14 iunie 2024
Chisinau
Social

Măsuri noi de susținere a angajatorilor care creează locuri de muncă la sate

Loading
Social Măsuri noi de susținere a angajatorilor care creează locuri de muncă la sate
Măsuri noi de susținere a angajatorilor care creează locuri de muncă la sate
Vocea poporului

Șomerii din mediul rural care au intenția să-și lanseze o afa­cere vor beneficia de susținere din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în comun cu ANO­FM, cu suportul Organizației Internaționale a Muncii (OIM), a lansat recent programul de susținere a antreprenoriatului în rândul șomerilor și progra­mul de inițiative locale.

Aceste măsuri au drept scop promovarea ocupării active a forței de muncă și reducerea șomajului în țară.

Astfel, prin intermediul pro­gramului de susținere a antre­prenoriatului în rândul șomerilor, ANOFM va subvenționa cheltuie­lile necesare inițierii unei afaceri, pentru 14 șomeri. În aceste cate­gorii se încadrează tineri, persoa­nele care au dificultăți de intrare pe piața muncii din cauza califică­rilor mici, persoane cu dizabilități, migranți care au revenit acasă. Totodată, vor fi subvenționate 14 proiecte de inițiative locale din mediul rural prin care se creează locuri de muncă, măsură care se adresează agenților economici.

„Aceste măsuri active vin în sprijinul șomerilor și al angaja­torilor și sunt acordate în scopul creșterii șanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante. Pentru a răspun­de la noile necesități apărute ca urmare a crizei pandemice, am lansat aceste două măsuri pen­tru a spori ocuparea și a reduce șomajul, mai ales în rândurile gru­purilor vulnerabile”, a menționat directorul ANOFM, Raisa Dogaru.

Programele vor fi implemen­tate de ANOFM, prin intermediul proiectului „Reactivarea dialogu­lui social pentru un răspuns efec­tiv la Covid-19 în Moldova şi apli­carea acestuia la crearea locurilor de muncă prin Parteneriate Loca­le de Ocupare”, inițiat de OIM.

„Acordul în baza căruia vor fi implementate aceste măsuri urmărește depășirea repercusiuni­lor crizei legate de Covid-19, prin abilitarea partenerilor sociali și a instituțiilor pieței muncii, precum și prin aplicarea măsurilor active, ca instrument de generare de lo­curi de muncă decente pentru cei mai vulnerabili, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Du­rabilă”, a subliniat coordonatorul de proiect OIM, Violeta Vrabie.

 

Cine poate beneficia de subvenții

La acest proiect pot aplica persoane cu vârsta de minimum 18 ani, înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat. Acestora le vor fi compensate cheltuielile de înregistrare a între­prinderii, procurarea echipamen­telor tehnologice, a maşinilor, uti­lajelor, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, a tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amena­jate.

Subvenția se va acorda pentru înființarea unei întreprinderi noi și crearea a cel puțin unui loc de muncă pentru șomerul beneficiar de subvenție. Mărimea subvenției este în valoare de 50% din chel­tuielile necesare inițierii unei afa­ceri, precum și pentru dotarea lo­cului de muncă creat, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent (73561 de lei).

La sfârșitul lunii noiembrie a anului curent, numărul șomerilor aflați în evidență la ANOFM a constituit circa 24 de mii de per­soane, comparativ cu circa 14 mii, în aceeași perioadă a anului pre­cedent.

 

Opinia sindicatelor

Sindicatele salută aceste inițiative, deoarece mereu au pledat pentru aplicarea unor măsuri ac­tive de ocupare a forței de mun­că, inclusiv prin subvenționarea agenților economici care creează noi locuri de muncă.

„Aceste măsuri sunt binevenite și în contextul consecințelor nega­tive ale pandemiei provocate de Covid-19. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova va acorda tot suportul necesar pro­movării acestor măsuri, inclusiv prin reprezentanții săi în teritoriu, care sunt implicați în structurile parteneriatului social la nivel lo­cal”, a relevat, pentru „Vocea po­porului”, Sergiu Iurcu, șef adjunct al Departamentului protecție social-economică al CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand