14 iunie 2024
Chisinau
Social

MEC cere corectitudine la calcularea sporului salarial pentru cadrele didactice

Loading
Social MEC cere corectitudine la calcularea sporului salarial pentru cadrele didactice
MEC cere corectitudine la calcularea sporului salarial pentru cadrele didactice
diez.md

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a fost sesizat despre unele cazuri de di­minuare a veniturilor salariale ale profe­sorilor, în contextul în care unele direcții de învățământ, inclusiv direcția munici­pală Chișinău, au calculat în mod eronat plafonul anual din care se achită sporul specific destinat cadrelor didactice.

Asta deși ministerul a majorat valoarea plăților maxim admisibile încă în luna au­gust anul curent. În cazul raioanelor și al municipiilor care au aplicat corespunzător prevederile legale, veniturile salariale ale ca­drelor didactice s-au majorat de la 1 octom­brie a.c.  O declarație în acest sens a făcut, într-o conferință de presă, Valentina Olaru, secretar de stat la MEC.

 

Au redus sumele de bani

Ministerul a acordat instituțiilor de învățământ dreptul de a stabili plăți majora­te pentru controlul caietelor, dirigenție și administrarea cabinetelor. Contrar aces­tor modificări, unele direcții de învățământ au decis să reducă volumul total al resurselor alocate pentru acordarea acestor spo­ruri.

„Constatăm că profesorii din municipiul Chișinău sunt privați de dreptul de a-și primi sporul specific în conformitate cu recoman­dările Ministerului Educației și Cercetării”, a subliniat Valentina Olaru.

Pe de altă parte, șeful Direcției învățământ recunoaște că școlile din Chișinău cal­culează diferit sporurile pentru profesori, dar, în același timp, dă vina pe Guvern.

„Noi nu putem indica contabililor din sectoare sau din contabilitățile instituțiilor secundare cum să facă aceste calcule. Aces­te calcule sunt făcute de către directorii instituțiilor  de învățământ și sunt aprobate transferurile de către contabilii de acolo, iar din cauză că actul emis de către Ministerul Educației este unul foarte ambiguu, fiecare dintre ei înțelege și interpretează actul re­spectiv în mod diferit”, ne-a spus Andrei Pa­valoi, șeful Direcției educație, tineret și sport din cadrul primăriei capitalei.

Federația Sindicală a Educației și Științei apreciază faptul că munca și dedicația sunt și plătite, dar, în același timp, se așteaptă ca la anul salariile profesorilor să fie majorate cu 20 la sută.

„Problema este cunoscută și importantă pentru sistemul educației. Adică, la acele majorări salariale care sunt așteptate de că­tre pedagogi, aceste sporuri sunt și ele niște capitole din majorările salariale atunci când sunt aplicate corect, doar că interpretarea unor sintagme din circulara ministerului e diferită. Este binevenită această explicație. Noi, sindicatele, am avut în lunile august și septembrie mai multe întruniri și instruiri cu participarea ministerului, la care am ex­plicat și noi, pe linia noastră, cum se vor pune în practică aceste modificări. Problema principală este ca în bugetul pentru anul 2024 să fie incluse sumele respective, ca să fie în stare directorii să achite aceste sporuri salariale, care derivă din sporul specific, spo­rul pentru performanță. Așteptarea principa­lă a cadrelor didactice din Republica Moldo­va sunt majorările salariale, despre care noi am spus că ar trebui să înceapă de la 20 la sută în anul 2024”, a spus Ghenadie Donos, președintele FSEȘ.

Reamintim că, pe 17 august 2023, MEC a adoptat noi recomandări cu privire la calcu­larea sporurilor cu caracter specific. Acestea ofereau posibilitate tuturor instituțiilor de învățământ general să valorifice pe deplin plafonul de 10% din suma anuală a salari­ilor de bază pentru personalul care poate beneficia de sporuri cu caracter specific. Astfel, un cadru didactic care are o clasă de 35 de elevi poate beneficia de un spor pen­tru dirigenție de cel mult 880 de lei, față de circa 560 de lei cât era anterior, urmând ca fi­ecare instituție să stabilească suma în funcție de resursele disponibile.

Potrivit noilor prevederi, sporul cu carac­ter specific pentru dirigenție este acordat pentru timpul efectiv lucrat în anul de stu­dii (de la 1 septembrie anul curent, până la 31 august anul următor), inclusiv pe perioa­da vacanțelor. Noile recomandări ale minis­terului prevăd că sporul pentru verificarea lucrărilor scrise, administrarea cabinetului, precum și pentru activitatea cu elevii cu cerințe educaționale speciale va putea fi acor­dat pentru timpul efectiv lucrat în perioada 1 septembrie – 31 mai, inclusiv în perioada vacanțelor de toamnă, iarnă, primăvară și de Paști.

Calcularea sporurilor cu caracter speci­fic se efectuează anual, în raport cu salariul de funcție al învățătorului la clasele primare și cu cel al profesorului în învățământul se­cundar. Calculele se fac în baza numărului de elevi înregistrați la data de 1 octombrie a fiecărui an școlar. În Republica Moldova sunt peste 1300 de școli primare, gimnazii și licee.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand