22 aprilie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Majorare salarială, restituită la scurt timp din leafa tuturor angajaţilor

Loading
Cititorii ne scriu Majorare salarială, restituită la scurt timp din leafa tuturor angajaţilor
salariu

Foto: vocea.md

„Timp de două luni, toţi an­gajaţii din organizaţia la care lucrez au primit salarii majora­te. În ultima lună, conducerea unităţii a decis că a fost comi­să o eroare şi că, în legătură cu aceasta, este necesar să se revină la nivelul anterior de remune­rare. Totodată, diferenţa dintre salariile primite în cele două luni şi nivelul de remunerare de mai înainte urmează a fi restituită. Aşvrea să ştiu dacă acest lucru este legal. Împreună cu colegii mei am găsit un articol în Codul muncii despre aceea că astfel de restituiri pot fi aplicate numai în cazul unor erori de calcul. Din câte înţelegem noi, atunci când este vorba despre două luni con­secutive şi de absolut toţi angaja­ţii, nu poate fi o eroare de calcul. Şi atunci, cum ar trebui să proce­dăm? Vă mulţumim anticipat.

 

Dorina Pelin, or. Chişinău”

 

Sergiu Iurcu, şef adjunct al Departa­mentului protecţie social-economică al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a precizat că reţinerile din salariu sunt reglementate de articolul 148 din Codul muncii.

De remarcat că toate acţiunile anga­jatorului în raport cu salariaţii, inclusiv privind modificarea nivelului de remu­nerare, au loc pe baza unor ordine – dispoziţii, hotărâri, rezoluţii. Astfel, în ceea ce priveşte majorarea salariilor lu­crătorilor, conducătorul unităţii trebuia să emită un ordin şi să modifice con­tractele individuale de muncă încheiate cu salariaţii.

În acest caz, ar fi fost excluse contro­versele legate de achitarea unor salarii majorare prin intermediul unor erori de calcul.

Totodată, angajatorul este în drept să emită şi un ordin privind reţinerea, în cel mult o lună de la comiterea unei erori de calcul, a anumitor sume din salariul lucrătorului. În caz că acest termen a fost depăşit sau că salariatul contestă motivul sau mărimea reţine­rii, litigiul este examinat în instanţa de judecată în baza unei cereri din partea angajatorului sau a salariatului, con­form art. 349-355 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand