22 mai 2024
Chisinau
Social

Măsuri de sporire a protecției salariaţilor în calitate de consumatori

Loading
Social Măsuri de sporire a protecției salariaţilor în calitate de consumatori
Măsuri de sporire a protecției salariaţilor în calitate de consumatori
Foto: dela.biz

Foto: dela.biz

 

Un plan de acţiuni pentru perioada 2017-2020 de implementare a Strategiei în domeniul protecției consumatorilor a fost aprobat în cadrul unei recente ședințe a Cabinetului de miniștri.

 

Documentul a fost elaborat în conformitate cu cele patru obiective majore ale strategiei respecti­ve. Ele ţin de scăderea riscului de apariţie a produ­selor şi serviciilor periculoase pe piaţă, reducerea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consu­matori, educarea și informarea consumatorului, efi­cientizarea procesului de revendicare a drepturilor şi de recuperare a prejudiciilor.

În particular, este prevăzută armonizarea cadru­lui normativ național cu cel al Uniunii Europene în ceea ce privește cerințele minime de calitate și inofensivitate a produselor și serviciilor. Totodată, este preconizată elaborarea și implementarea unor programe sectoriale de supraveghere a pieței, coo­perarea eficientă dintre autoritățile abilitate în do­meniul protecției consumatorilor.

Realizarea acțiunilor planificate va fi finanțată în limitele bugetului aprobat, precum și din mijloacele oferite de partenerii externi de dezvoltare.

Sergiu Iurcu, şef adjunct al Departamentului pro­tecţie social-economică al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a precizat că, în virtutea funcţiei lor de apărare a drepturilor şi intereselor salariaţilor, sindicatele sunt preocupate şi de mai multe aspecte legate de protecţia consumatorilor. Este vorba în special de reglementarea tarifelor la produsele şi serviciile de primă necesitate şi core­larea acestora cu nivelul de salarizare a lucrătorilor, astfel încât să nu fie afectat nvelul de trai al popu­laţiei.

În această ordine de idei, sindicatele au lansat an­terior o iniţiativă privind adoptarea unei legi specia­le în domeniul reglementării preţurilor şi a tarifelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand