, contabil-şef al filialei nr. 44 din Teleneşti a Băncii de Economii, care nu a mai putut răbda batjocura şi i-a scris prim-ministrului ţării. Vorba e că, acum un an şi ceva, Veaceslav, feciorul dumneaei, a fost consultat de medici oftalmologi, care i-au indicat o intervenţie chirurgicală pentru a-l salva de la orbire. În plus, băiatul tocmai termina studiile la un colegiu şi-şi propu­nea să meargă la facultate, contra plată. Aşa că Svetlana avea nevoie urgent de o sumă impunătoare de bani pentru tratamentul şi studiile băiatului dânsei.

Din fericire, ea dispunea de o sumă bu­nişoară de bani în valută străină la banca la care lucra, care s-a adunat din transferurile de peste hotare ale tatălui băiatului, care lucra la Moscova. Dar nefericirea dumnea­ei a fost că numele ei fusese inclus în lis­ta persoanelor afiliate ale căror conturi de depozit din bănci au nimerit sub incidenţa hotărârii Consiliului de administrare al BNM.

Astfel încât Svetlana Levcenco a fost lipsită de dreptul de a se folosi de propriii săi bani pentru a plăti intervenţia chirur­gicală la care urma să fie supus feciorul ei, precum şi studiile acestuia. Or, din salariul ei mizerabil, de trei mii şi ceva de lei, este imposibil de a suporta aceste cheltuieli enorme.

 

Decizia BNM vine în contradicţie cu Constituţia

 

La fel ca şi Svetlana Levcenco au păţit-o zeci şi sute de angajaţi din cele trei bănci care au fost închise. Toate aceste persoane au considerat că, adoptând hotărârea 

cu pricina, administraţia BNM a încălcat drep­tul omului la proprietatea privată, un drept garantat de articolul 4 din Constituţia țării. De exemplu, administratorii filialelor băncii comerciale „Banca Socială” din raionul Ta­raclia i-au expediat acum aproape un an de zile lui Dorin Drăguţanu, guvernatorul BNM, o scrisoare prin care i-au solicitat să se revi­nă la această hotărâre a BNM şi să permită efectuarea plăţilor din conturile de depozit ale persoanelor fizice din filialele din ţară, deoarece acestea nu poartă nici o vină pen­tru ilegalităţile privind furtul miliardului de dolari, întrucât au drepturi limitate, nu pu­teau lua decizii privind operaţiunile bancare neconforme cu legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării de bani, eliberarea creditelor de sume deosebit de mari. Dim­potrivă, ei se arată revoltaţi de faptul că de-a lungul timpului au chemat rudele să depună banii în băncile în care lucrează, iar după adoptarea hotărârii BNM de la sfârşitul lui 2014 nu pot ridica sumele de bani care li se cuvin şi le aparţin.

 

Federaţia SIBA consideră incorectă blocarea conturilor

 

Din păcate, solicitarea angajaţilor ban­cari din raionul Taraclia, precum şi din alte raioane ale ţării, nu a fost luată în seamă de guvernatorul BNM. Aşa că Federaţia Sin­dicatelor Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări din Moldova (SIBA) a fost asaltată de multiple petiţii, plângeri ale an­gajaţilor celor trei bănci lichidate, în care se vorbea că pe perioada instituirii adminis­trării speciale la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost blocate conturile de depozit ale salariaţilor, identificate drept persoane afiliate acestor trei bănci.

După examinarea lor, conducerea Fede­raţiei SIBA a considerat „drept absolut inco­rectă blocarea conturilor de depozit ale per­soanelor considerate afiliate băncii”. Cu atât mai mult cu cât, se mai adaugă în comenta­riul Federaţiei SIBA, acestea nici nu acordau credite. De aceea, Victor Onici, preşedintele federaţiei, a venit cu propunerea ca hotărâ­rea Consiliului de administrație al BNM din noiembrie 2014 să devină un subiect pentru agenda Comisiei Naţionale pentru consul­tări şi negocieri colective, încât angajaţii celor trei bănci, care nu au fost implicaţi în furtul miliardului, să nu fie pedepsiţi alături de cei care au săvârşit hoţia.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
 • Iacob Tofan
  17.02.2016

  Ce am făcut Eu pentru Stat ?
  Ce a făcut Statul pentru Mine ?

  Domnilor și Doamnelor, am înviat.
  Acel om spurcat, care posedă fotografia mea ca cadavru, acel om josnic și ticălos, care m-a adus la așa o stare, să fie blestemați de tot poporul.

  17.02.2016

  Referitor la incapacitatea Demnitarilor de Stat de a înlătura discriminarea cetățenilor simpli, chiar și a propriilor părinți

  Am muncit pe tărămul pedagogic 50 de ani.
  Exact în ziua împlinirii a 50 de ani de activitate pedagogică (am petrecut circa 50 de mii de ore academice în fața elevilor, fără haltură), am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de muncă de către directorul Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din or. Cupcini, chiar dacă activam cu jumătate de salariu.
  Am aflat, că Președintele Nicolae Timofte are o pensie de 18 mii de lei și un salariu tot de 18 mii de lei. Nu mai țin minte cîte mii de lei a încasat la momentul ieșirii la pensie pentru anii serviți, însă nu știu cui a servit.
  Ce a făcut acest om pentru Republica Moldova ca să primească unul singur cît 36, dar chiar mai mulți, pensionari din rîndul oamenilor simpli? Medalii știu că a împărțit și la tîlhari.
  Mai știu, că minciuna spusă bîlbîit de Preşedintele Nicolae Timofti în faţa milioanelor de telespectatori ai canalului TV Moldova 1 la 1 octombrie 2012 în cadrul emisiunii “Moldova în Direct” a acționat asupra Curții Constituţionale, care după nouă luni de la sesizarea depusă de deputatul Sergiu Sîrbu la 6 septembrie 2012, a emis hotărîrea discriminatorie din 23 aprilie 2013 care a numit Constituţională eliberarea din funcție a pedagogilor, care au atins vîrsta de pensionare, contrar Constituției RM în vigoare.
  Aceeași minciună bîlbîită l-a impus pe Radu Panțîru să-mi declare respinsă cererea mea de la CEDO, cu un motiv fictiv.
  Mai bine de 300 de zile scriu (cauza condamnării mele la moarte de către dobitoace ) pe diferite site-uri despre faptul, că Legea despre Salarizare și Legea de Pensionare a RM sînt niște Legi Discriminatorii pentru cetățenii simpli ai RM pe mai multe criterii.
  Demnitarii de Stat sînt niște ipocriți, care se gîndesc numai la propriile buzunare.
  Demnitarii de Stat susțin HALTURA ÎN TOATE DEPARTAMENTELE.
  Această susținere se manifestă prin următoartele fapte:
  1. Prin emiterea Deciziilor, Hotărîrilor și Legilor strîmbe și nechibzuite.
  2. Demnitarii de Stat, știind despre furtul banilor cu sacii de la băncile Statului au tăcut, adică au demonstrat complicitatea lor la acel furt.
  3. Demnitarii de Stat nu efectuiază modificări în Legea despre Salarizare, care permite ca unele persoane să primească salarii de milioane iar cei de rînd abea să ajungă la 1-2 mii de lei lunar.
  4. Demnitarii de Stat primesc Îndemnizații pentru anii munciți în cazul ieșirii la pensie, iar poporul simplu n-are acest drept.
  5. Ei nu vor să înțeleagă că Legea actuală de Pensionare, care asigură: Achitarea pensiei categoriilor din administrația publică cu 50% din mărimea stabilită – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – de la bugetul de stat.
  Mărimea stabilită a pensiei categoriilor din administrația publică reprezintă 75 % din salariul lunar.
  Mărimea stabilită a pensiei categoriilor, care reprezintă majoritatea populației RM reprezintă 27% din salariul lunar, discriminează poporul simlu, care reprezintă majoritatea populației RM.
  5. Demnitarii de Stat permit ca judecătorii din RM să perfecteze „spălarea” de bani din Rusia și alte state.
  6. Valeriu Guma – culmea culpelor Judecătorilor moldoveni.
  Domnilor judecători, oare n-a venit vremea să aveți măcar un picuț de soveste omenească?
  7. Demnitarii de Stat au adoptat în întunericul nopții un nou guvern convenabil numai lor.
  8. Pentru trei ani de guvernare deputații corupți umblă ca un k… într-o căldare.
  9. Schimbarea Vice-Miniștrilor și altor manifestări ale intereselor de partid – ERORI GRAVE ale politicienilor contra dezvoltării țării.
  Leul s-a devalorizat cu peste 30 %, inflația a constituit peste 15 %, prețurile medicamentelor au crescut cu 15 % iar pensiile vor fi indexate numai cu 10%. Unde-i echitatea, Domnilor ?????
  Lipsa actualei clase politice la Forumul Civic din 29.01.2016 demonstrează cu prisosință caracterul activității clasei politice actuale: numai „pe întuneric”.
  Alegerea Șefului CSJ – ultima potlogărie a Justiției Moldovenești contra voinței Societății Civile, poporului RM.

Citește și
slot thailand