17 iunie 2024
Chisinau
Varia

„Mărturii peste timp”, o carte despre o viață de Om consacrată sindicatelor

Loading
Varia „Mărturii peste timp”, o carte despre o viață de Om consacrată sindicatelor
„Mărturii peste timp”, o carte despre o viață de Om consacrată sindicatelor
Vocea poporului

La acest început de an, a avut loc un eveniment foarte important pen­tru mișcarea sindicală. Petru Chiri­ac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova, a lansat cartea cu titlul suges­tiv „Mărturii peste timp”. Trebuie să menționăm de la bun început că lu­crarea, care are peste 600 de pagini, este o istorie trăită de autor de-a lungul celor peste 45 de ani dăruiți, cu trup și suflet, mișcării sindicale.

Cartea poate fi și o lecție de viață foarte prețioasă pentru actualii și viitori lideri sin­dicali. La eveniment au participat lideri de federații sindicale, de centre sindicale ra­murale, colegi, consăteni.

În luarea sa de cuvânt, Petru Chiriac a menționat: „Mărturii peste timp” prezintă o dorință comună, a mea și a soției, Valenti­na Chiriac, președintele Federației Sindicale „SindLUCAS”, cu care am muncit alături timp de doi ani de zile, inspirându-mi mult curaj și putere de voință pentru a duce această lucrare la bun sfârșit. Sursa de inspirație ne-a fost ziarul sindicatelor „Vocea poporu­lui”. Activând timp de 45 de ani în sindicate, m-am gândit că trebuie să las ceva pentru istorie. Din „Vocea poporului” am selectat cele mai importante materiale din perioa­da anilor 2001-2007, când am activat în ca­litate de președinte al Confederației Sindi­catelor din Moldova. A fost o muncă foarte grea, dar, cu ajutorul Domnului, avem cartea pe masă. Sper să fie de folos sindicaliștilor de azi și de mâine”.

Consoarta sa, Valentina Chiriac, a men-ționat: „Îmi doresc mult ca această carte, care este prețioasă pentru noi, să fie citită și transmisă din generație în generație. În „Mărturii peste timp” veți întâlni nume notorii, cum ar fi Victor Belîi, Victor Molo-șag, Veaceslav Rufala, regretații Dumitru Ivanov, Natalia Suboci. Grație acestor lideri, am reușit să ne solidarizăm, să de­monstrăm verticalitate, să facem fapte bune pentru ca sindicatele să devină o forță res­pectată nu numai de cetățenii de rând, dar și de guvernare”.

 

Am fost și sunt dedicat, cu trup și suflet, mișcării sindicale și nu-mi doresc altceva în viață

 

„Petru și Valentina Chiriac au muncit cu multă dăruire la carte, până ca aceasta să vadă lumina tiparului”, a remarcat Marcela Mardare, directorul Editurii „Pontos”. De asemenea, ea a adăugat că Petru Chiriac este un lider care lasă prin cartea sa o moștenire prețioasă viitorilor sindicaliști.

Scriitorul și jurnalistul Dumitru Pasat, redactorul cărții, menționează în prefața lu­crării: „Intervențiile și alocuțiunile insera­te în prezentul volum sunt fragmente din­tr-un mare discurs al sinelui, cuprins între anii 2001-2007, când mișcarea sindicală era în vogă. Este remarcabil faptul cât de valo­roase, de provocatoare, de originale au fost contribuțiile sindicalistului de mare calibru Petru Chiriac, care a făcut ceva ce nu era de loc specific liderilor de până atunci, luările sale de cuvânt au avut o influență crucială asupra destinului societății civile”.

Prezent la eveniment, Igor Zubcu, președintele CNSM, a menționat că edita­rea cărții „Mărturii peste timp” este un eve­niment important nu doar pentru familia Chiriac, dar și pentru întreaga familie sindi­cală din țara noastră.

„În opinia mea, una dintre ideile cărții lui Petru Chiriac este că sindicatele nu au nevoie de revoluție, important e să ne cunoaștem trecutul, să învățăm lecțiile acelor vremuri deloc ușoare, ca să nu repetăm greșelile predecesorilor noștri. A fost și este un mentor al miilor de sindicaliști și al meu personal. Vă promit că o să aveți întotdeau­na susținerea mea și a sindicatelor în rea­lizarea proiectelor de viitor”, a mai spus președintele CNSM.

Împreună cu Petru Chiriac, a muncit cot la cot în acei ani complicați pentru mișcarea sindicală și Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, care a relevat: „Petru Chiriac descrie în cartea sa una dintre cele mai dificile pe­rioade din viața sindicatelor, când existau două confederații care concurau între ele, iar conducerea țării depunea eforturi colo­sale ca să ne dirijeze din umbră. Doresc să-i mulțumesc din suflet că a ținut piept și a dat dovadă de mare curaj și înțelepciune, reușind să orienteze mișcarea sindicală pe calea democratică”.

În perioada descrisă în „Mărturii peste timp”, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, era viceministru al Muncii și Pro-tecției Sociale: „Sindicatele au fost foarte bătăușe în relațiile cu Guvernul, dar trebuie să recunosc că aveau dreptate de fiecare dată, pentru că cereau un singur lucru – să fie respectate drepturile angajaților”. În altă ordine de idei, Sergiu Sainciuc a ținut să sublinieze că scrierea cărții a fost posibi­lă grație ziarului „Vocea poporului”, de unde au fost selectate o bună parte din materi­ale. În context, liderul sindical a menționat că apariția ziarului are o mare importanță pentru mișcarea sindicală. Astfel, el i-a în­demnat pe toți cei prezenți să se aboneze la „Vocea poporului”.

Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, a declarat: „În carte este reflectată o perioadă „gla­cială” din activitatea sindicatelor, ea pre­zintă o valoare istorică. Sunt sigur că „Mărturii peste timp” va deveni o carte de căpătâi pentru actualii și viitorii lideri de sindicat. Petru Chiriac a condus timp de două decenii Federația Sindicatelor din Educație, reușind să facă lucruri mari. Pentru munca asiduă, dorim să-i mulțumim din suflet”.

„Citind cartea, am descoperit că, în pofida anilor, Petru Chiriac rămâne și azi acel tânăr îndrăgostit de viața sindicală. De asemenea, m-am bucurat că în paginile cărții am întâlnit numele multor oameni de valoare pe care îi cunosc și care mi-au fost un exemplu în viață. Doresc să vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o în activitatea mea de lider sindical. Am cer­titudinea că împreună vom mai face încă multe lucruri utile pentru membrii de sin­dicat”, a afirmat Aurel Popovici, președin-telui Federației Sindicale „Sănătatea”.

I-au adresat cuvinte de mulțumire autorului cărții și alți lideri sindicali. De exemplu, Veaceslav Rufala, președintele Federației Sindicatelor din Energetică și In­dustrie, a menționat că îl cunoaște pe Petru Chiriac din anul 1994, pe când era student și a participat activ la vestitele greve, orga­nizate de sindicate în fața clădirii Guvernu­lui. De atunci, el i-a devenit un mentor de la care a avut mereu ce învăța.

Vasile Mămăligă, președinte interimar al Federației „Agroindsind”, a declarat că „Mărturii peste timp” trebuie să fie pentru liderii sindicali o carte de învățătură, măcar pentru faptul ca să nu fie repetate greșelile trecutului.

Dumitru Șandru, fost director general al Institutului Muncii, a spus că Petru Chiriac poate fi numit „academician al mișcării sindicale”, iar cartea sa reflectă un adevăr istoric, de la care avem ce învăța. La rândul său, ziaristul Liviu Belîi a sub-liniat că Petru Chiriac a fost, de-a lungul anilor, cel mai iubit lider sindical în rândul ziariștilor.

Cu mari emoții a venit la eveniment Nicu Sacagiu, coleg de școală al autorului: „Am stat într-o bancă mulți ani. Învăța bine, ne întreceam la matematică. Era un băiat timid, atent față de colegi și întot­deauna a luptat pentru dreptate. Mă bucur că aceste calități le are și în prezent”.

Elena Conțescu, consăteancă cu autorul, a ținut să menționeze: „Istoria poate fi cu­noscută în baza izvoarelor scrise. În cazul dat, „VP” a servit drept sursă pentru cartea „Mărturii peste timp”. Este un curaj, până la urmă, să faci un lucru enorm, dezin­teresat material. E un fenomen rar întâl­nit printre sindicaliști – apariția unei cărți. Cartea va servi drept izvor de inspirație pentru generațiile tinere de sindicaliști, dar și pentru cei care vor dori să scrie istoria sindicatelor”.

„Astăzi, ca niciodată, avem nevoie de a restabili autoritatea sindicatelor în fața salariaților și a partenerilor sociali, precum și de unitate în acțiuni, de o structură optimă, care să dispună de cadre respon­sabile și cu o experiență bogată în activi­tate. Numai fiind solidare și puternice, sin­dicatele pot fi atractive pentru salariați și vor avea viitor. Aceasta trebuie să devină o direcție strategică pentru dezvoltarea mișcării sindicale din țară”. Citatul e din ma­terialul „Cum tindem să vedem sindicatele pe viitor?”, publicat în „Vocea poporului” în martie 2019. Trebuie să menționez că acest articol pe mulți sindicaliști i-a încurajat, pe alții, obișnuiți să nu schimbe nimic, i-a de­ranjat. Petru Chiriac, însă, și-a continuat, cum e și feresc, calea.

„Eu sunt învățat să merg pe jos, nu călare pe cal bălan. Un lider trebuie să fie alături de oameni, ca să înțeleagă mai bine proble­mele cu care se confruntă. Am fost și sunt dedicat, cu trup și suflet, mișcării sindica­le și nu-mi doresc altceva decât să conti­nuu această activitate” – este crezul autoru­lui, pe care îl respectă și colegii de breaslă, și cititorii cărții.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand