22 iunie 2024
Chisinau
Social

Managementul conflictelor de muncă și schimbul de experiență, în vizorul FSCRE

Loading
Social Managementul conflictelor de muncă și schimbul de experiență, în vizorul FSCRE
Managementul conflictelor de muncă și schimbul de experiență, în vizorul FSCRE
facebook.com

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) a organizat, pe 17 noiembrie curent, în incinta SRL „Orhei-gaz”, un seminar cu genericul „Managementul conflictelor la locul de muncă”, la care au participat circa 40 de membri de sindicat.

În deschiderea activității, cu un mesaj de salut a venit Natalia Tăvăluc, președinta organizației sindicale primare de la SRL „Orhei-gaz”, specificând că anume acest subiect a fost solicitat de membrii de sin­dicat, astfel încât aceștia să știe cum să depășească conflictele la locul de muncă.

Margareta Strestian, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Indu-stria Chimică și Resurse Energetice, a re­levat că, deoarece mulți s-au confruntat cu anumite conflicte la locul de muncă, as­tăzi se va discuta despre tipurile de con­flicte de muncă și despre gestionarea aces­tora.

În discursul său, președinta i-a informat pe sindicaliști despre tipurile de conflicte, relatând următoarele: ,,Cunoaștem că exis­tă conflicte de muncă individuale si con­flicte colective. Conflictul de muncă indi­vidual apare între un angajat și angajator. În cazul conflictului colectiv, putem vor­bi despre un conflict între un număr mai mare de angajați și angajator. Există con­flicte de drepturi și conflicte de interese. Conflictele de drepturi apar atunci când uneia dintre părți i se încalcă un drept deja existent al uneia sau al ambelor părți implicate. Conflictul de interese este un conflict în care apar diferențe de opinie în faza de negociere colectivă între părți. O a treia situație este când apar conflicte între angajați, conflictele în echipă și conflictul organizațional.

Astfel, conflictul între angajați apare atunci când doua persoane angajate au aceeași pregătire profesionala, dar per­spective diferite. Neîncrederea, compor­tamentul contradictoriu, îndepărtarea de la un scop comun sunt doar câțiva factori care pot duce la o echipă disfuncțională. Atunci când apar probleme de comunicare în interiorul unei echipe, acest lucru poa­te influența negativ întreaga activitate a organizației.

Al treilea tip de conflict, respectiv, con­flictul organizațional, se referă la starea conflictuală care depășește angajații și echipele de lucru și se extinde la nivelul organizației. Acest tip de conflict apare mai rar și este cauzat mai ales de probleme de comunicare la nivelul organizației, care nu este administrată eficient”.

Olesea Frunze, formator național, doc­tor conferențiar, le-a vorbit membrilor de sindicat despre cauzele conflictelor, comu­nicarea și comportamentul în conflict, tipo­logia personalităților dificile în conflict.

De asemenea, participanții la seminar au fost familiarizați cu greșelile frecvente în gestionarea conflictelor, beneficiile rezol­vării acestora și implementarea manage­mentului conflictului la locul de muncă.

Anterior, membrii Consiliului Gene­ral al FSCRE au efectuat o vizită de lucru la organizația sindicală primară (OSP) de la SRL ,,Edineț-gaz”. Obiectivul vizitei fiind schimbul de experiență și bunele practici între organizațiile sindicale primare mem­bre ale FSCRE.

Membrii Consiliului General al FSCRE au asistat la ședința deschisă a comitetului sindical, unde Igor Pastușoc, președintele OSP de la SRL ,,Edineț-gaz”, a informat despre necesitatea abordării chestiunilor privind coordonarea asigurării salariaților cu echipamente de protecție pentru anul 2024, revizuirea instrucțiunii de produ-cere nr.78, abonarea la ziarul „Vocea popo­rului” pentru anul viitor și procurarea cado­urilor pentru copiii membrilor de sindicat cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a subliniat importanța prevederilor Contrac­tului Colectiv de Muncă (CCM) negociat și încheiat pentru anii 2022-2026, la baza căruia a stat Convenția Colectivă nivel de ramură pentru anii 2022-2026 cu garanțiile sale. Acesta oferă reglementări și protecție a tinerilor și familiilor acestora, persoanelor cu dizabilități, prevede condițiile de muncă, salarizarea și alte drepturi.

Totodată, Margareta Strestian a informat participanții despre eforturile depuse de Federație pentru implementarea tichetelor de masă, atât prin întrevederile cu partene­rii sociali, cât și prin adresările către CNSM și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În pofida invocărilor că legea dată nu este obligatorie, Federația va continua să pro­moveze implementarea tichetelor de masă și în anul 2024, în speranța unei soluționări pozitive pentru membrii de sindicat din ra­mură.

Programul a mai inclus vizite la servi­ciul de intervenție al filialei „Edineț-gaz”, în secțiile de exploatare și de producere ale întreprinderii.

În cadrul vizitei, patru membri ai comi­tetului sindical au fost distinși cu diplome pentru înalt profesionalism, devotament și contribuție substanțială la promovarea va­lorilor sindicale.

Menționăm că la întreprindere activează 342 de angajați și faptul că toți sunt mem­bri de sindicat vorbește despre o bună conlucrare dintre administrație, sindicatul de ramură și organizația sindicală de la unitate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand