19 aprilie 2024
Chisinau
Social

Mecanisme de asigurare a securităţii şi sănătăţii în construcţii

Loading
Social Mecanisme de asigurare a securităţii şi sănătăţii în construcţii
Mecanisme de asigurare a securităţii şi sănătăţii în construcţii

 

 

constructori

Foto: ziare.com

Membrii Comitetului Con­federal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova au decis să solicite Comisiei naţionale pentru consultări şi nego­cieri colective să înainteze Guvernului propunerea de a iniţia procedurile de rati­ficare a Convenţiei nr. 167 pentru securitatea şi sănă­tatea în construcţii a Or­ganizaţiei Internaţionale a Muncii.

 

Potrivit şefului Departamen-tului juridic al CNSM, Ion Pre­guza, construcţiile constituie unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei naţiona­le. Realizările din acest domeniu, atât în direcţia edificării con­strucţiilor civile şi industriale, a întreţinerii drumurilor, reabili­tării zonelor devastate de calami­tăţi naturale, dezvoltării regiona­le, cât şi în asigurarea accesului la electricitate sau comunicaţii, reprezintă beneficii imense pen­tru întreaga populaţie.

În pofida gradului înalt de mecanizare, întreprinderile din construcţii folosesc în continuare un număr mare de lucrători, cam 7–10 la sută din populaţia aptă de muncă. Întotdeauna a existat însă un preţde plătit pentru dez­voltarea şi activitatea continuă din acest sector.

Deşi datele statistice exacte din acest domeniu, în care mul­te accidente nu sunt depistate şi raportate, sunt greu de obţinut, de multe ori numărul incidente­lor cunoscute, soldate cu decesul angajaţilor, ca şi al celor soldate cu pierderea de ore de muncă, depăşesc cifrele corespunzătoa­re înregistrate în alte ramuri ale economiei.

Factorii ce contribuie la rata sporită a accidentelor sunt: con­diţiile nefavorabile de muncă, numărul mare de lucrători anga­jaţi fără forme legale, varietatea şi durata de viaţă relativ scurtă a şantierelor de construcţii, numă­rul mare de meserii şi ocupaţii etc.

În acest context, ratificarea şi implementarea de către ţara noastră a Convenţiei pentru se­curitate şi sănătate în construcţii, adoptată de Organizaţia Interna­ţională a Muncii în anul 1988, va contribui la soluţionarea unui şir de probleme cu care se confrun­tă în prezent salariaţii din acest sector.

De asemenea, acest lucru va determina o abordare mai prag­matică a condiţiilor de muncă în întreprinderi prin creşterea responsabilităţii angajatorilor şi conştientizarea eficienței gestiu­nii riscurilor în securitatea şi să­nătatea în muncă.

Convenţia conţine prevederi pentru diverse genuri de lucrări din sectorul construcţiilor şi pre­cizează responsabilităţile ce re­vin persoanelor implicate în pre­venirea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand