2 iulie 2022
Chisinau
Social

Mecanisme de asigurare a securităţii şi sănătăţii în construcţii

Loading
Social Mecanisme de asigurare a securităţii şi sănătăţii în construcţii
Mecanisme de asigurare a securităţii şi sănătăţii în construcţii

 

 

constructori

Foto: ziare.com

Membrii Comitetului Con­federal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova au decis să solicite Comisiei naţionale pentru consultări şi nego­cieri colective să înainteze Guvernului propunerea de a iniţia procedurile de rati­ficare a Convenţiei nr. 167 pentru securitatea şi sănă­tatea în construcţii a Or­ganizaţiei Internaţionale a Muncii.

 

Potrivit şefului Departamen-tului juridic al CNSM, Ion Pre­guza, construcţiile constituie unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei naţiona­le. Realizările din acest domeniu, atât în direcţia edificării con­strucţiilor civile şi industriale, a întreţinerii drumurilor, reabili­tării zonelor devastate de calami­tăţi naturale, dezvoltării regiona­le, cât şi în asigurarea accesului la electricitate sau comunicaţii, reprezintă beneficii imense pen­tru întreaga populaţie.

În pofida gradului înalt de mecanizare, întreprinderile din construcţii folosesc în continuare un număr mare de lucrători, cam 7–10 la sută din populaţia aptă de muncă. Întotdeauna a existat însă un preţde plătit pentru dez­voltarea şi activitatea continuă din acest sector.

Deşi datele statistice exacte din acest domeniu, în care mul­te accidente nu sunt depistate şi raportate, sunt greu de obţinut, de multe ori numărul incidente­lor cunoscute, soldate cu decesul angajaţilor, ca şi al celor soldate cu pierderea de ore de muncă, depăşesc cifrele corespunzătoa­re înregistrate în alte ramuri ale economiei.

Factorii ce contribuie la rata sporită a accidentelor sunt: con­diţiile nefavorabile de muncă, numărul mare de lucrători anga­jaţi fără forme legale, varietatea şi durata de viaţă relativ scurtă a şantierelor de construcţii, numă­rul mare de meserii şi ocupaţii etc.

În acest context, ratificarea şi implementarea de către ţara noastră a Convenţiei pentru se­curitate şi sănătate în construcţii, adoptată de Organizaţia Interna­ţională a Muncii în anul 1988, va contribui la soluţionarea unui şir de probleme cu care se confrun­tă în prezent salariaţii din acest sector.

De asemenea, acest lucru va determina o abordare mai prag­matică a condiţiilor de muncă în întreprinderi prin creşterea responsabilităţii angajatorilor şi conştientizarea eficienței gestiu­nii riscurilor în securitatea şi să­nătatea în muncă.

Convenţia conţine prevederi pentru diverse genuri de lucrări din sectorul construcţiilor şi pre­cizează responsabilităţile ce re­vin persoanelor implicate în pre­venirea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor