22 mai 2024
Chisinau
Social

Măsuri asumate de parteneri în faţa oamenilor muncii

Loading
Social Măsuri asumate de parteneri în faţa oamenilor muncii
Măsuri asumate de parteneri în faţa oamenilor muncii
Vocea poporului

Munca decentă este singura soluţie durabilă pentru lupta împotriva sărăciei. Este con­cluzia la care au ajuns parti­cipanţii la masa rotundă or­ganizată la finele săptămânii trecute cu prilejul Zilei Mon­diale a Muncii Decente.

În context, partenerii socialişi-au asumat onorarea unui şir de angajamente enumerate în­tr-un apel adoptat în cadrul ace­luiaşi eveniment. Printre ele se numără aprobarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar şi stabilirea unui cuantum minim pe ţară la nivelul minimului de existenţă cu majorarea acestuia până la 50-60 la sută faţă de salariul me­diu.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand