14 iunie 2024
Chisinau
Social

Membrii Consiliului Republican al FSLC au analizat situația din domeniul culturii

Loading
Social Membrii Consiliului Republican al FSLC au analizat situația din domeniul culturii
Membrii Consiliului Republican al FSLC au analizat situația din domeniul culturii
Vocea poporului

Consiliul Republican al Federaţiei Sin­dicatelor Lucrătorilor din Cultură din RM (FSLC) s-a convocat, pe 13 decem­brie curent, într-o ședință ordinară. La lucrările ședinței, în calitate de invitați, au participat Igor Zubcu, președintele CNSM, și Sergiu Boboc, consultant prin­cipal la Ministerul Culturii.

Ordinea de zi a inclus mai multe chestiuni privind activitatea Federației și a instituțiilor din ramura culturii. Pe marginea chestiunii „Cu privire la monitorizarea activității de protecție a salariaților membri de sindicat desfășurate de către administrația publi­că locală (APL) și de conducerea entităților economice din ramura culturii în vederea respectării Convenției Colective (nivel de ramură) pe anii 2021-2025, pe parcursul anului 2023” au vorbit mai mulți membri ai Consiliului Republican al FSLC.

Nicolae Garaz, președintele FSLC, a menționat în raportul prezentat că pentru func­ţionarea eficientă a unei entităţi economice, este nevoie de doi factori: dialogul social la nivel de unitate şi concordanţa actelor ad­ministrative cu legislaţia muncii în vigoare. El a adăugat că, până la ora actuală, din 39 de organizații sindicale primare au reușit să încheie contracte colective de muncă (la ni­vel de unitate) în 33 de entități economice. Totodată, la nivel teritorial, din 35 de centre sindicale ramural–teritoriale din cadrul FSLC au reușit să negocieze și să semneze 31 de convenții/contracte colective la nivel terito­rial, prin care s-a reușit obținerea unor drep­turi și facilități pentru membrii de sindicat din instituțiile de cultură.

Dar, cu părere de rău, precum au menționat și alți vorbitori, sunt și abateri de la normele în vigoare comise de administrația unor instituții de cultură sau de către administrația publică locală, atât a prevederilor Convenției Colective la nivel de ramură, a contractelor colective de muncă, dar și a legislației muncii în vigoare. Mulți bibliote­cari, de pildă, sunt trecuți la 0,5 sau chiar la 0,25 de normă, motivul invocat de primării fiind lipsa de mijloace financiare.

Totodată, liderul sindical a accentuat că „cea mai mare problemă cu care se confrun­tă salariaţii din ramura culturii este cea a de­ficitului personalului de specialitate, care re­zultă din nivelul de salarizare stabilit pentru angajații din ramura culturii. Normele stabi­lite și majorările salariale stabilite în ultima perioadă nici pe departe nu asigură condiţii de viaţă decente şi demne pentru salariaţii din ramura culturii. Din acest motiv, condu­cerea Federaţiei a înaintat, repetat, propu­neri  la proiectele de acte normative ce vizau problema remunerării salariale, pentru a do­bândi majorări de salarii şi plata sporurilor pentru salariaţii din domeniul culturii.

Nicolae Garaz a concluzionat că „sarci­na principală a sindicatelor este prevenirea oricărei tentative de neconformare la ac­tele normative în vigoare şi întreprinderea acțiunilor concrete pentru a proteja drep­turile profesionale şi social-economice ale salariaților și membrilor de sindicat din ra­mura culturii”.

În alocuțiunea sa, Igor Zubcu, președintele CNSM, a apreciat activitatea Federației Sin­dicatelor Lucrătorilor din Cultură, precum și cultura sindicală a membrilor FSLC. „Fiindcă noi vorbim de ABC-ul sindical, despre ma­nagement sindical, dar este importantă și cultura sindicală. Eu mi-am promis să susțin tinerii, să se poată realiza acasă. Astăzi (miercuri – n.n.), la ședința de Guvern s-a aprobat un proiect de lege de modificare a Legii culturii, care urmează să fie votat de Parlament. Mă bucur că s-a mărit salariul actorilor: art. 10 prevede obligațiile statu­lui față de tinerii de creație”. El a adăugat că este bine că și pentru tinerii de creație au fost stabilite garanții sociale ca și pen­tru tinerii din educație și din sănătate. Este un prim pas pentru a stabili echitate pentru tinerii din diferite domenii, noutate aplau­dată de membrii Consiliului Republican al FSLC. În încheiere, liderul CNSM i-a îndem­nat pe sindicaliștii din cultură să se aboneze la „Vocea poporului”, care este o tribună a tuturor.

Sergiu Boboc, consultant principal la Mi­nisterul Culturii, a răspuns la mai multe între­bări venite din partea sindicaliștilor, care au abordat probleme legate de îmbunătățirea situației privind salarizarea în sistemul bu­getar și îmbunătățirea condițiilor de muncă, insuficiența cadrelor și necesitatea unei mo­tivări mai bune, în special, pentru a menține și atrage tineri specialiști în ramura culturii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand