12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Măsuri de fluidizare a traficului de frontieră, în perioada estivală

Loading
Social Măsuri de fluidizare a traficului de frontieră, în perioada estivală
Măsuri de fluidizare a traficului de frontieră, în perioada estivală
trafic-la-frontiera

Măsuri de fluidizare a traficului de frontieră, în perioada estivală
Foto: adevarul.ro

 

Un cititor al ziarului nostru ne-a expediat, prin intermediul paginii electronice www.vocea.md, un mesaj prin care solicită informaţii privind măsurile întreprinse de autorităţile de re­sort pentru a fluidiza traficul la frontieră în perioada estivală. Acelaşi cititor se interesează şi despre cotele admise în ceea ce priveşte scoaterea sau introducerea în ţară a diferitelor bunuri, precum şi suma maximă de valută. 

 

Surse din cadrul Serviciului Vamal au precizat că reprezentanţii acestei instituţii au prevăzut o serie de măsuri menite să fluidizeze traficul la frontie­ră. Or, în perioadă estivală, misiunea Serviciului Vamal este de a asigura un control eficient în punctele de trecere a frontierei, astfel încât să fie redus timpul de aşteptare în posturile vama­le şi să fie evitată aglomerarea.

În acest sens, vor fi întreprinse un şir de acţiuni menite să asigure gesti­onarea eficientă a situaţiei, respectiv, prevenirea şi combaterea infracţiona­lităţii transfrontaliere, intensificarea relaţiilor de conlucrare şi colaborare cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine, instituţiile de stat, precum şi cu instituţiile administraţiei publice locale.

Fluxul de persoane şi mijloace de transport va fi monitorizat 24 de ore din 24 şi, în caz că vor fi înregistrate creşteri semnificative ale numărului de călători la frontieră, pentru a face faţă situaţiei, numărul ofiţerilor va­mali va fi suplimentat.

În ceea ce priveşte informaţia deta­liată cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul ţării noastre de către persoanele fizice, aceasta este accesibilă pe pagina web a Serviciului Vamal, la rubrica „Infor­maţii pentru persoane fizice”.

De exemplu, persoanele care călă­toresc pot importa fără plata taxelor vamale 200 de ţigarete, doi litri de băuturi spirtoase, tot atâţia litri de vin, cinci litri de bere şi alte bunuri în valoare de 300 de euro (jucării, par­fumuri, dispozitive electronice etc.). Taxele vamale sunt aplicate în cazul bunurilor în valoare ce depăşește li­mitele respective. Valoarea unui bun individual nu poate fi însă divizată.

Persoanele fizice pot introduce sau scoate valută în valoare de până la 10 mii de euro sau echivalentul acesteia. Mai multe informaţii privind introdu­cerea şi scoaterea valutei poate fi con­sultată pe pagina electronică a institu­ţiei respective.

Totodată, în vederea asigurării unei colaborări eficiente între Ser­viciul Vamal şi populaţie, a sporirii transparenţei în activitatea zilnică, prin recepţionarea informaţiilor pri­vind comportamentul venal sau alte abuzuri în serviciu, precum şi a oferi­rii unor informaţii de interes public, Serviciul Vamal a lansat un centru de apel cu numărul de telefon +373 22 574111. Prin intermediul acestuia, ce­tăţenii pot afla mai multe aspecte le­gate de activitatea vamală, precum şi să obţină informaţii și consultații pro­fesioniste şi operative privind regulile de trecere a mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontieră.

Pentru mai multe informaţii ce ţin de traversarea frontierei în ţări­le membre ale Uniunii Europene, cei interesaţi pot accesa următorul link: http://ec.europa.eu/taxation_cus­toms/index_en.htm.

De asemenea, participanţii la tra­ficul transfrontalier pot urmări, în regim on-line, datele cu privire la nu­mărul călătorilor şi al mijloacelor de transport aflate la punctele de trecere a frontierei de stat, precum şi imagini video de la posturile vamale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand