16 iunie 2024
Chisinau
Social

Membrii Comitetului Confederal al CNSM au adoptat o serie de decizii importante

Loading
Social Membrii Comitetului Confederal al CNSM au adoptat o serie de decizii importante
Membrii Comitetului Confederal al CNSM au adoptat o serie de decizii importante
Vocea poporului

Reuniți, joi, 23 martie, în a doua ședință plenară din această lună, membrii Comitetului Confederal al CNSM au dezbătut mai multe ches­tiuni incluse pe ordinea de zi și au adoptat hotărâri pe marginea aces­tora.

Conform ordinii de zi a ședinței, mem­brii Comitetului Confederal al CNSM au examinat și au aprobat un proiect de Lege pentru modificarea articolului 15 secund din Legea nr.156/1998, privind sistemul public de pensii.

De asemenea, s-a discutat despre ca­zurile de încălcare a drepturilor  mem­brilor de sindicat prin prisma adresări­lor acestora către organele sindicale. La acest subiect, raportorul, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a menționat că, în urma examinării numeroaselor adre­sări ale salariaților, s-a constatat că cele mai frecvente încălcări ale drepturilor și intereselor membrilor de sindicat țin de  nerespectarea duratei normale a timpului de muncă; încălcarea prevederilor lega­le referitoare la retribuirea muncii supli­mentare, precum  și încălcarea procedurii privind aplicarea sancțiunilor disciplina­re și încetării contractului individual de muncă.

La ședința plenară, membrii Co­mitetului Confederal s-au referit și la activitățile de viitor, cum ar fi organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate Zilei mondiale a securității și sănătății la locul de muncă – 28 aprilie, precum și a Zilei internaționale a solidarității oamenilor muncii – 1 Mai.

Cât privește Ziua mondiala a securității și sănătății la locul de muncă, membrii Comitetului Confederal au de­cis să organizeze o masa rotundă cu participarea activului sindical, a reprezentanților partenerilor sociali și a instituțiilor cu responsabilități în domeniul securității și sănătăți în muncă. În ceea ce ține de Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii – 1 Mai, a fost lansată propunerea de a orga­niza mai multe activități cu implicarea organizațiilor sindicale.

Sindicaliștii au mai examinat un șir de chestiuni care vizează activitatea orga­nizatorică a CNSM: modificarea pct. 2 și 4 ale Hotărârii Comitetului Confederal al CNSM nr. 2-3 din 2 martie 2023 cu privire la convocarea ședinței Consiliu-lui General al CNSM din 6 aprilie; modifi­carea componenței nominale a Consiliu­lui General al CNSM ș. a.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand