30 mai 2024
Chisinau
Social

Măsură de protecţie contra riscurilor de intoxicare datorate benzenului

Loading
Social Măsură de protecţie contra riscurilor de intoxicare datorate benzenului
Măsură de protecţie contra riscurilor de intoxicare datorate benzenului
intoxicatie-benzen

Foto: point.md

 

O propunere privind iniţierea procedurii de ratificare a Convenţiei Organizaţiei Interna­ţionale a Muncii privind protecţia contra ris­curilor de intoxicare datorate benzenului va fi înaintată, în timpul apropiat, Guvernului din partea reprezentanţilor Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

Această chestiune a fost examinată în cadrul ce­lei mai recente şedinţe a Comitetului Confederal al CNSM, ai cărei membri au decis să solicite ca propu­nerea în cauză să fie examinată, mai întâi, în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri co­lective.

Obiectivul de bază al convenţiei respective este crearea unui sistem de protecţie a salariaţilor con­tra riscurilor de intoxicare datorate benzenului. Do­cumentul stabileşte unele particularităţi ale folosirii benzenului în anumite lucrări şi determină categoriile de obligaţii pe care şi le pot asuma statele-membre care ratifică această convenţie pentru protecţia lucră­torilor.

Convenţia stabileşte garanţiile şi modul de protec­ţie a lucrătorilor expuşi benzenului, specifică dome­niul de aplicare şi categoriile de salariaţi care urmează să beneficieze de protecţie. Totodată, aceasta indică luarea măsurilor necesare pentru ca legislaţia naţio­nală să prevadă unele garanţii, cum sunt oferirea de instructaj salariaţilor asupra măsurilor de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor, precum şi măsurile care trebuie luate în caz de manifestare a simptomelor de intoxicare.

Ratificarea acestei convenţii este un angajament al ţării noastre în calitate de stat-membru al OIM şi va conduce la perfecţionarea legislaţiei naţionale în do­meniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand